אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות

  מדיניות אי-אפליה

  עדכון אחרון:

  Airbnb הוא ביסודו קהילה פתוחה המיועדת לטפח קרבה בין אנשים מכל העולם דרך קידום חוויות משותפות ומשמעותיות. הקהילה שלנו כוללת מיליוני אנשים כמעט מכל ארץ בעולם. זוהי קהילה מגוונת להפליא, שמחברת בין אנשים מתרבויות שונות ובעלי נורמות וערכים שונים.

  קהילת Airbnb מחויבת ליצור עולם שבו אנשים מכל רקע ירגישו רצויים ויקבלו יחס מכבד בכל מקום, אפילו כשהם נמצאים הכי רחוק מהבית. מחויבות זו נשענת על שני עקרונות יסוד החלים הן על המארחים והמארחות והן על האורחים והאורחות ב-Airbnb: קבלת האחר וכבוד לזולת. המחויבות המשותפת שלנו לעקרונות אלה מאפשרת לכל חברי וחברות הקהילה להרגיש רצויים בפלטפורמת Airbnb, ולא משנה מי הם, מהיכן הם מגיעים, מהן האמונות הדתיות שלהם או את מי הם אוהבים. Airbnb מכיר בכך שסמכויות שיפוט מסוימות מתירות, או דורשות, הבחנות בין אנשים על סמך גורמים כגון לאום, מגדר, מצב משפחתי או נטייה מינית, ואינו מחייב את המארחים והמארחות להפר חוקים מקומיים או לנקוט פעולות שעלולות להעמיד אותם במצב של חבות משפטית. Airbnb יספק הדרכה נוספת ויבצע התאמות במדיניות האי-אפליה כך שתשקף דרישות והיתרים כאלה בסמכויות השיפוט שבהן הם קיימים.

  אמנם איננו מאמינים שחברה מסחרית אחת יכולה לצוות על כולם לחיות בהרמוניה, אך אנחנו כן מאמינים שקהילת Airbnb יכולה לקדם אמפתיה והבנה בין כל התרבויות. כולנו מחויבים לעשות כל שביכולתנו כדי להרחיק מהפלטפורמה שלנו כל צורה של העדפה, דעה קדומה, אפליה וחוסר סובלנות בלתי חוקיים. אנחנו רוצים לקדם בקהילת Airbnb ‒ מארחים ומארחות, אורחים ואורחות ואנשים ששוקלים להשתמש בפלטפורמה שלנו ‒ תרבות שבה עושים הרבה יותר מאשר רק לציית לחוק. למטרה זו, כולנו – עובדי ועובדות Airbnb, מארחים ומארחות ואורחים ואורחות כאחד – מסכימים לקרוא את המדיניות הבאה ולפעול על פיה, כדי ליישר קו בין חברי וחברות הקהילה שלנו ולממש את המשימה שלנו: להבטיח שכולם יוכלו להרגיש שייכים ורצויים בכל מקום.

  • קבלת האחר – אנחנו מקבלים בברכה אנשים מכל רקע בפתיחות ומציעים הכנסת אורחים אותנטית. הצטרפות ל-Airbnb, כמארח/ת או כאורח/ת, פירושה להפוך לחלק מקהילה שמקבלת כל אדם באשר הוא. בפלטפורמה או בקהילה שלנו אין מקום להעדפות בלתי הוגנות, לדעות קדומות, לגזענות ולשנאה. המארחות והמארחים שלנו נדרשים לציית לכל החוקים הרלוונטיים האוסרים על אפליה על רקע גורמים כגון גזע, דת, לאום וגורמים אחרים המפורטים למטה, אך אנחנו מתחייבים לעשות הרבה יותר מאשר רק לציית לדרישות המינימליות שהחוק קובע.
  • כבוד לזולת – אנחנו מכבדים אחד את השני באינטראקציות ובמפגשים שלנו. אנחנו ב-Airbnb מכירים בכך שנורמות התרבות והחוקים המקומיים משתנים בין ארצות, ומצפים מהאורחים ומהמארחים שלנו לציית לחוקים המקומיים ולנהוג זה בזה בכבוד, גם אם השקפות העולם שלהם מנוגדות. חברי וחברות Airbnb מביאים לקהילה שלנו מגוון מדהים של חוויות רקע, אמונות ומנהגים. על ידי החיבור בין אנשים בעלי רקעים שונים, Airbnb מטפח יותר הבנה והערכה כלפי המאפיינים המשותפים לכל בני האדם, ומחליש דעות קדומות שמקורן בתפיסות מוטעות, במידע מוטעה או באי-הבנה.

  הנחיה ספציפית למארחים ולמארחות בארצות הברית, באיחוד האירופי ובקנדה

  באופן כללי, אנחנו מתחייבים ללמוד את כל החוקים המקומיים, המדינתיים והפדרליים הרלוונטיים החלים על אירוח ביתי ועל אירוח במקומות ציבוריים. סמכויות שיפוט מסוימות עשויות להציב דרישות משפטיות נוספות, המרחיבות או מגבילות את ההגנות על זכויות האזרח של קהילת המשתמשים והמשתמשות. המארחות והמארחים נדרשים לציית לדרישות המשפטיות האלה. מארחות ומארחים שיש להם שאלות לגבי חובות הציות למדיניות אי-אפליה זו של Airbnb, נדרשים ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Airbnb. בעתיד הקרוב, Airbnb יפרסם הנחיה נוספת בקשר למדיניות האי-אפליה עבור סמכויות שיפוט מחוץ לארצות הברית. ברוח עקרונות אלה, חברי קהילת המארחים והמארחות שלנו בארה"ב, באיחוד האירופי ובקנדה יפעלו לפי הכללים הבאים כשהם ישקלו אם לקבל אורחות ואורחים פוטנציאליים או יארחו אותם:

  גזע, צבע עור, מוצא, לאום, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית או מצב משפחתי

  • אסור למארחות ולמארחים ב-Airbnb‏:
   • לדחות הזמנה מטעמי גזע, צבע עור, מוצא, לאום, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית או מצב משפחתי.
   • לכפות תנאים או הגבלות שונים לפי גזע, צבע עור, מוצא, לאום, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית או מצב משפחתי.
   • להצהיר הצהרות או לציין מאפיינים בדף הנכס שמבטאים העדפה או אי-העדפה בעד או נגד אורחות ואורחים כלשהם על רקע גזע, צבע עור, מוצא, לאום, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית או מצב משפחתי.

  זהות מגדרית

  Airbnb אינו מקצה זהות מגדרית למשתמשים ולמשתמשות שלנו. מבחינתנו, המגדר של אנשים יהיה לפי האופן שבו הזדהו ו/או מה שציינו בפרופילים שלהם, ואנחנו מצפים שגם קהילת Airbnb תפעל כך. הנחיה זו כוללת כיבוד כינויי הגוף (הוא/שלו, היא/שלה, הם/שלהם וכו') שכל אחד ואחת מהמשתמשים והמשתמשות בקהילה מזדהים איתם.

  • אסור למארחות ולמארחים ב-Airbnb‏:
   • לדחות הזמנה מאורח/ת על בסיס זהות מגדרית אלא אם המארח/ת חולק/ת חללי מגורים משותפים (לדוגמה, חדר רחצה, מטבח או אזורים משותפים) עם האורח/ת.
   • לכפות תנאים או הגבלות שונים כלשהם לפי מגדר, אלא אם המארח/ת חולק/ת חללי מגורים עם האורח/ת.
   • להצהיר הצהרות או לציין מאפיינים בדף הנכס שמבטאים העדפה או אי-העדפה בעד או נגד אורחות ואורחים מסוימים על רקע מגדר, אלא אם המארח/ת חולק חללי מגורים עם האורח/ת.
  • מותר למארחות ולמארחים ב-Airbnb‏:
   • להציע את היחידה שלהם לאורחות ולאורחים המשתייכים למגדר של המארח/ת ולא למגדר אחר, אם המארח/ת חולק חללי מגורים עם האורח/ת.

  גיל ומצב משפחתי

  • אסור למארחים ולמארחות ב-Airbnb‏:
   • לכפות תנאים והגבלות שונים כלשהם או לדחות הזמנה בגלל הגיל או המצב המשפחתי של האורח/ת, כאשר החוק אוסר זאת.
  • מותר למארחות ולמארחים ב-Airbnb‏:
   • לספק מידע מדויק עובדתית על מאפייני הנכס (או על היעדר מאפיינים מסוימים), שעלולים להפוך את הנכס ללא בטוח או לא מתאים לאורחות ולאורחים בגילים מסוימים או למשפחות עם ילדים או תינוקות.
   • לציין בדף הנכס הגבלות רלוונטיות של הקהילה (לדוגמה, אירוח אזרחים ותיקים ואזרחיות ותיקות), תקנות או חוקים שאוסרים על אירוח אנשים מתחת לגיל מסוים או משפחות עם ילדים או תינוקות.

  לקות

  • אסור למארחים ולמארחות ב-Airbnb‏:
   • לדחות אורח/ת על רקע לקות ממשית או מה שנתפס בעיניהם כלקות.
   • לכפות תנאים או הגבלות שונים כלשהם על רקע העובדה שלאורח/ת יש לקות.
   • להעדיף את שיקול דעתם האישי בנוגע להתאמת היחידה לצורכי אורח/ת בעל/ת לקות, על פני שיקול הדעת של אורח/ת פוטנציאלי/ת.
   • לשאול על קיומה של לקות אצל האורח/ת או על חומרת הלקות, או על האמצעים שבהם הוא או היא משתמשים כדי להתמודד עם הלקות. עם זאת, אם אורח/ת פוטנציאלי/ת מעלה את נושא הלקות שלו/ה, המארח/ת רשאי/ת, ואף צריך/ה, לדון עם האורח/ת הפוטנציאלי/ת בשאלה אם הנכס עונה על הצרכים שלו/ה.
   • לאסור או להגביל את השימוש באמצעי ניידות.
   • לגבות מאורחות ומאורחים בעלי לקות סכום גבוה יותר, כולל עמלות על חיות מחמד כאשר לאורח/ת יש חיית שירות (כגון בעל חיים המשמש לסיוע או לתמיכה רגשית) בגלל הלקות.
   • להצהיר הצהרה או לציין בדף הנכס מאפיינים שמבטאים העדפה או אי-העדפה בעד או נגד אורחות ואורחים מסוימים על רקע העובדה שלאורח/ת יש לקות.
   • לסרב לתקשר עם אורחות ואורחים דרך אמצעי תקשורת נגישים זמינים, כולל שירותי ממסר (ללקויי שמיעה) ואימייל (ללקויי ראייה המשתמשים בקוראי מסך).
   • לסרב לבוא לקראת האורח/ת, במידה סבירה, כולל גמישות כאשר אורחות ואורחים בעלי לקויות מבקשים שינויים קלים בכללי הבית, כגון הכנסת חיית שירות הנחוצה להם בשל לקותם, או שימוש בשטח חניה פנוי בקרבת היחידה. כאשר אורח/ת מבקש/ת לבוא לקראתו/ה בתחומים כגון אלה, המארח/ת והאורח/ת צריכים לקיים ביניהם דו-שיח ולבחון דרכים שמוסכמות על שני הצדדים, כדי להבטיח שהיחידה תענה על צורכי האורח/ת.
  • מותר למארחות ולמארחים ב-Airbnb‏:
   • לספק מידע מדויק עובדתית על מאפייני הנגישות של היחידה (או על היעדר מאפיינים כאלה), כדי לאפשר לאורחות ולאורחים בעלי לקויות לשקול בעצמם אם היחידה מתאימה לצרכים האישיים שלהם.

  העדפות אישיות

  • מותר למארחות ולמארחים ב-Airbnb‏:
   • למעט כפי שצוין למעלה, המארחות והמארחים ב-Airbnb רשאים לדחות הזמנה על רקע גורמים שאינם אסורים על פי החוק. לדוגמה, למעט כאשר החוק אוסר זאת, המארחות והמארחים ב-Airbnb רשאים לדחות הזמנה של אורחות ואורחים שמביאים איתם חיות מחמד, או אם הם מעשנים.
   • לדרוש מהאורחות והאורחים לכבד הגבלות על מאכלים שנאכלים בשטח הנכס (לדוגמה, מארח/ת שמנהל/ת מטבח כשר או צמחוני רשאי/ת לדרוש מהאורחות והאורחים לכבד את ההגבלות האלה). יש לציין את ההגבלות האלה במפורש בכללי הבית. לדוגמה, מארח/ת ב-Airbnb רשאי/ת לדחות אורח/ת שרוצה לעשן ביחידה, או לקבוע הגבלות על מספר האורחים ביחידה.

  כשאורחות ואורחים מקבלים דחייה. המארחות והמארחים צריכים לזכור שאף אחד לא אוהב לקבל דחייה. גם אם למארח/ת יש סיבות חוקיות ולגיטימיות לדחיית אורח/ת פוטנציאלי/ת, והוא או היא מציינים אותן בהודעת הדחייה, זה עלול לגרום לחבר/ה בקהילה שלנו להרגיש לא רצוי/ה או מנודה. המארחות והמארחים צריכים לעשות כל מאמץ לקבל כל אורח ואורחת, מכל רקע. מארחות ומארחים שמציגים דפוס של דחיית אורחים ואורחות מקבוצה מוגנת (גם אם הן או הם מציינים סיבות לגיטימיות), מחלישים את כוחה של הקהילה שלנו בכך שהם גורמים לאורחים פוטנציאליים להרגיש בלתי רצויים, ו-Airbnb עשוי להשעות מפלטפורמת Airbnb מארחים ומארחות שהציגו דפוס כזה.

  הנחיה ספציפית למארחות ולמארחים מחוץ לארצות הברית, לאיחוד האירופי ולקנדה

  מחוץ לארצות הברית, לאיחוד האירופי ולקנדה, ארצות או קהילות מסוימות עשויות להתיר או אף לדרוש מהמארחים והמארחות לעשות הבחנות בין אורחים ואורחות על בסיס מסוים, כגון מצב משפחתי, לאום, מגדר או נטייה מינית, המנוגדות להשקפתנו בנושא אי-אפליה. במקרים כאלה, איננו דורשים מהמארחות והמארחים להפר את החוקים המקומיים, או לקבל אורחות ואורחים שעלולים לחשוף את המארחות והמארחים לסיכון ממשי ומוכח של מעצר, או לנזק פיזי לאנשים או לרכוש שלהם. מארחות ומארחים שמתגוררים באזורים כאלה צריכים לציין כל הגבלה כזו על היכולת שלהם לארח אורחות ואורחים מסוימים בנכס שלהם, כדי שאורחים פוטנציאליים יהיו מודעים לנושא ו-Airbnb יוכל לאשר את הנחיצות של פעולה כזו. כשמציינים הגבלות כאלה, אנחנו מצפים מהמארחות ומארחים להשתמש במונחים ברורים, עובדתיים ולא מעליבים. אין מקום להשמצות והעלבות בפלטפורמה ובקהילה שלנו.

  מה קורה במקרה של אי-ציות למדיניות שלנו בתחום זה, מצד מארח או מארחת?

  אם בדף של נכס מסוים מופיעים ביטויים המנוגדים למדיניות האי-אפליה שלנו, המארח או המארחת יתבקשו להסיר את הביטויים האלו ולאשר כי הם מבינים את המדיניות הזו ואת העקרונות העומדים מאחוריה, וכי בכוונתם לציית לה. Airbnb עשוי גם, לפי שיקול דעתו, לנקוט צעדים עד וכולל השעיית המארח/ת מפלטפורמת Airbnb‏.

  אם המארח/ת דוחה אורחות ואורחים באופן בלתי ראוי על רקע השתייכות לקבוצה מוגנת, או משתמש/ת בביטויים המשקפים כי הוא או היא פועלים ממניעים האסורים על פי מדיניות זו, Airbnb ינקוט צעדים לאכיפת מדיניות זו, עד וכולל השעיית המארח/ת מהפלטפורמה.

  ככל שקהילת Airbnb צומחת, אנחנו מחויבים להמשיך תמיד לדאוג שהמדיניות והנהלים של Airbnb יעלו בקנה אחד עם המטרה הכי חשובה שלנו: להבטיח שהאורחים והאורחות והמארחים והמארחות ירגישו רצויים ורצויות, ויקבלו יחס מכבד בכל האינטראקציות שלהם ושלהן במסגרת פלטפורמת Airbnb. הציבור, הקהילה שלנו ואנחנו, מצפים להשיג מטרה זו ואף יותר.

  שיקולים נוספים

  מדיניות האי-אפליה חלה על כל החלקים בעסק של Airbnb‏. אנחנו מבינים שיש שיקולים נוספים שצריך לבצע במסגרת הצעות שונות בקהילת Airbnb. כאן כללנו כמה שיקולים שמתייחסים למקרים אלה:

  חוויות

  החרגת מגדר:

  • מארחי ומארחות חוויות ב-Airbnb עשויים להציע חוויה למגדר אחד אם יש צורך ליצור מרחב בטוח (כזה שלא יגרום נזק או סכנה וכזה שאינו בלתי חוקי), להגן על המשתתפים והמשתתפות ולשמור על פרטיותם ופרטיותן ו/או לציית לדרישות משפטיות או תרבותיות.

  נגישוּת / לקות / התאמות סבירות:

  בשל מגוון רחב של הצעות לחוויות, מארחי ומארחות חוויות ב-Airbnb עשויים לברר לגבי היכולות של האורחים והאורחות להשתתף בפעילויות גופניות מסוימות, או לברר לגבי התאמה לצרכים של האורחים והאורחות, כדי להכין בצורה הטובה ביותר את החוויות שלהם ושלהן. בנוסף, אנחנו ממליצים למארחי ולמארחות חוויות:

  • לספק מידע מדויק עובדתית על האופי הפיזי של חוויה, כדי לאפשר לאורחים ולאורחות להעריך בעצמם אם החוויה מתאימה לצרכים האישיים שלהם.
  • ליזום שיחה עם אורחים ואורחות שדיווחו על לקויות ו/או שיש להם או להן שאלות בנוגע לנגישוּת של חוויה, ולשקול בקשות סבירות להתאמות.
  • לחפש הזדמנויות ליצירת התאמות סבירות, שבהן היענות לבקשה לא תשנה באופן משמעותי את אופי הפעילות.
  האם קיבלתם את העזרה הדרושה?