ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
עזרה
מארחים

אישור כתובת הנכס שלכם

Listing a new place? You might be required to confirm your listing’s address. There are four ways to do this—we’ll let you know which methods are available for you when we ask you to confirm.

Method 1: Share your device location

Enable sharing of your exact GPS location from your mobile device. If your device’s GPS location is close enough to your listing’s location, your listing address will be confirmed.

Method 2: Upload a listing photo

Upload a photo that was taken at your listing. If the photo was taken in or at the listing, your location will be verified.

Method 3: Documentation

You’ll take a photo of a qualifying document or upload one you have on file. The image or file must include the entire page—a partial page won’t do. A qualifying document is one that:

  • Officially connects you to the listing address, such as a utility bill, mortgage statement, lease agreement, property tax document, or HOA membership
  • Clearly displays the full, correct listing address
  • Hasn’t been altered in any way
  • Is less than 2 years old
  • Is a .png, .jpg, .jpeg, or .pdf file that’s less than 3MB

We’ll review the document and let you know whether we can confirm the address in 1–2 days, typically. If your document is unable to be confirmed, you can try again up to 5 times.

Method 4: Security code

We’ll mail you a letter containing a unique security code that you’ll need to enter online at the provided URL within 60 days. After that, you’ll find out if you’re confirmed within minutes.

To qualify for this method:

  • Your listing must accept mail from an official postal service, not just a package carrier
  • You must be able to pick up the mail within 60 days

This letter can only be sent to the listing address and usually arrives within 2 weeks—if you haven’t received the letter by then, you can request another one.

If you have any issues with the code, check that you’ve entered it correctly and that your letter is fewer than 60 days old. If you have multiple listings that need confirmation, make sure that you’re entering the right code for the right listing. (The name is at the top of your letter.)

Note: You must be logged in to enter your security code. If you’re unable to pick up your mail, a property manager or another authorized person may do so for you and provide you with the URL and code on the letter. We strongly discourage sharing your password.

האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה