הקהילה הגלובלית המגוונת שלנו היא מה שהופכת את Airbnb לאפשרי

המטרה החשובה ביותר שלנו היא ילצור פלטפורמה כוללת לכל המארחים והאורחים, ואנו פועלים כל הזמן לשיפור הפלטפורמה הזו.
להבין מהן דעות קדומות ומהי הרגשת שייכות

אחת הדרכים שבהן אנו נלחמים באפליה היא הדרכות על דעות קדומות. במטרה לעזור לחברים להבין מהי אפליה ומהן הדעות הקדומות שגורמות לה, יצרנו ערכת כלים שבוחנת דעות קדומות וגורמים שונים המשפיעים על קבלת החלטות של אנשים, אפילו כשהיא נעשית בצורה בלתי מודעת.

לפעול ביחד

תוכנית Airbnb Citizen תומכת בקידום עבודה משותפת עם הקהילה הגלובלית שלנו. זה המקום שבו אנחנו משתפים כלים ללמידה ולצמיחה, רעיונות מאנשים מובילים, חדשות לגבי הסטטוס של שיתוף בתים ודרכים שונות שבהן אפשר להשפיע.

לעזור למארחים ליצור תחושת שייכות

הבנה משותפת חיונית ליצירת חוויה מקבלת וכוללת ב-Airbnb. מרכז העזרה המורחב שלנו כולל תשובות לשאלות רבות מהעולם האמיתי לגבי מדיניות אי-האפליה שלנו.

נשמח לשמוע מה דעתכם

אנו מקבלים השראה מהאנרגיה של פורום הקהילה, שבו מארחים יכולים לשתף סיפורים ורעיונות שדוחפים אותנו להמשיך ולשפר את הפלטפורמה שלנו. כשאתם משתפים את החוויות שלכם, אתם יכולים להצית את הדמיון ולפתוח במה לדיונים.