אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות

  איך Airbnb מגיב לבקשות של רשויות אכיפה לקבלת נתונים?

  כשנציגים של רשויות לאכיפת החוק פונים אלינו בבקשה לקבל מידע על משתמשים בפלטפורמה של Airbnb (כלומר, כשהם רוצים לשלוח "בקשה מרשויות אכיפת החוק"), אנחנו מספקים להם את הפרטים הבאים. כל בקשת מידע אחרת בנוגע לפלטפורמת Airbnb, כולל שאלות של משתמשים בנוגע להזמנות ופרטי משתמשים, יש להפנות לצוות תמיכת הלקוחות שלנו. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במידע שבדף זה בכל עת ללא הודעה מראש. מומלץ לעיין בדף זה בכל פעם ששולחים אלינו בקשה מרשויות אכיפת החוק.

  למטרות המדיניות הזו, "Airbnb" פירושו הפלטפורמה של Airbnb. Airbnb, Inc., Airbnb Ireland UC (“Airbnb Ireland”), Airbnb Global Services Limited (“Airbnb GSL”), and Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd (“Airbnb China”)‎ הן ישויות נפרדות.

  כל רשויות אכיפת החוק שמבקשות מידע על משתמשים בפלטפורמה של Airbnb צריכות להירשם בפורטל אכיפת החוק של Airbnb. לאחר הרישום יכולות רשויות אכיפת החוק לשלוח בקשה ישירות דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb. נציגי רשויות אכיפת החוק שלא ישלחו בקשות מרשויות אכיפת החוק דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb צריכים לצפות לזמני תגובה ארוכים יותר.

  אנחנו מקבלים ועונים באופן קבוע על בקשות חוקיות לקבלת מידע על משתמשים, ומציגים דוחות שקיפות משלימים של אכיפת החוק בהתאם לתנאים ולהגבלות, למדיניות הפרטיות ולהנחיות אכיפת החוק שלנו.

  טופס לכל הבקשות

  ל-Airbnb אין אפשרות לטפל בבקשות מקיפות מדי או עמומות מדי מרשויות אכיפת החוק, או בבקשות מרשויות אכיפת החוק שאינן עומדות בדרישות החוק הרלוונטיות. אנחנו נתייחס לבקשות מרשויות אכיפת החוק רק אם הן:

  1. מוקלדות ובפורמט קובץ PDF
  2. מוגשות על נייר מכתבים של רשות אכיפת החוק, חתומות כהלכה ונושאות את החותמת של פקיד רשות אכיפת החוק הרלוונטי המוסמך על פי החוק המקומי לייצג את רשות אכיפת החוק שמגישה את הבקשה
  3. מצייתות לכל החוקים הרלוונטיים. אם הדרישות המשפטיות הקשורות לבקשתכם אינן ברורות לכם, יש לפנות לייעוץ משפטי מתאים.
  4. יש להפנות את הבקשות ל-Airbnb, Inc.‎, Airbnb Ireland, Airbnb GSL או ל-Airbnb China (לפי הרלוונטיות) ולשלוח אותן דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb. לקבלת מידע נוסף על הגורם שאליו עליכם להפנות את הבקשה, יש לעיין בסעיפים הבאים, שכותרתם “הליכים להגשת בקשות מרשויות אכיפת החוק בארה"ב" ו"הליכים להגשת בקשות מרשויות לאכיפת החוק שאינן בארה"ב". אם אין באפשרותכם לשלוח את הבקשה דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb, יש לשלוח אותה ל-Airbnb, Inc.‎, ל-Airbnb Ireland, ל-Airbnb GSL או ל-Airbnb China (לפי הרלוונטיות) ישירות, או לסוכן הרשום לטיפול בהליכים משפטיים (Registered Agent for Service of Process) של הגוף הרלוונטי. כמו כן לתשומת לבכם, אם לא תוכלו לשלוח את הבקשה דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb, ובמקום זאת תשלחו את הבקשה באימייל ל-Airbnb ,Airbnb יגיב בדרך כלל רק לאימיילים שמגיעים מדומיינים רשמיים של רשויות אכיפת חוק.
  5. מנוסחות באנגלית או מתורגמות לאנגלית. אם הבקשה ממוענת כהלכה אל Airbnb GSL, היא יכולה להיות מנוסחת באנגלית או ביפנית או מתורגמת לאנגלית או ליפנית. אם הבקשה שלכם ממוענת כהלכה ל-Airbnb China, היא יכולה להיות מנוסחת באנגלית או בסינית פשוטה או מתורגמת לאנגלית או לסינית פשוטה.

  כדי ש-Airbnb יטפל בבקשה מרשויות אכיפת החוק, עליה לכלול את הפרטים הבאים:

  • כל כתובות האימייל, השמות והכינויים הידועים של האדם שלגביו מבקשים את המידע, ו/או כל הכתובות הפיזיות הידועות ומספרי הטלפון הידועים של האדם שלגביו מבקשים את המידע. המידע הזה עוזר ל-Airbnb לזהות את האדם שלגביו מבקשים את המידע
  • השם, התפקיד והמחלקה שלכם; רשות או סוכנות אכיפת החוק שאתם מייצגים; והכתובת, מספר הטלפון, מספר הפקס וכתובת האימייל של רשות או סוכנות אכיפת החוק
  • המידע הספציפי על האדם שלגביו מבקשים את המידע; הסיבה שאתם מבקשים את המידע הזה; הפשע לכאורה שאתם חוקרים; ואיך המידע שאתם מבקשים קשור לפשע לכאורה שאתם חוקרים
  • החוק או הדין הרלוונטיים שלפיהם יש לכם את הסמכות המשפטית לבקש את המידע הספציפי שאתם מבקשים
  • החוק או הדין הרלוונטיים שלפיהם אתם מבקשים לעכב את ההודעה לאדם שלגביו מבקשים את המידע, אם רלוונטי

  חזרה למעלה

  הליכים להגשת בקשות מרשויות אכיפת החוק בארה"ב

  כל הבקשות מרשויות אכיפת החוק בארה"ב ("בקשות מרשויות אכיפת החוק בארה"ב") צריכות להיות מופנות ל-.Airbnb, Inc, שנמצא בסן פרנסיסקו, קליפורניה, וצריכות להישלח דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb. חברת Airbnb, Inc.‎‏ תגיב לבקשות חוקיות שיוגשו כהלכה, במידה המותרת על פי התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות שלה ובהתאם לחוק האמריקאי, כשהגשה כהלכה פירושה שליחת הבקשה דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb, או, אם הדבר בלתי אפשרי, על ידי משלוח בדרכים המקובלות לסוכן הרשום לטיפול בהליכים משפטיים של Airbnb בדלאוור ו/או בקליפורניה:

  Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 866-403-5272, 302-636-5454 (fax), www.cscglobal.com, and/or at 888 Brannan Street, San Francisco, CA 94103 Attn: Legal.

  כדי שבקשה לא דחופה מרשויות אכיפת החוק של ארה"ב תהיה חוקית, היא נדרשת לכלול את החומרים הבאים:

  1. משפט תקף, חבר מושבעים גדול או צו מינהלי נדרשים כדי לחייב את הגילוי של רשומות מנויים בסיסיות כפי שנקבעו ב-‎18 USC § 2703(c)(2)‎
  2. צו בית משפט שהונפק בהתאם ל-‎18 USC § 2703(d)‎ נדרש כדי לחייב את הגילוי של רשומות אחרות הקשורות לחשבון, לא כולל תוכן של תקשורת בין משתמשים
  3. לקבלת תוכן של תקשורת בין משתמשים נדרש צו חיפוש שהונפק בהתאם לנהלים המתוארים בכללים הפדרליים של הנוהל הפלילי בארה"ב (או בהליכים מקבילים של הוצאת צווי חיפוש של המדינה)

  אם יש לכם שאלות בנוגע לדרישות המשפטיות האלה, יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מתאים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנחנו שומרים לעצמנו במפורש את הזכות לדרוש את השימוש בהליכים ספציפיים נוספים או באמנה רלוונטית של סיוע משפטי הדדי (“MLAT”), במקרים הרלוונטיים.

  הודעה למשתמש

  לידיעתך, ל-Airbnb, Inc .‎ יש מדיניות של שימוש במאמצים סבירים כדי להודיע למשתמשים המושפעים מקבלת בקשה חוקית מרשויות אכיפת החוק לקבלת נתוני משתמשים. Airbnb, Inc.‎ יודיע למשתמש/ים הרלוונטי/ים שיצוינו בבקשות מרשויות אכיפת החוק, למקרה שהמשתמש ירצה לבקש סעד הגנתי מתאים, אלא אם צו בית משפט נפרד (לא רק הבקשה מרשויות אכיפת החוק עצמה) יחייב במפורש את Airbnb, Inc.‎‏ לעכב או לעצור את ההודעה; או כשמסירת ההודעה אסורה בצורה אחרת על פי חוק; או במקרים שבהם Airbnb, Inc.‎, על פי שיקול דעתו הבלעדי, סבור שמסירת הודעה תהיה חסרת ערך, לא יעילה או עלולה לגרום סיכון לפציעה או לנזק גופני לאדם או לקבוצה או לרכוש שלו.

  כל ההוראות לעיכוב הודעות ולאי-גילוי שהונפקו ל-Airbnb, Inc.‎ חייבות לציית ל-‎18 USC § 2705(b)‎. בנוסף לעמידה בכל דרישה משפטית אחרת, כל צו בית משפט שאוסר עלינו ליידע את המשתמש בהתאם לסעיף זה חייב לכלול קביעה משפטית שלפיה יש יסוד להאמין שאם המשתמש יידע על קיומו של הצו ייגרם נזק, בהתאם להגדרתו בחוק, לרבות אחד או יותר מהנזקים הבאים:

  • סיכון לחייו או לשלומו של אדם;
  • בריחה מהעמדה לדין;
  • השמדת ראיות או סילוף שלהן;
  • הפחדת עד פוטנציאלי; או
  • כל פגיעה משמעותית אחרת בחקירה או דחייה בלתי מוצדקת של משפט

  כדי להיות חוקי, בכל צו לאי-גילוי חייב להיות מצוין עד מתי הצו תקף.

  במטרה לדבוק במדיניות שלנו וליידע את המשתמשים שקיבלנו בקשות מרשויות אכיפת החוק בדרישה לקבל את הפרטים שלהם, חברת Airbnb, Inc.‎‏ עשויה לבקש מהרשויות לבחון את הבסיס המשפטי לכל צו אי-גילוי שבית משפט יוציא מנימוקים של ביטחון לאומי.

  חזרה למעלה

  תלונות שהתקבלו במשרדי התובע הכללי של ארה"ב

  נציגי ממשל ארה"ב שעובדים ברשות לאכיפת חוק ברמה הפדרלית או ברמת המדינה (למשל במשרדי התובע הכללי במדינה מסוימת) יכולים לפנות אלינו בנוגע לתלונות של לקוחות שהתקבלו במשרדם או בנושאים דומים. כדי ליצור קשר עם נציגי Airbnb בעניינים כאלה, אפשר לשלוח לנו אימייל כאן. הודעות שיישלחו מדומיינים שאינם שייכים לגורם ממשלתי יימחקו ולא יקבלו מענה. אין לשלוח לכתובת האימייל הזו בקשות במצב חירום, בקשות מרשויות לאכיפת החוק או בקשות לקבלת נתונים.

  חזרה למעלה

  הליכים לקבלת בקשות מרשויות אכיפת החוק שאינן בארה"ב

  ההנחיות הבאות חלות על בקשות מרשויות לאכיפת החוק לקבלת מידע על משתמשים מרשויות אכיפת חוק הממוקמות במדינות שאינן ארה"ב ("בקשות מרשויות אכיפת החוק שאינן בארה"ב").

  כל הבקשות מרשויות אכיפת החוק שאינן בארה"ב צריכות בדרך כלל להיות מופנות ל-Airbnb Ireland, הממוקם בדבלין, אירלנד, למעט:

  (1) בקשות לקבלת מידע מרשויות אכיפת החוק הממוקמות ביפן או בנוגע למשתמשים שהם תושבי יפן ("משתמשים ביפן"), אלא אם כן המשתמש הזמין או יצר דף נכס מחוץ ליפן ("בקשות מרשויות אכיפת החוק ביפן") או

  (2) בקשות לקבלת מידע מרשויות אכיפת החוק הממוקמות בסין או בנוגע למשתמשים שהם תושבי סין ("משתמשים בסין"), אלא אם כן המשתמש הזמין או יצר דף נכס מחוץ לסין או שאמצעי התשלום/אמצעי התשלום למארח הונפק מחוץ לסין, ("בקשות מרשויות אכיפת החוק בסין").

  באופן כללי, Airbnb Ireland יגיב לבקשות חוקיות שהוגשו כהלכה, במידה המותרת על פי התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות שלו ובהתאם לחוק הרלוונטי.

  יש לשלוח את הבקשות דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb. אם לא תצליחו לשלוח את הבקשה דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb, תוכלו להודיע ל-Airbnb Ireland על הבקשה על ידי שליחת עותק PDF של הבקשה באימייל; על ידי שליחת עותק של הבקשה בפקס למספר ‎+‎‎(353)‎16971830; או על ידי שליחת עותק של הבקשה בדואר לכתובת:

  Airbnb Ireland UC, Law Enforcement Liaison, 8 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland

  כדי לזרז את בדיקת הבקשה שלכם ב-Airbnb Ireland, יש לשלוח את הבקשה דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb.

  את כל הבקשות מרשויות אכיפת החוק ביפן יש להפנות ל-Airbnb GSL הממוקם בדבלין, אירלנד. באופן כללי, Airbnb GSL יענה לבקשות חוקיות שהוגשו כהלכה, במידה המותרת על פי התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות שלו ובהתאם לחוקים הרלוונטיים.

  יש לשלוח את הבקשות דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb. אם לא תצליחו לשלוח את הבקשה דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb,תוכלו להודיע ל-Airbnb GSL על הבקשה על ידי שליחת עותק PDF של הבקשה באימייל; על ידי שליחת עותק של הבקשה בפקס למספר ‎+81345869824; או על ידי שליחת עותק של הבקשה בדואר לכתובת:

  Airbnb Global Services Limited, Law Enforcement Liaison, 8 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland

  כדי לזרז את בדיקת הבקשה ב-Airbnb GSL, יש לשלוח את הבקשה דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb .

  לשם הבהרה, כשרשויות אכיפת החוק מבקשות מידע הקשור לנכס או להזמנה של משתמש ביפן מחוץ ליפן, על רשויות אכיפת החוק להפנות את הבקשה ל-Airbnb Ireland.

  את כל הבקשות מרשויות אכיפת החוק בסין יש להפנות ל- Airbnb China הממוקם בבייג'ינג, הרפובליקה העממית של סין. (למטרות הנחיות אלה, "סין" ו"הרפובליקה העממית של סין" אינן כוללות את הונג קונג, מקאו וטייוואן.)

  גם רשויות אכיפת החוק הסיניות וגם רשויות אכיפת החוק שאינן סיניות צריכות להפנות את הבקשות שלהן לגבי משתמשים בסין ל-Airbnb China.

  באופן כללי, Airbnb China יענה לבקשות חוקיות שהוגשו כהלכה, במידה המותרת על פי התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות שלו ובהתאם לחוקים הרלוונטיים.

  יש לשלוח את הבקשות דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb. אם אינכם מצליחים לשלוח את הבקשה דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb, תוכלו להודיע ל- Airbnb China על הבקשה על ידי שליחת עותק PDF של הבקשה באימייל או על ידי שליחת עותק של הבקשה בדואר לכתובת:

  01B, Room 1401, Unit 1, Building 1, No. 1 East Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing, PRC, Attn: Legal

  כדי לזרז את בדיקת הבקשה ב-Airbnb China, יש לשלוח את הבקשה דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb.

  לשם הבהרה, כשרשויות אכיפת החוק מבקשות מידע הנוגע לנכס או להזמנה של משתמש בסין מחוץ לסין, או לאמצעי תשלום/אמצעי תשלום למארח שהונפק מחוץ לסין, על רשויות אכיפת החוק להפנות את הבקשה ל-Airbnb Ireland.

  החומרים הבאים נדרשים בכל הבקשות מרשויות אכיפת החוק שאינן בארה"ב ושאינן במצב חירום, למעט בקשות מרשויות אכיפת החוק בסין (לבקשות מרשויות אכיפת החוק בסין, ראו להלן):

  1. לגילוי רשומות בסיסיות של מנויים; מידע על עסקאות הנוגעות לחשבון המשתמש; או נתונים בסיסיים הקשורים לתשלומים, על רשות אכיפת החוק להגיש בקשה חוקית על גבי נייר המכתבים של סוכנות אכיפת החוק
  2. לגילוי תוכן של תקשורת משתמשים, על רשות אכיפת החוק להגיש צו בית משפט חוקי, מתאים ומחייב (או הליך של צו מקומי שווה ערך)

  החומרים הבאים נדרשים בכל בקשות רשויות אכיפת החוק שאינן במצב חירום בסין:

  לגילוי רשומות בסיסיות של מנויים, מידע על עסקאות הנוגעות לחשבון המשתמש, נתונים בסיסיים הקשורים לתשלומים או לתוכן של תקשורת משתמשים, על הרשות הסינית המוסמכת להגיש:

  1. צו מנהלי תקף ("立案 决定" או "立案 通知") על גבי נייר המכתבים הרשמי של הרשות הסינית;
  2. הודעת איסוף ראיות תקפה ("证据 调 取 通知书") או צו בית משפט ("法院 调查 令"); ו
  3. הוכחת זהות חוקית כנציג רשות אכיפת החוק עם סמכות סינית מתאימה ("警官证" או "工作 证").

  כשהרשות הסינית תספק הודעה, הוראה או התראה על גביית ראיות, Airbnb China ינסה לשתף פעולה עם החקירה, לרבות על ידי עיכוב הודעה למשתמש (לנהלים הכלליים של Airbnb בנוגע להודעות, ראו להלן).

  על אף האמור לעיל, Airbnb Ireland, Airbnb GSL ו-Airbnb China שומרים לעצמם במפורש את הזכות לדרוש שימוש בתהליכים נוספים ספציפיים, או בהליך חוזה סיוע משפטי הדדי ("MLAT") תקף.

  הודעה למשתמש

  שימו לב: Airbnb Ireland, Airbnb GSL ו-Airbnb China מחייבים מדיניות של שימוש במאמצים סבירים כדי להודיע למשתמשים הנוגעים בדבר כשהם מקבלים בקשה חוקית מרשות אכיפת החוק המבקשת נתוני משתמש. Airbnb Ireland, Airbnb GSL ו-Airbnb China יודיעו למשתמש/ים הרלוונטי/ים שצוינו בבקשה מרשויות אכיפת החוק, למעט במקרים שבהם נדרש במפורש בצו בית משפט מ-Airbnb Ireland, ‏ Airbnb GSL או Airbnb China, לפי הרלוונטיות, לעכב או למנוע את מסירת ההודעה; במקרים שבהם מסירת ההודעה אסורה בצורה אחרת לפי החוק הרלוונטי; או במקרים שבהם Airbnb Ireland, Airbnb GSL ו-Airbnb China לפי שיקול דעתם הבלעדי, סבורים שמסירת הודעה תהיה מיותרת או לא יעילה, או תיצור סיכון לפציעה או לנזק גופני חמור, לזכויות או לרכוש של Airbnb Ireland, Airbnb GSL ו-Airbnb China או ליחיד או לקבוצה של יחידים, לרבות קטינים.

  חזרה למעלה

  בקשות מידע חוצות גבולות

  יש להנפיק את כל הבקשות לקבלת מידע על משתמש על פי התהליכים המתוארים לעיל והן חייבות לציית לחוק הרלוונטי. בהתאם לנסיבות ולמידע המבוקש, Airbnb עשוי לדרוש מרשויות אכיפת החוק שהגישו את הבקשה לפעול לפי הליכים משפטיים רלוונטיים חוצי גבולות, כגון דרך אמנה של סיוע משפטי הדדי ("MLAT"), כדי לקבל צו בית משפט רלוונטי בתחום השיפוט שבו רשות אכיפת החוק מבקשת מידע. למעט בנסיבות שבהן Airbnb יכול להסכים לקבל בקשה במצב חירום, כל הבקשות מרשויות אכיפת החוק לקבלת מידע על משתמשי Airbnb חייבות לציית לחוק המקומי. אם יש לכם שאלות לגבי הדרישות המשפטיות החלות על הבקשה מרשויות אכיפת החוק שהגשתם, עליכם לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מתאים.

  חזרה למעלה

  בקשות במצב חירום

  במקרה חירום שבו נשקפת לאדם סכנת מוות או פציעה גופנית חמורה, רשויות אכיפת החוק רשאיות להגיש בקשה לגילוי מידע במצב חירום דרך פורטל אכיפת החוק של Airbnb. יש ללחוץ על הלחצן "בקשה במצב חירום" בדף הבית של פורטל אכיפת החוק של Airbnb .

  אם אין לכם גישה לדף הבית של פורטל אכיפת החוק של Airbnb, אפשר לשלוח לנו אימייל עם שורת הנושא: "Emergency Disclosure Request" [בקשה לגילוי מידע במצב חירום]. לידיעתכם, אם תשלחו ל-Airbnb באימייל בקשה לגילוי מידע במצב חירום, Airbnb יגיב בדרך כלל רק לאימיילים המגיעים מדומיינים רשמיים של רשויות אכיפת החוק. אם אין לכם גישה לדף הבית של פורטל אכיפת החוק של Airbnb, ואם אתם שולחים בקשה לגילוי מידע במצב חירום ל-Airbnb GSL, אתם יכולים גם לשלוח אותה בפקס למספר ‎+81345869824.

  בקשות לגילוי מידע במצב חירום צריכות לכלול את הפרטים הבאים:

  • כל כתובות האימייל, השמות, תאריך הלידה והכינויים הידועים של האדם שלגביו מבקשים את המידע, ו/או כל הכתובות הפיזיות הידועות ומספרי הטלפון הידועים של האדם שלגביו מבקשים את המידע. מידע זה עוזר ל-Airbnb לזהות את האדם שלגביו מבקשים את המידע.
  • שמכם, המחלקה שבה אתם עובדים, הכתובת, מספר הטלפון, מספר הפקס וכתובת האימייל שלכם
  • המידע הספציפי שאתם מבקשים על בסיס מצב חירום לגבי האדם שלגביו מבקשים את המידע; הסיבה שאתם מבקשים לקבל את המידע הזה; ואיך המידע הזה נוגע לחקירה
  • מהו טיב מצב החירום; ומדוע המידע שאתם מבקשים דחוף ואינכם יכולים לקבלו באמצעות בקשה רגילה מרשויות אכיפת החוק

  משתמשי Airbnb או גורמי צד שלישי שאינם רשויות אכיפת החוק, שמודעים למצב חירום, צריכים ליצור קשר מיידי וישיר עם נציגי רשויות אכיפת החוק המקומיים.

  חזרה למעלה