דילוג לתוכן
  אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות
  עדכון בנושא מגפת הקורונה
  כדי לעיין באפשרויות הביטול וההחזר הכספי, צריך לבחור הזמנה בדף הנסיעות. מדיניות הביטולים בנסיבות מקלות חלה רק על הזמנות שעומדות בדרישות מסוימות. אנחנו מעדכנים את המדיניות ב-1 וב-15 בכל חודש.

  תוכנית ההפניות של Airbnb - תנאים והגבלות

  עדכון אחרון: 10 במאי 2018

  תוכנית ההפניות של Airbnb ("התוכנית") מאפשרת למשתמשי Airbnb רשומים ("משתמש Airbnb") שמפנים חברים ל-Airbnb להרוויח קופוני קידום מכירות שמקנים להם הנחות ("הנחות להזמנות") בהזמנת נסיעות עתידיות.

  כדי להשתתף בתוכנית, משתמשי Airbnb צריכים להסכים לתנאים האלה, שהופכים לחלק מהתנאים וההגבלות של Airbnb. מונחים שמופיעים עם מירכאות (במקור באותיות רישיות) ואינם מוגדרים כאן יקבלו את אותה משמעות שניתנת להם בתנאים ובהגבלות של Airbnb.

  איך מרוויחים הנחות להזמנות כתוצאה מהפניות

  משתמשי Airbnb יכולים להרוויח הנחות להזמנות למימוש בנסיעות עתידיות דרך Airbnb אם: (i) חבר שהופנה לוחץ על קישור ההפניה ויוצר חשבון Airbnb חוקי בהתאם לתנאים ולהגבלות שלנו; וכן (ii) החבר שהופנה מבצע "הזמנה מזכה" בתור אורח. משתמש Airbnb אינו חייב להיות המארח בהזמנה המזכה שבוצעה על ידי החבר שהופנה.

  משתמש Airbnb שהפנה את החבר יזוכה בסכום ההנחה להזמנה שצוין בהזמנת ההפניה או בחומרי קידום מכירות נלווים לאחר השלמת ההזמנה המזכה של החבר שהופנה. סכום ההנחה המרבי להזמנה למשתמש יהיה 5,000 דולר ארה"ב (או סכום שווה ערך במטבע המקומי* אם אנחנו תומכים בו), אלא אם צוין אחרת בהזמנת ההפניה או בחומרי קידום המכירות הנלווים.

  הזמנה מזכה

  הזמנה מזכה חייבת להיות בעלת ערך כולל (לא כולל עמלות אורח או מיסים) שצוין בהזמנת ההפניה, בחומרי קידום המכירות הנלווים, באתר Airbnb או באפליקציית Airbnb לנייד. לתשומת ליבכם, ערך כולל זה עשוי להשתנות בהתאם לתנודות במטבע. תהליך ההזמנה והתשלום של ההזמנה המזכה צריך להתבצע דרך פלטפורמת Airbnb, ומשתמש Airbnb יכול לקבל את ההנחה להזמנה רק לאחר שהחבר שהופנה התארח בפועל במקום שהוזמן.

  מימוש הנחות להזמנות

  אפשר לממש הנחות להזמנות רק דרך האתר, האפליקציה והשירותים של Airbnb. ההנחות יופיעו אוטומטית בדף התשלום בתור "הנחה להזמנה", וחייבים לממש אותן בתוך שנה מתאריך ההנפקה שלהן. הנחות להזמנות שלא ימומשו בתוך שנה יאבדו את התוקף שלהן. הנחות להזמנות הן קופונים שמונפקים למטרות קידום מכירות; אין להן ערך מזומן ולא ניתן להעביר אותן או לפדות אותן תמורת כסף מזומן. בשלב זה, אין אפשרות לממש הנחות להזמנות של נסיעות פנימיות בהודו עקב מגבלות בנקאיות מקומיות. לא ניתן להחיל הנחות להזמנות על הזמנה של 28 לילות או יותר.

  אי אפשר להרוויח הנחות להזמנות על ידי יצירת כמה חשבונות Airbnb. אי אפשר לשלב בחשבון Airbnb אחד הנחות להזמנות שנצברו בחשבונות Airbnb נפרדים.

  אם מסיבה כלשהי נראה לכם שיש פער ביתרת ההנחות שלכם להזמנות, תוכלו ליצור איתנו קשר. Airbnb עשוי לדרוש מכם לשלוח מידע נוסף כדי לקבל החלטה בנוגע ליתרה שלכם. כל החלטה שתתקבל בנוגע ליתרה תהיה סופית על פי שיקול דעתו הבלעדי של Airbnb.

  אתם אחראים לכל ההשלכות הקשורות למיסוי, אם יהיו, שעשויות לחול כתוצאה מהמימוש או הניצול של הנחות להזמנות. כאשר זה רלוונטי, Airbnb עשוי להידרש לדווח על מע"מ בגין שירותים שעבורם ימומשו ההנחות להזמנות.

  שיתוף קישורי הפניה

  אפשר להשתמש בהפניות רק למטרות אישיות ולא מסחריות. אין לפרסם או להפיץ קישורי הפניה באתרי אינטרנט מסחריים (כגון אתרי קופונים, Reddit או ויקיפדיה) או בבלוגים כשהמטרה העיקרית היא להשיג הנחות להזמנות. אסור למשתמשי Airbnb לשלוח הזמנות הפניה בצורה של הפצת ספאם. זה כולל שליחה של הודעות אימייל או הודעות טקסט בתפוצה המונית, שליחת הודעות לאנשים שאינכם מכירים או שימוש במערכות אוטומטיות או בבוטים דרך ערוצים כלשהם להפצת קישור ההפניה. אסור למשתמשי Airbnb לשלם כדי לפרסם את קישורי ההפניה שלהם.

  חברים שהופנו

  חברים שהופנו שנרשמו באמצעות קישור הפניה חוקי יקבלו אף הם הנחה להזמנה כפי שצוין בהזמנת ההפניה או בחומרי קידום המכירות הנלווים, ויוכלו לממש אותה בהזמנה המזכה הבאה שלהם ב-Airbnb.

  ריבוי הפניות

  חבר שהופנה יכול להשתמש בקישור הפניה אחד בלבד. אם חבר שהופנה מקבל קישורי הפניה מכמה משתמשי Airbnb, רק משתמש Airbnb המשויך לקישור ההזמנה שבו השתמש החבר שהופנה יקבל את ההנחה להזמנה.

  לא ניתן לשלב את התוכנית עם תוכניות הפניה או עם תמריצים אחרים של Airbnb. אם חבר שהופנה מקבל קישורי הפניה מכמה תוכניות הפניה של Airbnb, תינתן עדיפות לתשלום דרך תוכנית ההפניה למארחים, ותישלל הזכאות מהתוכנית.

  הפרדת סעיפים

  אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תימצא לא חוקית, לא תקפה או לא ניתנת לאכיפה, הוראה כזו (או החלק שהופך אותה ללא חוקית, לא תקפה או לא ניתנת לאכיפה) ,תבוטל ולא תשפיע על התקפות ועל יכולת האכיפה של שאר ההוראות.

  סיום התוכנית ושינויים

  Airbnb עשוי להשעות או לסיים את תוכנית ההפניות או את היכולת של משתמש להשתתף בתוכנית ההפניות, בכל עת ומכל סיבה.

  אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות חשבונות או להסיר הנחות להזמנות אם נבחין בפעילות שלדעתנו מהווה ניצול לרעה או הונאה, או שיש בה הפרה של התנאים וההגבלות של Airbnb או של התנאים וההגבלות בנוגע לתשלומים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק ולחקור כל פעילות הפניה ולהשעות חשבונות או לבצע שינויים בהפניות על פי שיקול דעתנו הבלעדי וכפי שנמצא לנכון ולהוגן.

  ההיקף, המגוון והסוג של השירותים והמוצרים שאפשר לקבל על ידי מימוש הנחות להזמנות עשויים להשתנות בכל עת.

  עדכונים בתנאים ובהגבלות

  אנו עשויים לעדכן את התנאים וההגבלות האלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אם נערוך שינויים בתנאים ובהגבלות האלה, נפרסם את השינויים באתר Airbnb.com, באפליקציות או בשירותים שלנו, והם ייכנסו לתוקף עם פרסומם. המשך השתתפות בתוכנית ההפניות לאחר שינויים כלשהם יהווה הסכמה לשינויים.

  * סכום ההנחה שווה-הערך למטבע המקומי, שיינתן כתוצאה מהפניה, יחושב לפי תעריף שיטתי, שנקרא שער החליפין הבסיסי, להמרת מטבעות על סמך נתונים מצד שלישי אחד או יותר, כגון OANDA. אנחנו מעדכנים את שער החליפין הבסיסי באופן תמידי, אבל ייתכן שהוא לא יהיה זהה לשער המקובל בשוק בזמן אמת.

  האם קיבלתם את העזרה הדרושה?