דילוג לתוכן

להצטרף כעמיתי Airbnb ולהרוויח

מצטרפים לתוכנית ומרוויחים כסף על קידום מקומות אירוח וחוויות דרך Airbnb.

מי יכול להיות עמית Airbnb?

עמיתי Airbnb מרוויחים כסף על קידום מקומות אירוח וחוויות דרך Airbnb. אם אתם אוהבים לשתף תוכן בתחום הנסיעות עם הקהל שלכם, התוכנית הזאת יכולה להתאים בדיוק בשבילכם.

מובילות דעה
הסיפורים שלכן תמיד מחדשים –‏ גם אם מדובר ביעדים נפוצים. הקהל שלכן עוקב בדריכות אחר הפוסטים, סימוני ה'לייק' והתיוגים שלכן.
בלוגרים ובלוגריות
אתן חוקרות בנשמה ומספרות סיפורים מלידה שאוהבות לשתף בחוויות ייחודיות שצברתן במקומות שונים בעולם.
עמיתות ועמיתים
בזכות המומחיות שלכם, אנשים מכל רחבי העולם יוכלו לגלות הזדמנויות לנסיעות בלתי נשכחות.
מובילות דעה
הסיפורים שלכן תמיד מחדשים –‏ גם אם מדובר ביעדים נפוצים. הקהל שלכן עוקב בדריכות אחר הפוסטים, סימוני ה'לייק' והתיוגים שלכן.
בלוגרים ובלוגריות
אתן חוקרות בנשמה ומספרות סיפורים מלידה שאוהבות לשתף בחוויות ייחודיות שצברתן במקומות שונים בעולם.
עמיתות ועמיתים
בזכות המומחיות שלכם, אנשים מכל רחבי העולם יוכלו לגלות הזדמנויות לנסיעות בלתי נשכחות.
מובילות דעה
הסיפורים שלכן תמיד מחדשים –‏ גם אם מדובר ביעדים נפוצים. הקהל שלכן עוקב בדריכות אחר הפוסטים, סימוני ה'לייק' והתיוגים שלכן.
בלוגרים ובלוגריות
אתן חוקרות בנשמה ומספרות סיפורים מלידה שאוהבות לשתף בחוויות ייחודיות שצברתן במקומות שונים בעולם.
עמיתות ועמיתים
בזכות המומחיות שלכם, אנשים מכל רחבי העולם יוכלו לגלות הזדמנויות לנסיעות בלתי נשכחות.
מובילות דעה
הסיפורים שלכן תמיד מחדשים –‏ גם אם מדובר ביעדים נפוצים. הקהל שלכן עוקב בדריכות אחר הפוסטים, סימוני ה'לייק' והתיוגים שלכן.
בלוגרים ובלוגריות
אתן חוקרות בנשמה ומספרות סיפורים מלידה שאוהבות לשתף בחוויות ייחודיות שצברתן במקומות שונים בעולם.
עמיתות ועמיתים
בזכות המומחיות שלכם, אנשים מכל רחבי העולם יוכלו לגלות הזדמנויות לנסיעות בלתי נשכחות.
מובילות דעה
הסיפורים שלכן תמיד מחדשים –‏ גם אם מדובר ביעדים נפוצים. הקהל שלכן עוקב בדריכות אחר הפוסטים, סימוני ה'לייק' והתיוגים שלכן.
בלוגרים ובלוגריות
אתן חוקרות בנשמה ומספרות סיפורים מלידה שאוהבות לשתף בחוויות ייחודיות שצברתן במקומות שונים בעולם.
עמיתות ועמיתים
בזכות המומחיות שלכם, אנשים מכל רחבי העולם יוכלו לגלות הזדמנויות לנסיעות בלתי נשכחות.

הסבר על התהליך

1
נרשמים
כשתצטרפו, תקבלו גישה מיידית לכלים של התוכנית.
2
משתפים תוכן
אפשר לקבל מאיתנו קישורים מותאמים אישית או ליצור ווידג'טים ודפים משלכם לשיתוף עם העוקבים שלכם.
3
הגדלת הרווחים
בכל פעם שמישהו יבצע הזמנה ב-Airbnb דרך התוכן שלכם, תקבלו אחוז מסוים מדמי השירות של Airbnb‏ – 30%‏‏ על מקומות אירוח ו-25% על חוויות. למידע נוסף

דרכים נוספות לשיתוף

יצירת קישור
משתפים קישור קצר לאירוח דרך Airbnb במקומות שבהם הקהל שלכם קורא אתכם.
יצירת קישור
משתפים קישור קצר לאירוח דרך Airbnb במקומות שבהם הקהל שלכם קורא אתכם.
הטמעת ווידג'ט
אפשר להתאים אישית את הווידג'טים ולהציב אותם איפה שרוצים כדי לאפשר לעוקבים ולעוקבות להזמין שוב ושוב.
הטמעת ווידג'ט
אפשר להתאים אישית את הווידג'טים ולהציב אותם איפה שרוצים כדי לאפשר לעוקבים ולעוקבות להזמין שוב ושוב.
בניית דף נחיתה
ליצור ולעדכן במהירות ובקלות דפי נסיעות אישיים ב-Airbnb. לא צריך לדעת HTML.
בניית דף נחיתה
ליצור ולעדכן במהירות ובקלות דפי נסיעות אישיים ב-Airbnb. לא צריך לדעת HTML.
יצירת קישור
משתפים קישור קצר לאירוח דרך Airbnb במקומות שבהם הקהל שלכם קורא אתכם.
יצירת קישור
משתפים קישור קצר לאירוח דרך Airbnb במקומות שבהם הקהל שלכם קורא אתכם.
הטמעת ווידג'ט
אפשר להתאים אישית את הווידג'טים ולהציב אותם איפה שרוצים כדי לאפשר לעוקבים ולעוקבות להזמין שוב ושוב.
הטמעת ווידג'ט
אפשר להתאים אישית את הווידג'טים ולהציב אותם איפה שרוצים כדי לאפשר לעוקבים ולעוקבות להזמין שוב ושוב.
בניית דף נחיתה
ליצור ולעדכן במהירות ובקלות דפי נסיעות אישיים ב-Airbnb. לא צריך לדעת HTML.
בניית דף נחיתה
ליצור ולעדכן במהירות ובקלות דפי נסיעות אישיים ב-Airbnb. לא צריך לדעת HTML.
יצירת קישור
משתפים קישור קצר לאירוח דרך Airbnb במקומות שבהם הקהל שלכם קורא אתכם.
יצירת קישור
משתפים קישור קצר לאירוח דרך Airbnb במקומות שבהם הקהל שלכם קורא אתכם.
הטמעת ווידג'ט
אפשר להתאים אישית את הווידג'טים ולהציב אותם איפה שרוצים כדי לאפשר לעוקבים ולעוקבות להזמין שוב ושוב.
הטמעת ווידג'ט
אפשר להתאים אישית את הווידג'טים ולהציב אותם איפה שרוצים כדי לאפשר לעוקבים ולעוקבות להזמין שוב ושוב.
בניית דף נחיתה
ליצור ולעדכן במהירות ובקלות דפי נסיעות אישיים ב-Airbnb. לא צריך לדעת HTML.
בניית דף נחיתה
ליצור ולעדכן במהירות ובקלות דפי נסיעות אישיים ב-Airbnb. לא צריך לדעת HTML.
יצירת קישור
משתפים קישור קצר לאירוח דרך Airbnb במקומות שבהם הקהל שלכם קורא אתכם.
יצירת קישור
משתפים קישור קצר לאירוח דרך Airbnb במקומות שבהם הקהל שלכם קורא אתכם.
הטמעת ווידג'ט
אפשר להתאים אישית את הווידג'טים ולהציב אותם איפה שרוצים כדי לאפשר לעוקבים ולעוקבות להזמין שוב ושוב.
הטמעת ווידג'ט
אפשר להתאים אישית את הווידג'טים ולהציב אותם איפה שרוצים כדי לאפשר לעוקבים ולעוקבות להזמין שוב ושוב.
בניית דף נחיתה
ליצור ולעדכן במהירות ובקלות דפי נסיעות אישיים ב-Airbnb. לא צריך לדעת HTML.
בניית דף נחיתה
ליצור ולעדכן במהירות ובקלות דפי נסיעות אישיים ב-Airbnb. לא צריך לדעת HTML.
יצירת קישור
משתפים קישור קצר לאירוח דרך Airbnb במקומות שבהם הקהל שלכם קורא אתכם.
יצירת קישור
משתפים קישור קצר לאירוח דרך Airbnb במקומות שבהם הקהל שלכם קורא אתכם.
הטמעת ווידג'ט
אפשר להתאים אישית את הווידג'טים ולהציב אותם איפה שרוצים כדי לאפשר לעוקבים ולעוקבות להזמין שוב ושוב.
הטמעת ווידג'ט
אפשר להתאים אישית את הווידג'טים ולהציב אותם איפה שרוצים כדי לאפשר לעוקבים ולעוקבות להזמין שוב ושוב.
בניית דף נחיתה
ליצור ולעדכן במהירות ובקלות דפי נסיעות אישיים ב-Airbnb. לא צריך לדעת HTML.
בניית דף נחיתה
ליצור ולעדכן במהירות ובקלות דפי נסיעות אישיים ב-Airbnb. לא צריך לדעת HTML.

מידע נוסף

כל הפרטים זמינים במרכז העזרה.