דילוג לתוכן
  אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות
  עדכון בנושא מגפת הקורונה
  כדי למצוא את אפשרויות הביטול וההחזר הכספי, צריך לבחור הזמנה בדף הנסיעות.מדיניות הביטולים בנסיבות מקלות חלה רק על הזמנות שעומדות בדרישות מסוימות.אם תאריך הצ'ק-אין שלכם הוא אחרי 15 ביולי, יש לחזור לדף הזה ב-15 ביוני 2020 לקבלת עדכון.

  האם מתבצעות בדיקות רקע על המשתמשים ב-Airbnb?

  אם יש לנו מספיק מידע (בדרך כלל צריך לפחות את השם הפרטי, שם המשפחה ותאריך הלידה של המשתמש) כדי לזהות אורח או מארח שמתגורר בארצות הברית, אנו בודקים מאגרי מידע מסוימים המכילים רישום פלילי ציבורי מחוזי ולאומי וכן רישומי עברייני מין מחוזיים ולאומיים, הרשעות פליליות ורישום עברייני מין. אם יש לנו מספיק מידע (בדרך כלל צריך לפחות את השם הפרטי, שם המשפחה ותאריך הלידה של המשתמש) כדי לזהות אורח או מארח שמתגורר מחוץ לארצות הברית, אנחנו עשויים, במידה המותרת בחוקים הרלוונטיים ובמידת האפשר, להשיג את הגירסה המקומית של בדיקות רקע או בדיקות הרישום של עבירות מין הנהוגות במדינה שבה הוא מתגורר.

  בנוסף, אנחנו בודקים ב רשימת OFAC (הכוללת טרוריסטים 'על הכוונת') לגבי כל משתמש המעביר כסף בפלטפורמה. את בדיקות הרקע מבצעות עבורנו חברות שמורשות לבצע בדיקות מהסוג הזה.

  אמנם בדיקות הרקע עשויות לעזור בזיהוי עבר פלילי אם יש תיעוד לכך, אבל הן לא תמיד יכולות לזהות עבירות שמישהו ביצע בעבר או אותות אזהרה אחרים, והן לא יכולות להיות ערובה לכך שמישהו לא יפר את החוק בעתיד. בשל הדרך שבה מנוהלים מאגרי נתונים מסוימים, ייתכנו פערים בתוצאות החיפוש ברשומות הנגישות לציבור. כמו כן, יש רשויות מקומיות שלא מעדכנות את מאגרי הנתונים המקוונים באופן שוטף, ואין לנו כל שליטה או השפעה על כך. לפיכך, ייתכן שהתוצאות שיתקבלו מבדיקת מאגרי הנתונים לא יחשפו ולא יכללו מעשים פליליים שנעשו בתקופה האחרונה.

  אי אפשר להסתמך רק על בדיקת הרקע כשרוצים לבדוק את ההתאמה של אדם. תמיד חשוב להפעיל גם שיקול דעת בבחירת המארח/האורח, ומומלץ ליישם את הטיפים ההגיוניים לשמירה על ביטחונכם.

  איך מתבצעות בדיקות הרקע של Airbnb?

  כפי שצוין למעלה, לגבי אורחים ומארחים מארה"ב אנחנו בודקים מאגרי נתונים מסוימים ברמת המדינה (state) ורישומים פליליים של המחוז, וכן מאגרי נתונים מקומיים ולאומיים כדי לבדוק אם יש להם הרשעות פליליות ורישומים של עבירות מין. כדי לבדוק את כל המקורות הללו, אנחנו צריכים לפחות את השם המלא המדויק ואת תאריך הלידה של המשתמש. אם יש בידינו את הפרטים האלה, אנחנו שולחים אותם לאחת מהחברות המורשות לבצע בדיקות רקע שעובדות איתנו. החברות האלה בודקות את זהות המשתמש מול רישומים ציבוריים של הרשעות ורישומים של עברייני מין.

  אם יש לנו מספיק מידע (בדרך כלל צריך לפחות את השם הפרטי, שם המשפחה ותאריך הלידה של המשתמש, וכן מספר התעודה המזהה הממשלתית אם קיימת) כדי לזהות אורח או מארח שמתגורר מחוץ לארצות הברית, אנחנו עשויים, במידה המותרת בחוקים הרלוונטיים ובמידת האפשר, להשיג את הגירסה המקומית של בדיקת רקע או בדיקת רישומים של עבירות מין, כפי שנהוג במדינה שבה הוא מתגורר. אם אנחנו מבצעים בדיקות כאלה מחוץ לארצות הברית, נשתמש באחד מהספקים המורשים שלנו, שיבדוק את זהות המשתמש מול מאגרי הנתונים המקומיים הקיימים.

  אנחנו גם בודקים ב רשימת OFAC (הכוללת טרוריסטים 'על הכוונת') את כל המשתמשים שמעבירים כסף בפלטפורמה.

  מהן המגבלות של בדיקות הרקע?

  אמנם בדיקות רקע עשויות לעזור לנו לזהות עבר פלילי אם קיימים רישומים, אך יש להן מספר מגבלות, ואין בכך כדי לוודא שהצלחנו לזהות את כל העבר הפלילי או הבטחה שהנבדק לא יפר את החוק בעתיד. לדוגמה:

  א. היקף החיפוש והבדיקה שלנו מוגבל

  אנחנו עורכים את הבדיקות האלה רק ביחס לאורחים ומארחים המתגוררים בארה"ב, ורק כשידועים לנו לפחות השם המלא ותאריך הלידה של הנבדק. אין לנו את הפרטים האלה לגבי כל המארחים והאורחים, ולכן אין אנו יכולים להתחייב לכך שערכנו בדיקה על כל אורח או מארח. בנוסף, בדיקות אלו לא מתבצעות על האורחים הנוספים שמתארחים יחד עם האורח שביצע את ההזמנה. במקרה כזה, רק האורח המזמין ייבדק כחלק מההזמנה, אם נקבל ממנו את הפרטים הדרושים.

  גם כשידועים לנו הפרטים הדרושים, הבדיקות האלה תקפות רק אם המשתמשים מסרו לנו במדויק את שמם המלא החוקי ואת תאריך הלידה שלהם. באופן דומה, אנחנו לא יכולים להתחייב שמשתמשים שמסרו לנו את הפרטים המלאים שלהם אכן מסרו לנו מידע מדויק או מידע ששייך להם.

  אנו שואפים לרענן מדי פעם את הבדיקות האלה ביחס למשתמשים פעילים, אך ייתכן שנערוך את הבדיקות האלה רק פעם אחת לגבי כל משתמש, וייתכן שהבדיקה נערכה חודשים לפני האינטראקציה שלך עם המשתמש.

  בנוסף, לגבי משתמשים המתגוררים בארה"ב, אנחנו לא תמיד בודקים את רשומות בתי המשפט של כל מדינה וכל מחוז ורישומים פליליים אחרים או מאגרי מידע ציבוריים אחרים (למשל, אך לא רק, דיווחים על עבירות תנועה או רישומי נהיגה). חשוב לדעת שבין המדינות - ולעתים גם בין המחוזות - יש הבדלים מבחינת פרטי הרישומים הפליליים הנבחנים ומדווחים בכל בדיקה. הסיבה להבדלים היא הבדלים בחוקים ובמערכות הדיווח על רישומים פליליים הקיימות במדינה ובמחוז.

  זאת ועוד, בגלל ההבדלים בחוקים הזרים, בשפה ובאופן הניהול והדיווח של רשומות זרות, ייתכן שלא נערוך בדיקות רקע על משתמשים המתגוררים מחוץ לארצות הברית, וגם אם נערוך את הבדיקות, ייתכנו הבדלים בהיקף וברמת הדיוק של התוצאות.

  ב. ייתכן שתוצאות החיפוש לא יהיו מלאות

  מאגרי הנתונים שאנחנו בודקים לא בהכרח מלאים ושלמים, וייתכן שלא יכללו רשומות על עבירות פליליות קודמות. למשל, לא כל הרישומים הפליליים נגישים לציבור בכל המדינות בארה"ב; מאגרי הנתונים שאנחנו בודקים לא מתעדים את כל הרישומים הפליליים; וייתכן שלא ייכללו הרשעות ורישומים של פשעים ועבירות שבוצעו מחוץ למדינה שבה נערכת בדיקת הרקע. בנוסף, כפי שקובע החוק החל, ייתכן שמאגרי נתונים של רישומים ציבוריים מוגבלים לרישומים על מעשים שבוצעו בטווח של מספר שנים לפני תאריך הבדיקה (למשל, 7 השנים שקדמו במדינות מסוימות בארה"ב). איננו יכולים להבטיח שבדיקות הרקע המוגבלות שאנו עורכים יזהו את כל ההרשעות הפליליות והרישומים על עבירות מין שהיו לאורח או למארח בעבר. לפיכך, אין להסתמך על השלמת בדיקת רקע על ידי משתמש אחר כדי לקבוע שאין למשתמש רקע פלילי או שאין סימני אזהרה אחרים לגביו.

  זאת ועוד, פושעים מסוגלים להערים גם על הטכנולוגיות המתוחכמות ביותר של מאגרי נתונים או חיפוש.

  ג. תוצאות החיפוש אינן ערובה לביטחון

  לסיכום, אף על פי שאנחנו מקווים שהכלים לבדיקת משתמשים יסייעו להגן על הקהילה, הם לא תמיד יזהו פשעי עבר של מישהו או סימני אזהרה לגביו, והם אינם ערובה לכך שמישהו לא יפר את החוק, ובשום אופן אינם מהווים ערובה לביטחון או לכך שהאינטראקציה עם אורח או מארח שבוצעה עליו בדיקת רקע היא בטוחה או בטוחה יותר מאשר אינטראקציה עם אדם לא מוכר שפוגשים בדרך אחרת.

  בנוסף, אין להסתמך על בדיקות רקע כתחליף להפעלת שיקול דעת לגבי אנשים שיש לכם אינטראקציה איתם, או כתחליף ליישום טיפים הגיוניים לשמירה על ביטחונכם.

  אילו פשעים ועבירות יביאו להסרת משתמשים מהפלטפורמה?

  ייתכן שמשתמשים שיש להם עבר פלילי חמור יוסרו או יופנו להמשך בדיקה, אם במסגרת הבדיקות שלנו יתגלו הרשעות בפרק זמן מסוים.

  הרשעות פחות חמורות לא יובילו להסרה (למשל, הפרת הסדר הציבורי או החזקת מריחואנה).

  ייתכן שפשעים אחרים יובילו להסרה למשך 14 שנים (למשל, עבירות פריצה או גניבה) או למשך שבע שנים (למשל, הונאה או נזק לרכוש) מתאריך ההרשעה.

  פשעים חמורים עלולים להוביל להסרה לתקופה ארוכה יותר או אפילו לצמיתות (למשל, רצח, מעשי טרור, אונס או הטרדה מינית של ילדים).

  האם בדיקות רקע יכולות לגרום לעיכובים בתהליך ביצוע ההזמנה של נכס?

  לפעמים, כשמדובר בהזמנות של הרגע האחרון, ייתכן שבדיקות רקע יגרמו לעיכוב בהזמנת נכס. מצב כזה יכול לקרות כשמבצעים את ההזמנה עד 48 שעות ממועד הצ'ק-אין הכי מאוחר שמוגדר בדף הנכס ומתברר שלאורח יש עבר פלילי, אבל מדובר בעבירה שלא מנוגדת למדיניות שלנו. במקרה כזה, ההזמנה תעוכב בסטטוס 'בהמתנה' עד שנאמת פרטים נוספים שעלו בבדיקת הרקע של המשתמש. אחרי ששלב זה יסתיים, נודיע לאורח אם אפשר לבצע את ההזמנה או לא.

  לאורחים יש גם אפשרות לא לחכות לאישור ולבטל את ההזמנה ללא תשלום, כל עוד זה נעשה לפני שההזמנה אושרה באימייל.

  האם ניתן להחזיר משתמש שחשבונו הוסר עקב הרקע הפלילי שלו?

  כן. אנחנו מבינים שיש מספר גורמים שיכולים להביא לכך שלמישהו יהיה עבר פלילי. כחברה שהמשימה שלה היא ליצור יותר שייכות, AirBnb תומכת ביצירת מרחב שבו אנשים עם עבר פלילי יכולים להוכיח את השיקום המוצלח שלהם, אך זאת תוך שמירה על הבטיחות של כל קהילת Airbnb.

  לפיכך פיתחנו גישה קפדנית ומבוססת ראיות להערכת האפשרות של החזרת חשבון משתמש למרות היותו בעל עבר פלילי שהיה עלול להפוך אותו לבלתי כשיר לגישה לחשבון.

  האם כל המשתמשים שהוסרו עקב הרקע הפלילי שלהם זכאים לערעור?

  חלק מסוגי העבירות אינם זכאים להחזרה בשל הסיכון שהוצג על ידי העבירה עצמה. אלה כוללים את הסוגים הבאים של עבירות:

  • אלימות מינית וניצול לרעה
  • סחר בבני אדם
  • פשעי שנאה
  • טרור

  איך ניתן לערער על הסרה מ-Airbnb?

  ל-Airbnb יש צוות מיוחד שהוכשר לבדוק ולהעריך את הזכאות להחזרה. אם מישהו מקבל הודעת הסרה הקשורה לבדיקת רקע פלילית, הוא יכול להשיב להודעה זו ישירות, להגיש ערעור באמצעות הקישור כאשר הוא מנסה להתחבר, או לפנות ישירות לשירות הלקוחות ולבקש לערער.

  מהם הגורמים המשמשים להערכת האפשרות להחזרת חשבון, וכיצד קבע Airbnb את הקריטריונים?

  הגורמים העיקריים שאנו לוקחים בחשבון לקביעת הזכאות להחזרה הם גיל הפרט במועד ההרשעה, מספר ההרשעות הקודמות והזמן שחלף מאז ההרשעה האחרונה. אנחנו גם לוקחים בחשבון גורמים אינדיבידואליים אחרים הקשורים בסיכון מופחת להתנהגות פלילית בעתיד כגון תעסוקה, היסטוריית השכרה והשתתפות בחינוך או ייעוץ.

  זיהינו קריטריונים אלה על ידי סקירה נרחבת של מחקרים, כולל מחקרי “זמן לגאולה” וספרות אחרת המזהים גורמים אינדיבידואליים הקשורים בסיכון מופחת כדי להבטיח גישה מגוונת ואינדיבידואלית יותר.

  על אילו טיפים כדאי לשמור בעת אינטראקציה עם אורח או מארח למען בטיחותכם?

  • נסו להכיר את האורח או המארח שלכם בעת אישור האירוח או החוויה דרך הפלטפורמה שלנו, עוד לפני תחילת הנסיעה או האירוח. יש באתר מגוון כלים ואמצעים שיאפשרו לכם לעשות את זה, למשל ביקורות ממשתמשים אחרים, הזדהות מאומתת או תהליך זיהוי אחר, שליחת הודעות בין משתמשים בתוך הפלטפורמה, שמאפשרת לכם להתכתב עם המארח או האורח מבלי לחשוף את כתובת האימייל האמיתית שלכם וכך לשמור על פרטיותכם ואבטחת החשבון שלכם, והדרישות שמארח יכול להגדיר לאורחים שמעוניינים לבצע אצלו הזמנה.
  • כדי להגן על הכסף שלכם, שלמו רק באמצעות פלטפורמת התשלומים המאובטחת של Airbnb, והגנו על הפרטיות והאבטחה הפיזית של המידע הפיננסי שלכם, כולל מספר הביטוח הלאומי או מספר תעודת הזהות, תאריך הלידה שלכם, פרטי כרטיס האשראי וחשבון הבנק שלכם, וכן תעודות מזהות ממשלתיות.
  • היזהרו כאשר אתם מוסרים פרטים אישיים, כמו כתובת אימייל, מספר טלפון, כתובת מגורים ומקום העבודה. במקום לשתף בפרטים כאלה לצורכי תקשורת, השתמשו במערכת לשליחת הודעות בין חברים בתוך פלטפורמת Airbnb.
  • שמרו על ראש צלול והימנעו מלעשות דברים שיפגעו בשיקול הדעת שלכם.
  • אפשר לחקור קצת באינטרנט ולבדוק את השמות של כל מי שאתם עומדים לפגוש. כדאי לחפש במאגרי נתונים ממשלתיים הפתוחים לציבור, כמו רישומי עברייני המין הפדרליים או של המדינות בארה"ב.
  • דווחו לנו על משתמשים שמפרים את התנאים וההגבלות שלנו. דוגמאות למשתמשים שמפרים את התנאים וההגבלות:
   • משתמשים שמבקשים מכם לשלוח להם כסף מחוץ לפלטפורמת התשלומים של Airbnb
   • משתמשים ששולחים לכם הודעות מטרידות או פוגעניות
   • משתמשים שמתנהגים בצורה לא הולמת באינטרנט או בנכס
   • רישום, פרופיל משתמש או נכס שמשמשים
   • למטרות הונאה. משתמשים שמהווים סיכון בטיחותי
  • . ספרו לחבר או לבן משפחה על תכניות הנסיעה או האירוח שלכם.
  • חשוב לדעת את פרטי הקשר של שירותי ההצלה במקרה חירום בעיר שבה הנכס נמצא, ולשמור אותם בהישג יד למקרה הצורך.
  האם קיבלתם את העזרה הדרושה?