ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
הדרכה
אורח

הגדרת החשבון

You’ve logged in, but you need to edit your account. Where do you go? Here’s how to update your profile, manage notification settings (like receiving emails or texts), and change your password to help you set up your account just the way you like it.

Editing your personal info 

Whether a Host, guest, or Airbnb is trying to reach you, it’s important to keep your account updated. Once you’re logged in, go to your Account to edit things like your email address or phone number. Note that some of this account info will be public (like your picture or first name), but we won’t share things like your government ID, payment info, or email address.

Edit your account settings
Get details on where to find and update settings and profile info.

Change your email address
How to change or add an email address in your profile.

Change or reset your password
Learn how to reset your password or create one for Airbnb.

Manage your notifications
Details on how to manage the ways you get notifications from Airbnb.

Verifying your info

Before you can book a reservation a few things need to happen, like your government ID and phone number need to be verified. You can submit a copy of your government ID—which we don’t share with Hosts or anyone else—through the identity verification system. If you need to add and verify your phone number, go to your Account and we’ll text you a code to complete the process.

How to submit your ID
Details and troubleshooting when you’re uploading your government ID.

Verify your phone number
How to add, update, and verify a phone number on your account.

Background checks
How background checks work and what they entail.

האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה