אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות

  דיווח על הודעות חשודות

  Take down the scammers by reporting any suspicious messages. You’ll be helping keep the whole Airbnb community safe from phishing and scams.

  Be safe, and only communicate, book, and pay through Airbnb. If you get a suspicious message, let us know by contacting us or flagging it in your inbox.

  כך מדווחים על הודעה חשודה:

  1. נכנסים למרכז ההודעות ולוחצים על השיחה שיש בה הודעה חשודה
  2. בהודעה, לוחצים על סמל הסימון
  3. בוחרים את הסיבה שבגללה רוצים לדווח על המשתמש ופועלים לפי ההודעות שמוצגות במסך
  האם קיבלתם את העזרה הדרושה?

  מאמרים קשורים