אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות

  ביטוח הגנה למארחים

  ביטוח הגנה למארחים, חלק מ-AirCover, מספק למארחים כיסוי בסך 1,000,000 דולר במקרים הנדירים שבהם אורחים נפצעים או שרכושם ניזוק או נגנב בזמן שהם שוהים בנכס שלכם. כמו כן, אנשים שעוזרים לכם לארח, כמו מארחים-שותפים וצוותי ניקיון, נכללים בתוכנית, כדי שתרגישו בטוחים לארח דרך Airbnb.

  יצירת תביעת חבות של AirCover

  אפשר להגיש תביעה אם אורחים נפצעים או אם נגרם נזק לרכוש שלהם.

  מעבר לטופס הצטרפות

  מה מכוסה

  ביטוח הגנה למארחים מכסה אתכם אם נמצאתם אחראים מבחינה משפטית ל:

  • נזקי גוף של אורחים (או של אחרים)
  • נזק או גניבת רכוש השייך לאורחים (או לאחרים)
  • נזק שנגרם על ידי אורחים (או אנשים אחרים) למרחבים משותפים, כמו לובי בניין ונכסים סמוכים

  ביטוח הגנה למארחים אינו מכסה:

  • נזק או פציעה שנגרמו כתוצאה ממשהו שנעשה בכוונה תחילה
  • נזק שנגרם לנכס או לרכוש שלכם על ידי אורחים (שמכוסה על ידי ביטוח הגנה למארחים מפני נזקים)
  • החרגות אחרות חלות

  תהליך התביעה

  אם אתם צריכים להגיש תביעה, יש למלא את טופס הצטרפות לביטוח אחריות צד ג' שלנו. המידע יישלח למבטחי צד שלישי מהימנים, שיקצו את התביעה שלכם לנציגים. הם יפצו אתכם בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח.

  לא נדרש לבצע הצטרפות

  AirCover וההטבות שלו תמיד כלולות ותמיד בחינם. אם תסכימו לפרסם נכס או להמשיך לפרסם נכס ב-Airbnb, אתם מכוסים אוטומטית בכל פעם שאתם מארחים מקום אירוח שהוזמן ב-Airbnb.

  אם ברצונכם לבטל את הסכמתם

  שלחו לנו אימיילמכתובת האימייל המשויכת לחשבון המארח שלכם. חשוב לציין את השם המדויק של הנכס, את שמכם המלא ואת מספר הטלפון המשויך לחשבון המארח שלכם.

  קישור האימייל שלמעלה מיועד רק לביטול הצטרפות.

  לידיעתכם, מארחים בבריטניה לא יכולים לבטל את הצטרפותם לביטוח החבות החינמי הזה.

  מידע נוסף על ביטוח הגנה למארחים, זמין ב סיכום המקיף של התוכנית.

  כתב ויתור: ביטוח הגנה למארחים אינו מכסה מארחים שמציעים שהיות דרך Airbnb Travel, LLC, מארחים של חוויות, או מארחים ב סין או ב יפן. יש לזכור שכל מגבלות הכיסוי מוצגות בדולרים, ושיש עודתנאים, הגבלות והחרגות. אם אתם מארחים בבריטניה, פוליסת הביטוח להגנת מארחים ממומנת על ידי Zurich Insurance, ומוסדרת ומשווקת ללא עלות נוספת למארחים בבריטניה על ידי Airbnb UK Services Limited - נציג מורשה של Aon UK Limited תחת הפיקוח של הרשות להתנהלות פיננסית. מספר הרישום של Aon ב-FCA הוא 310451. ניתן לבדוק זאת באתר האינטרנט של הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) או בטלפון 0800 111 6768. הביטוח להגנת מארחים מפני נזקים אינו קשור לביטוח הגנה למארחים. מוצרי ביטוח המוסדרים על ידי שירותי Airbnb UK בבריטניה הם מוצרים בפיקוח. אם אתם מארחים באיחוד האירופי, תוכלו לגשת לפרטים המלאים של מתווך הביטוח כאן.

  האם קיבלתם את העזרה הדרושה?

  מאמרים קשורים