דילוג לתוכן
  אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות
  עדכון בנושא מגפת הקורונה
  כדי לעיין באפשרויות הביטול וההחזר הכספי, צריך לבחור הזמנה בדף הנסיעות. מדיניות הביטולים בנסיבות מקלות חלה רק על הזמנות שעומדות בדרישות מסוימות. אנחנו מעדכנים את המדיניות ב-1 וב-15 בכל חודש.

  מדיניות ההחזרים על חוויות לאורחים

  מדיניות ההחזרים לאורחים על חוויות מכתיבה את מדיניות Airbnb בנוגע להחזרים לאורחים ולחובות של המארחים הקשורות למדיניות זו. היא חלה בנוסף לתנאים וההגבלות של Airbnb ולתנאים וההגבלות הנוספים של Airbnb למארחי חוויות, והיא זמינה לאורחים שמזמינים חוויה דרך פלטפורמת Airbnb ונתקלים בבעיה במהלך הנסיעה.

  כל המונחים המופיעים באותיות רישיות (במקור באנגלית) יקבלו את המשמעות המוגדרת בתנאים וההגבלות של Airbnb או בתנאים וההגבלות בנושא תשלומים, אלא אם הוגדר אחרת במדיניות זו של החזרים לאורחים על חוויות.

  עצם השימוש בפלטפורמת Airbnb כמארחי חוויה או כאורחים בחוויה מעיד שקראתם את מדיניות ההחזרים לאורחים על חוויות, הבנתם אותה והסכמתם לפעול על פיה.

  בעיות הקשורות לנסיעה שעומדות בתנאים ובמדיניות ההחזרים הכספיים

  המצבים הבאים הם "בעיות הקשורות לנסיעה" שעומדות בתנאים להחזר כספי במסגרת מדיניות ההחזרים לאורחים על חוויות:

  • המארח לא מקיים את החוויה שהוזמנה או מגיע באיחור של יותר מ-15 דקות משעת ההתחלה שנקבעה, וכתוצאה מכך האורח עוזב את החוויה.
  • המארח מבצע שינויים משמעותיים בחוויה לאחר שההזמנה בוצעה.
  • החוויה כוללת סכנה בטיחותית או בריאותית שסביר להניח שתשפיע לרעה על השתתפות האורח בחוויה.
  • בחוויות אונליין, האורח לא יכול להשתתף בחוויה או שהמארח לא יכול לקיים אותה עקב קשיים טכניים, כולל בעיות אודיו או ויזואליות.

  אם Airbnb יקבע שאורח אכן נתקל בבעיה הקשורה לנסיעה, Airbnb, על פי שיקול דעתו, ייתן לאורח החזר כספי עד לסכום התשלום המקסימלי שהאורח שילם על החוויה בהתאם למדיניות זו. הסכום של כל החזר כספי ישתנה בהתאם לאופי הבעיה הקשורה לנסיעה.

  עמידה בסטנדרטים מינימליים של איכות, האחריות של המארח והפיצוי לאורח

  כמארחים, באחריותכם להבטיח שהחוויה שאתם מפרסמים בפלטפורמה של Airbnb עומדת בסטנדרטים של פלטפורמת החוויות של Airbnb, ולא גורמת לאורח להיתקל בבעיות הקשורות לנסיעה. לפני ובמהלך החוויה, המארחים צריכים להיות זמינים, או למנות צד שלישי שיהיה זמין, כדי לנסות לפתור בתום לב כל בעיה שמתגלה אצל האורחים.

  אם (א)‏ Airbnb יקבע שאורח נתקל בבעיה הקשורה לנסיעה בקשר לחוויה שפרסמתם, ‏ואם (ב)‏ Airbnb יפצה את האורח (עד לסכום התשלום הכולל), אתם מסכימים לפצות את Airbnb עד לסכום ששולם על ידי Airbnb, בתוך 30 יום ממועד הבקשה של Airbnb. אתם מאשרים ל-Airbnb Payments לגבות כל סכום שתהיו חייבים ל-Airbnb על ידי קיזוז הסכום מהתשלום שמגיע לכם, או באופן אחר המותר על פי התנאים וההגבלות בנושא תשלומים.

  כמארחים, אתם מבינים שהזכויות של אורחים על פי מדיניות זו של החזרים לאורחים על חוויות יגברו על מדיניות הביטולים של חוויות. אם תרצו לערער על בעיה הקשורה לנסיעה, תוכלו לפנות אלינו בכתב או בטלפון ולספק לנו את הפרטים (כולל תמונות או הוכחות אחרות) שמפריכים את הטענות הנוגעות לבעיה הקשורה לנסיעה, זאת בתנאי שנקטתם מאמצים סבירים בתום לב כדי לנסות לפתור עם האורח את הבעיה הקשורה לנסיעה, לפני שתבחרו לערער על התביעה בשל הבעיה הקשורה לנסיעה.

  הוראות כלליות

  מדיניות זו של החזרים לאורחים על חוויות אינה מיועדת ליצור הצעה לביטוח, אינה מהווה ביטוח או חוזה ביטוח, אינה מחליפה ביטוח שהאורח השיג או יכול להשיג, והאורח לא שילם אף פרמיה ביחס למדיניות ההחזרים לאורחים על חוויות. ההטבות המוקנות במסגרת מדיניות זו של החזרים לאורחים על חוויות אינן ניתנות להקצאה או להעברה על ידי אורח.

  כל החלטה של Airbnb ביחס למדיניות ההחזרים לאורחים על חוויות תתקבל על פי שיקול דעתו של Airbnb, ותהיה סופית ומחייבת כלפי האורחים והמארחים.

  Airbnb שומר לעצמו את הזכות לשנות או לסיים את המדיניות הזו של החזרים לאורחים על חוויות, בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. אם Airbnb ישנה את מדיניות ההחזרים לאורחים על חוויות, השינוי יתפרסם בפלטפורמת Airbnb (לרבות במרכז העזרה של Airbnb) או שנשלח לכם הודעה על השינוי. Airbnb ימשיך לטפל בכל התביעות של בעיות הקשורות לנסיעה שהוגשו לפני שהשינוי נכנס לתוקף.

  מאמרים קשורים
  האם קיבלתם את העזרה הדרושה?