דילוג לתוכן
אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות

  מה זה ביטוח הגנת מארח?

  ביטוח הגנת המארח הוא תוכנית ביטוח חבות. התוכנית עשויה לספק כיסוי חבות בסכום של עד 1,000,000 דולר ארה"ב לאחריות החוקית של המארח כלפי אורחים או צד שלישי שנפגעים או שנגרם נזק לרכוש שלהם עקב תקרית הקשורה לאירוח דרך Airbnb ‏.

  ביטח הגנת המארח מספק למארחים כיסוי ביטוח חבות עיקרי, כלומר – הוא חל בדרך כלל ראשון, בלי קשר לפוליסות ביטוח אחרות שעשויות להיות למארחים. ביטוח הגנת המארח אינו חל על מארחים שמציעים מקומות אירוח דרך Airbnb Travel, LLC ‎‏, מארחים בסין, מארחים ביפן, או מארחי חוויות.

  לתשומת לבכם, ביטוח הגנת המארח אינו מכסה נזקים לרכוש של המארחים – שעשויים להיות מוגנים על ידי האחריות למארח של Airbnb.

  תהליך הגשת התביעה

  1. מילוי הפרטים בטופס התביעה:מארח, אורח או צד שלישי ממלאים ומגישים את טופס התביעה של תוכנית הביטוח.
  2. חברת הביטוח ממנה שמאי, שבודק את התביעה: לאחר מילוי הפרטים בטופס התביעה, שמאי מטעם חברת הביטוח ייצור קשר כדי לדון בתביעה ולאסוף פרטים.
  3. השמאי שמונה בודק את התביעה: השמאי שמונה מטעם הצד השלישי מטפל בתביעה בהתאם לתנאי הפוליסה של ביטוח הגנת המארח, ובהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים בתחום השיפוט הרלוונטי.

  הערה: ביטוח הגנת המארח כפוף לתנאים, להגבלות ולהחרגות. 
לקבלת מידע נוסף אפשר להוריד סיכום מקיף של התוכנית.

  האם קיבלתם את העזרה הדרושה?

  מאמרים קשורים