ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
מונחים משפטיים

פרטיות ב-Airbnb

Privacy Policy

Our Privacy Policy explains what personal information we collect, how we use personal information, how personal information is shared, and privacy rights.

Please review the supplemental privacy policies linked within the privacy policy documents, such as for certain Airbnb services, that may be applicable to you.

Supplemental Privacy Policy Documents:

מאמרים קשורים

 • מידע בסיסי על Airbnb

  אימות הזהות

  הביטחון שלכם חשוב לנו. מומלץ לקרוא את השלבים שאנחנו נוקטים גם כדי לאמת את זהותכם, וגם כדי להגן עליה.
 • מארחים

  יצירת קוד דני ייחודי

  עבור שנת המס 2021 ואילך, מארחים בדנמרק יידרשו ליצור קוד ייחודי אצל רשויות המס הדניות (Skat.dk) כדי להשלים את שיתוף הנתונים.
 • מידע על העדכונים בתנאים שלנו

  יש לעיין במידע זה לגבי עדכונים בתנאים שלנו.
כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה