ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
מונחים משפטיים

קביעת אופן האירוח שלכם ב-Airbnb

כדי לעמוד בדרישות של חוק האיחוד האירופי להגנה על הצרכן, Airbnb נדרש לבקש מהמארחים להצהיר על עצמם כמארחים מקצועיים או פרטיים. הסטטוס שלכם יוצג בתוצאות החיפוש ובדף הנכס שלכם לאורחים באזור הכלכלי האירופי (EEA). מידע זה גם מאפשר לנו לספק לכם את המאפיינים המתאימים לאופן האירוח שלכם.

קביעת הסטטוס שלכם כמארחים מקצועיים או פרטיים

 • מארחים מקצועיים: בדרך כלל אתם נחשבים למקצועיים אם האירוח ב-Airbnb הוא המקצוע או מקור ההכנסה העיקרי שלכם, או אם אתם חלק מעסק קיים, כמו מלון בוטיק או חברה לניהול נכסים. אם אתם משכירים מקומות אירוח כחברה או כעצמאים גם מחוץ לפלטפורמה האינטרנטית, סביר מאוד להניח שפעילויות האירוח שלכם ב-Airbnb ייחשבו גם הן לפעילות עסקית. בדרך כלל תיחשבו למקצועיים גם אם אתם מציעים באופן קבוע מקומות אירוח ב-Airbnb לתקופה ארוכה יותר למטרת רווח. ייתכן שמספר מקומות האירוח ו/או החוויות שאתם מציעים ב-Airbnb, ומספר ההזמנות שאתם מקבלים ותדירותן, מהווים אינדיקציה נוספת לפעילות מקצועית ב-Airbnb. רשימה זו אינה מקיפה וגורמים נוספים עשויים להילקח בחשבון כדי לקבוע האם אתם פועלים כמארחים מקצועיים.
 • מארחים פרטיים: בדרך כלל אתם נחשבים לאנשים פרטיים אם האירוח ב-Airbnb אינו המקצוע או מקור ההכנסה העיקרי שלכם (למשל, אם האירוח שלכם ב-Airbnb מהווה רק עבודה מהצד, או אם מקום האירוח שלכם מתפרסם רק מדי פעם ב-Airbnb).

הערה: ל-Airbnb אין אפשרות ולא חלה עליו החובה לקבוע מהו הסטטוס שלכם כמארחים. אם אתם לא בטוחים לגבי הסטטוס שלכם כמארחים, מומלץ לקבל ייעוץ מעורך דין או יועץ משפטי אחר.

למה צריך לספק את המידע הזה

כדי לעמוד בדרישות של חוק האיחוד האירופי להגנה על הצרכן, Airbnb נדרש להציג את הסטטוס שלכם כמארחים בתוצאות החיפוש ובדף הנכס שלכם לאורחים באזור הכלכלי האירופי (EEA). אנחנו משתמשים במידע זה גם כדי לספק לכם את המאפיינים המתאימים לאופן האירוח שלכם.

איך מצהירים על הסטטוס שלכם כמארחים

כמארחים, תתבקשו במהלך תהליך יצירת דף הנכס או בשלב מאוחר יותר להצהיר על עצמכם כמארחים מקצועיים או פרטיים. צריך להצהיר על הסטטוס שלכם רק פעם אחת. אם הנסיבות ישתנו ותצטרכו לעדכן את הסטטוס שלכם, תוכלו לגשת לסטטוס 'מארחים' בפרטי החשבון. אם אינכם יכולים לבצע שינויים נוספים, יש ליצור קשר עם התמיכה בקהילות.

דרישות נוספות למארחים מקצועיים

המידע הבא חל על מארחים מקצועיים שמקום המגורים או העסק שלהם נמצא בתוך האזור הכלכלי האירופי (EEA).

סיפוק מידע על העסק שלכם

  אם אתם מארחים מקצועיים, חוק הגנת הצרכן מחייב אתכם לספק לאורחים פוטנציאליים מידע מסוים על העסק שלכם באופן ברור ומובן לפני ביצוע ההזמנה. זה כולל:

  • הזהות שלכם, כמו שם המסחר שלכם
  • כתובת העסק (לא מספיק לציין תא דואר)
  • פרטי הקשר שלכם (כגון מספר טלפון וכתובת אימייל)
  • מספר רישום העסק (אם רלוונטי)
  • מספר תיק במע"מ (אם רלוונטי)
  • אם רלוונטי, פרטים של לשכת המסחר האחראית
  • אם רלוונטי, פרטים של גוף מפקח שאתם כפופים אליו, כולל שם הרשות הרלוונטית

  הערה: המידע שיש לספק עשוי להשתנות, בהתאם לנסיבות שלכם. אם אתם לא בטוחים לגבי המחויבויות שלכם כמארחים מקצועיים, מומלץ לפנות לעורך דין או ליועץ משפטי אחר

  אתם יכולים להוסיף ולערוך את פרטי העסק (כמתואר למעלה) תחת סעיף 'פרטי העסק' בחשבון ה-Airbnb שלכם. לאחר שתספקו את פרטי העסק שלכם, הם יוצגו באופן אוטומטי בכל דפי הנכסים שלכם. הוספה או הסרה של פרטי העסק לא תשנה את הסטטוס שלכם כמארחים מקצועיים או אינדיבידואליים. הצגת פרטי העסק ב-PDP זמינה רק אם המארחים אינם פרטיים או אינדיבידואליים.

  מתן מידע על מקום האירוח והמחירים שלכם

  חשוב לתאר את מקום האירוח במדויק ובאופן מלא. אין להשמיט פרטים שרלוונטיים לאורחים. בנוסף, יש לוודא שמחיר האירוח שלכם כולל את כל החיובים הנדרשים, כולל מיסים כמו מע"מ.

  האם לאורחים שמזמינים מקומות אירוח ב-Airbnb ממארחים מקצועיים יש זכות לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום?

   לפי סעיף 16 (l) בתקנות האיחוד האירופי בנושא זכויות הצרכן, בחוזים הקשורים לאספקת שירותי אירוח בנסיעות קיים פטור ממתן זכות ביטול אם בחוזה צוינו תאריך ספציפי או תקופת ביצוע. עם זאת, יש ליידע את האורחים שלכם על כך שאין להם זכות לביטול הזמנה.

   לתשומת לבכם: הדבר אינו משפיע על זכויות האורחים בהתאם למדיניות הביטולים שהגדרתם לנכס.

    הערה: דף זה נועד למטרת מתן מידע בלבד. המידע שמופיע בו לא נועד לספק ייעוץ משפטי. אם אתם לא בטוחים באיזה אופן חוקים אלה (או חלקם) חלים עליכם, יש לפנות לעורך דין או ליועץ משפטי אחר.

    מאמרים קשורים

    כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
    התחברות או הרשמה