ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
מונחים משפטיים

AirCover וביטוח נסיעות

Both AirCover, through Airbnb, and travel insurance, a purchase US guests can make separately through Generali during checkout, can help you recover if something unexpected comes up.

What is AirCover and what is travel insurance?

AirCover is free protection for your booking, included for every guest. It helps you get refunded or find a new place to stay if you experience an unlikely issue like a Host cancellation, trouble checking in, or a missing key amenity. AirCover is not travel insurance. Learn more about AirCover for Hosts and guests.

Travel insurance, on the other hand, is an insurance plan guests in the US may purchase when making an Airbnb booking. The insurance policy is underwritten by a third party insurance carrier, Generali. It includes coverage for trip cancellation, travel delay, medical, luggage, and more. Learn more about what’s covered

How AirCover works with travel insurance

Here’s an example of how AirCover and travel insurance can work together.

You arrive at your destination late at night. Your Host messages you saying they have to cancel your reservation. Then you learn that the airline has sent your baggage to the wrong city and you won’t get it back for at least 24 hours.

In this situation, AirCover can help you find a new place to stay right away. If you purchased travel insurance, you can also file a claim with Generali to get reimbursed for certain extra things you have to buy while waiting for your baggage, like clothing and toiletries.

The travel insurance plan described in this article is offered by Airbnb Insurance Agency LLC, 222 Broadway, Floor 26, New York, N.Y. 10038, (California license number 6001912), which is licensed as an insurance agency in all states of the U.S. and the District of Columbia, and underwritten by Generali US Branch (NAIC #11231) of New York, N.Y. Generali US Branch operates in the following jurisdictions under these names: California: Generali Assicurazioni Generali S.P.A. (U.S. Branch); Colorado: Assicurazioni Generali – (U.S. Branch); Oregon: Generali U.S. Branch DBA The General Insurance Company of Trieste & Venice; Virginia: The General Insurance Company of Trieste and Venice – (U.S. Branch). The insurance policy benefits and services are described on a general basis and are subject to certain conditions and exclusions.

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה