ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
הדרכה
אורח

עזרה לגבי אירוח

Becoming a Host on Airbnb is exciting, and there’s lots to learn. But the good news is there’s a lot of info to help you succeed. Whether you want to host a place to stay or lead an Experience, all the tools you need are right here.

Getting started

Want answers and info about things like your reservations, account management, or how Airbnb works? We have those answers here in the Help Center. Looking for tips and advice (like how to successfully price your listing) from Hosts? Head to the Resource Center. Last, but not least, share stories and get support from fellow Hosts in the Community Center.

If you’re just getting started and you’re looking for help with all things hosting, be sure to check out our Ask a Superhost program—where you can get free one-on-one help from Airbnb’s top Hosts.

All the ways to Host on Airbnb
Details and all the fine print about hosting a place to stay or an Airbnb experience.

Get help with your listing from a Superhost
How you can ask a Superhost for guidance creating a listing.

Preparing to host
Here are some tips to help get your stay ready.

Making changes to reservations 

Because cancellations disrupt guests' plans and impact confidence in the Airbnb community, try to keep all your reservations. If for some reason you can’t, you can cancel reservations from your hosting dashboard. Just know that penalties are involved, including things like a cancellation fee or a blocked calendar. However, if a guest cancels, you won’t be penalized. 

Cancellation penalties for Hosts of stays
Get more details on the penalties for Host cancellations.

Modifying a reservation as a Host
Find out how it works to modify or change a reservation.

Responding to a guest’s trip change request
What to do if your guest wants to change the details of their confirmed reservation.

האם המאמר הזה עזר?