התוכנית 'מקומות לינה לצוותי סיוע' במאבק בקורונה

המארחים מציעים את הנכסים שלהם לרופאות ורופאים, לאחיות ואחים ולעובדים אחרים בצוותי סיוע, כדי שיוכלו לשהות בקרבת מקום העבודה שלהם או לשמור על מרחק בטוח ממשפחותיהם.

המארחים מציעים את הנכסים שלהם לרופאות ורופאים, לאחיות ואחים ולעובדים אחרים בצוותי סיוע, כדי שיוכלו לשהות בקרבת מקום העבודה שלהם או לשמור על מרחק בטוח ממשפחותיהם.

איך מארחים יכולים לעזור?

אם יש לכם בית שלם להשכרה, אתם יכולים להצטרף לתוכנית האירוח של צוותי רפואה וצוותי סיוע באזור שלכם. נמסור לכם רשימה של משימות ניקיון שתוכלו לנקות את הנכס על פיה, כדי שיהיה מוכן לאירוח של צוותי סיוע. בנוסף, לפני כל אירוח נבדוק את הזכאות של אנשי צוות הסיוע להשתתף בתוכנית.

איך מארחים יכולים לעזור?

אם יש לכם בית שלם להשכרה, אתם יכולים להצטרף לתוכנית האירוח של צוותי רפואה וצוותי סיוע באזור שלכם. נמסור לכם רשימה של משימות ניקיון שתוכלו לנקות את הנכס על פיה, כדי שיהיה מוכן לאירוח של צוותי סיוע. בנוסף, לפני כל אירוח נבדוק את הזכאות של אנשי צוות הסיוע להשתתף בתוכנית.

האם אתם חלק מצוות סיוע במאבק בקורונה?

מארחות ומארחים מציעים מקומות לינה בחינם ובהנחה לאנשים מצוותי סיוע במאבק בקורונה. בנוסף, אנחנו מוותרים על דמי השירות בכל האירוחים של צוותי סיוע במאבק בקורונה.

כדי לקבל גישה לאירוח כזה, צריך להשיב על כמה שאלות כדי לוודא שאתם זכאים להשתתף בתוכנית. לאחר מכן, תוכלו לחפש את מקומות הלינה הזמינים באזור שלכם.

האם אתם חלק מצוות סיוע במאבק בקורונה?

מארחות ומארחים מציעים מקומות לינה בחינם ובהנחה לאנשים מצוותי סיוע במאבק בקורונה. בנוסף, אנחנו מוותרים על דמי השירות בכל האירוחים של צוותי סיוע במאבק בקורונה.

כדי לקבל גישה לאירוח כזה, צריך להשיב על כמה שאלות כדי לוודא שאתם זכאים להשתתף בתוכנית. לאחר מכן, תוכלו לחפש את מקומות הלינה הזמינים באזור שלכם.

הבריאות שלכם חשובה לנו

אנחנו רוצים שאנשים ירגישו בנוח לארח ולקבל הזמנות בימים אלה. לכן עבדנו עם מומחי בריאות ויצרנו רשימה מקיפה של משימות ניקיון שיעזרו למארחים להכשיר את הנכס לפני כל אירוח.

הבריאות שלכם חשובה לנו

אנחנו רוצים שאנשים ירגישו בנוח לארח ולקבל הזמנות בימים אלה. לכן עבדנו עם מומחי בריאות ויצרנו רשימה מקיפה של משימות ניקיון שיעזרו למארחים להכשיר את הנכס לפני כל אירוח.

תשובות לשאלות נפוצות

מידע נוסף על התוכנית והסבר על אירוח של צוותי סיוע במאבק בקורונה.

לתרום למימון שהיות

התרומה שלכם מועברת לעמותות שעוזרות לצוותי הסיוע למצוא מקומות לינה.