ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
מונחים משפטיים

תוכנית ההפניות של Airbnb - תנאים והגבלות

הודעה: תוכנית ההפניות של אורחים ל-Airbnb הסתיימה. המידע בהמשך רלוונטי רק לאלו שהשתתפו בתוכנית לפני שנסגרה.

עדכון אחרון: 26 בפברואר 2021

תוכנית ההפניות של Airbnb (להלן "התוכנית") מאפשרת לחברים להרוויח קרדיט בקופונים לקידום מכירות (להלן "הנחות להזמנות") שניתנים למימוש בהזמנת בתים או חוויות בעתיד, על ידי הפניית חברים במטרה שיהפכו למשתמשים חדשים ב-Airbnb.

כדי להשתתף בתוכנית, החברים חייבים להסכים לתנאים אלה, שהופכים לחלק מתנאי השירות של Airbnb. מונחים שמוקפים במירכאות ואינם מוגדרים כאן יהיו בעלי אותה משמעות שיש להם בתנאי השירות של Airbnb.

כך מרוויחים הנחות להזמנות כתוצאה מהפניות:

חברים יכולים להרוויח קרדיט לנסיעות אם: (1) חבר או חברה שהופנו לוחצים על קישור ההפניה שנשלח אליהם ויוצרים חשבון Airbnb חוקי שעומד בתנאי השירות שלנו; וכן (2) החבר או החברה שהופנו משלימים הזמנה שעומדת בקריטריונים (כפי שהיא מוגדרת בהמשך). החבר המפנה לא יכול להרוויח הנחות להזמנה על הזמנה שהוא עצמו מארח.

החבר המפנה יזוכה בסכום ההנחה להזמנה שצוין לכל סוג של הזמנה בהפניה ששלח, או בחומרי קידום המכירות הנלווים, לאחר השלמת הזמנה מצד החבר שהופנה שעומדת בתנאים. הזמנה להפניה עשויה לכלול מבצעים לעד שלושה סוגים של הזמנות שעומדות בקריטריונים: הזמנת בית שעומדת בקריטריונים, הזמנת חוויה שעומדת בקריטריונים ו/או הזמנת אירוח שעומדת בקריטריונים (ביחד, "הזמנות שעומדות בקריטריונים"). אם החבר שהופנה משלים הזמנת בית שעומדת בקריטריונים על ידי הזמנה והשלמה של שהייה בבית, החבר המפנה יקבל את סכום ההנחה להזמנה שצוין עבור הזמנת בית שעומדת בקריטריונים (אם צוין כזה). אם החבר שהופנה משלים הזמנת חוויה שעומדת בקריטריונים על ידי הזמנת חוויה והשתתפות בה, החבר המפנה יקבל את סכום ההנחה להזמנה שצוין עבור הזמנת חוויה שעומדת בקריטריונים (אם צוין כזה). אם החבר שהופנה משלים הזמנת אירוח שעומדת בקריטריונים, על ידי יצירת דף נכס והשלמת הזמנה, החבר המפנה יקבל את סכום ההנחה להזמנה שצוין עבור הזמנת אירוח שעומדת בקריטריונים (אם צוין כזה). חבר שהפנה יכול להרוויח כמה סכומים של הנחה להזמנה, אם החבר שהופנה משלים יותר מסוג אחד של הזמנה שעומדת בקריטריונים.

סכום ההנחה הכולל המרבי להזמנה שחבר יכול להרוויח יהיה 5,000 דולר ארה"ב ביחס להזמנות בית שעומדות בקריטריונים ולהזמנות אירוח שעומדות בקריטריונים, ו-2,000 דולר ארה"ב ביחס להזמנות חוויה שעומדות בקריטריונים (או סכום שווה-ערך במטבע המקומי* אם הוא נתמך בפלטפורמה שלנו) שבוצעו על ידי חברים שהופנו, אלא אם צוין אחרת בהזמנת ההפניה או בחומרי קידום המכירות הנלווים.

הזמנות שעומדות בקריטריונים

הזמנה שעומדת בקריטריונים היא הזמנה שהעלות הכוללת המינימלית שלה (לא כולל עמלות ומיסים לאורח) זהה לעלות המצוינת בהזמנה להפניה, בחומרי השיווק הנלווים, באתר Airbnb או באפליקציית Airbnb לאותו סוג הזמנה. הערה: העלות הכוללת המינימלית עשויה להשתנות בהתבסס על תנודות במטבע. תהליך ההזמנה והתשלום על ההזמנה שעומדת בקריטריונים חייבים להתבצע דרך פלטפורמת Airbnb, והחבר שהופנה חייב להשלים את השהייה או החוויה כדי שהחבר המפנה יוכל לקבל את ההנחות להזמנה. הזמנה לא תיחשב כהזמנה שעומדת בקריטריונים, ולכן לא תרוויחו עליה הנחות להזמנות, אם החבר המפנה הוא המארח או אם ההזמנה תבוטל בשלב כלשהו.

מימוש הנחות להזמנות

אפשר לממש הנחות להזמנות רק דרך הפלטפורמה של Airbnb. אחרי עמידה בתנאי הזכאות, ההנחות להזמנות יופיעו כהנחות להזמנות בדף התשלום של החבר המפנה, אבל ייתכן שתצטרכו להזין קוד בדף התשלום כדי לממש את ההנחה. את ההנחות להזמנות חייבים לממש בתוך שנה מתאריך ההנפקה שלהן. לאחר מכן יפוג תוקפן. הנחות להזמנות הן קופונים שמונפקים למטרת קידום מכירות; אין להן ערך של כסף מזומן ולא ניתן להעביר אותן או להחליף אותן תמורת מזומן. לא ניתן להחיל הנחות על הזמנות למשך 28 לילות או יותר.

לא ניתן להרוויח הנחות להזמנות על ידי יצירת מספר חשבונות ב-Airbnb. לא ניתן לשלב בחשבון Airbnb אחד הנחות להזמנות שנצברו בחשבונות Airbnb נפרדים.

אם מסיבה כלשהי נראה לכם שיש חוסר התאמה ביתרת ההנחות שלכם, יש ליצור איתנו קשר. ‏Airbnb עשוי לדרוש מכם לשלוח מידע נוסף כדי לקבל החלטה בנוגע ליתרה שלכם. כל החלטה שתתקבל בנוגע ליתרה תהיה סופית ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של Airbnb.

אתם אחראים לכל ההשלכות הקשורות למיסוי, אם יהיו כאלה, שיחולו כתוצאה מהמימוש או הניצול של הנחות להזמנות. בהתאם לחוקים החלים, ייתכן ש-Airbnb יידרש לדווח על מע"מ בגין שירותים שעבורם מומשו ההנחות להזמנות.

שיתוף קישורי הפניה

יש להשתמש בהפניות רק למטרות אישיות ולא מסחריות. אין לפרסם או להפיץ קישורי הפניה באתרי אינטרנט מסחריים (כגון אתרי קופונים, Reddit או ויקיפדיה) או בבלוגים. אסור לחברים בתוכנית לשלוח הזמנות הפניה בצורה של הפצת ספאם. איסור זה כולל שליחה של הודעות אימייל, הודעות טקסט או כל הודעה אחרת בתפוצה המונית לאנשים שאינכם מכירים, או שימוש במערכות אוטומטיות או בבוטים דרך ערוצים כלשהם כדי להפיץ את קישור ההפניה שלכם. אסור לחברים בתוכנית לשלם כדי לפרסם את קישורי ההפניה שלהם.

חברים שהופנו

חברים שהופנו ונרשמו באמצעות קישור הפניה חוקי יקבלו אף הם הנחה להזמנה בצורה של קופון או קופונים, בסכום או בסכומים שצוינו בהזמנת ההפניה או בחומרי קידום המכירות הנלווים, ויוכלו לממש אותה בהזמנה הבאה שלהם ב-Airbnb שתעמוד בקריטריונים. אם קודי קופונים לא הוחלו באופן אוטומטי, יש להזין אותם במהלך התשלום. לא ניתן להעביר את קודי הקופונים לאדם אחר, להמיר אותם בכסף מזומן או לשלב אותם עם תוכניות הפניה או תמריצים אחרים של Airbnb. ניתן להשתמש בכל קוד קופון רק בכתובת www.airbnb.com ביחד עם הזמנה אחת של בית או חוויה, שעומדת בתנאים ושעומדת בסכום הכולל המינימלי (לא כולל עמלות ומיסים לאורח) שמצוין בהזמנה להפניה, בחומרי השיווק הנלווים, באתר Airbnb או באפליקציית Airbnb לסוג זה של הזמנה.

קופוני ההנחה תקפים לשנה ממועד ההרשמה לחשבון Airbnb. המבצע עד גמר המלאי. ‏Airbnb שומר את הזכות לכל סעד, כולל ביטול החשבון או ההזמנות, במקרה של חשד להונאה, לשיבוש, להפרות של התנאים האלה או של תנאי השירות של Airbnb או של תנאי השירות בנושא תשלומים, או לשגיאות טכניות. הקופון אינו תקף במקומות שבהם חל איסור להשתמש בו. אם בעתיד תהיו זכאים להחזר כספי עבור הזמנה, הסכום המקסימלי שתוכלו לקבל בחזרה הוא הסכום ששילמתם בפועל.

ריבוי הפניות

חבר שהופנה יכול להשתמש בקישור הפניה אחד בלבד. אם חבר שהופנה מקבל קישורי הפניה מכמה חברים, ההנחה להזמנה תינתן רק לחבר המשויך לקישור ההזמנה שבו השתמש החבר שהופנה.

לא ניתן לשלב את התוכנית עם תוכניות הפניה או תמריצים אחרים של Airbnb. אם חבר שהופנה מקבל קישורי הפניה מכמה תוכניות הפניה של Airbnb, תינתן עדיפות לתשלום דרך תוכנית ההפניות למארחים ותישלל הזכאות מהתוכנית.

הפרדת סעיפים

אם יימצא שאחד מהסעיפים בתנאים האלה אינו תקף, בטל או לא בר אכיפה, אותו תנאי (או החלק ממנו שהופך אותו ללא תקף, בטל או לא בר אכיפה) יימחק ולא ישפיע על התקפוּת או יכולת האכיפה של שאר הסעיפים.

סיום התוכנית ושינויים

‏Airbnb עשוי להשעות או לסיים את התוכנית או את היכולת של משתמש להשתתף בה, בכל עת ומכל סיבה.

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות חשבונות או להסיר הנחות להזמנות, אם נבחין בפעילות שלדעתנו מהווה ניצול לרעה או הונאה או שיש בה הפרה של תנאי השירות של Airbnb או של תנאי השירות בנושא תשלומים. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק ולחקור כל פעילות הפניה, ולהשעות חשבונות או לבצע שינויים בהפניות על פי שיקול דעתנו הבלעדי וכפי שנמצא לנכון ולהוגן.

ההיקף, המגוון והסוג של השירותים והמוצרים שניתן לקבל על ידי מימוש הנחות להזמנות עשויים להשתנות בכל עת.

עדכונים לתנאים

אנחנו עשויים לעדכן את התנאים האלה בכל עת וללא הודעה מראש. אם נערוך שינויים בתנאים ובהגבלות האלה, נפרסם את השינויים באתר Airbnb.com, באפליקציות או בשירותים שלנו, והם ייכנסו לתוקף עם פרסומם. המשך השתתפות בתוכנית לאחר שינויים כלשהם יבטא הסכמה לשינויים אלה.

* סכום ההנחה שווה-הערך למטבע המקומי (אם הוא זמין) שיינתן כתוצאה מהפניה, יחושב לפי תעריף שיטתי – שנקרא שער החליפין הבסיסי – להמרת מטבעות על סמך נתונים מצד שלישי אחד או יותר, דוגמת OANDA. אנחנו מעדכנים באופן שוטף את שער החליפין הבסיסי, אבל ייתכן שהוא לא יהיה זהה לשער השוק בזמן אמת.

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה