אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות

  כיצד אנו מעניקים למארחים מקום ליד השולחן

  גאים להציג – מועצת האירוח המייעצת וקרן Airbnb לתמיכה באירוח
  מאת Airbnb, פורסם בתאריך 30 באוק׳ 2020
  5 דקות לקריאה
  עודכן ב-28 באפר׳ 2021

  בזמן שאנחנו פועלים להפיכת Airbnb לחברה ציבורית, החלטנו לשים דגש על השותפות שלנו עם המארחות והמארחים. אחרי שחברנו למארחים מובילים מכל העולם, אנחנו משיקים תוכנית רשמית שבה יהיה להם קול וחלק בקבלת ההחלטות, והזדמנות להיות שותפים להצלחת החברה.

  התוכנית מורכבת משני חלקים בעלי חשיבות זהה:
  • מועצת האירוח המייעצת של Airbnb: קבוצה מגוונת של מארחות ומארחים מ-Airbnb שייפגשו באופן קבוע עם הנהלת Airbnb כדי לייצג את הקהילה ולהציג את הרעיונות שלהם
  • קרן Airbnb לתמיכה באירוח: קרן כספים שתשמש לתמיכה בקהילת האירוח כיום ובעתיד. אנחנו צופים להון התחלתי של 9.2 מיליון מניות Airbnb

  שיתופכם בקבלת ההחלטות פירושו השקעה בתוכניות וביוזמות שתומכות בקהילת האירוח, כדי להבטיח שקולכם יישמע כשנעשה את הצעד הבא שלנו כחברה.

  מובן לנו שאולי יש לכם שאלות ולכן ריכזנו כאן חלק מהתשובות.

  מהו תפקידה של מועצת האירוח המייעצת? על מה היא תוכל להשפיע?
  המועצה תייצג את המארחות והמארחים ב-Airbnb מול הנהלת Airbnb. אנחנו מצפים מחברי וחברות המועצה המייעצת להיפגש מדי חודש עם Airbnb, ולקיים פורום רשמי של המועצה המייעצת עם המנהלות והמנהלים מדי שנה, כדי להציג הצעות שנאספו מקהילת האירוח – בנוסף לשיתוף הקהילה בעדכונים שוטפים על ההתקדמות שלנו.


  חלק חשוב מהתפקיד שלה הוא להסביר לקהילה איך החלטנו להשקיע את כספי הקרן, ברגע שנוכל להשתמש בכסף הזה להשקעה. ההשקעה יכולה להתבטא בשינויים במדיניות, במימון תוכניות מענקים ובמימון רעיונות למוצרים חדשים. לפני שנשקיע את כספי הקרן, מועצת האירוח המייעצת תוכל להשפיע על האסטרטגיה ועל התוכניות של Airbnb לטווח הארוך.

  מי ירכיב את מועצת האירוח המייעצת ואיך הנציגים ייבחרו?

  ב-2021, מועצת האירוח המייעצת תורכב מ-10 עד 15 חברים וחברות שמשתתפים בתוכנית מובילי אירוח – ביניהם מארחות ומארחים שפעילים בפורום הקהילה שלנו. הקפדנו שיהיה ייצוג מגוון וכולל על בסיס אזור, גזע, מגדר, רקע חברתי-כלכלי וסוג האירוח.

  תקופת הכהונה במועצת האירוח המייעצת הראשונה תימשך שנה אחת, והנציגים בה יקבעו את הקריטריונים ואת תהליך הבחירה של חברי המועצות המייעצות הבאות. אנחנו מתכוונים להציג בפניכם את חברות וחברי המועצה עד לסוף השנה הנוכחית.

  איך מועצת האירוח המייעצת מייצגת את המארחים והמארחות מול הנהלת Airbnb?
  תפקידה של המועצה המייעצת הוא להבטיח שקולם של המארחות והמארחים יישמע כאשר החלטות מתקבלות ב-Airbnb.

  • חברי המועצה ישמשו כחוליה רשמית שמחברת בין המארחים לבין הנהלת Airbnb. מדי חודש הם ישתתפו בפגישות עם Airbnb, ומדי שנה בפורום רשמי של המועצה המייעצת כדי להציג את הרעיונות של קהילת האירוח
  • הם גם ישתפו החלטות ועדכונים מהפגישות שלהם עם קהילת האירוח על בסיס קבוע
  • בישיבת המועצה הראשונה ייקבע תהליך הבחירה של החברים והחברות למועצות המייעצות הבאות וגם יושק תהליך רשמי לאיסוף רעיונות מקהילת האירוח
  מועצת האירוח המייעצת מסתמכת על מפגשי המשוב והסדנאות שאנחנו עורכים, כדי לאסוף מכם מידע ולעזור להבטיח שקולכם וקולכן יישמע. ברוח זו, אנחנו רוצים לאפשר לחברי המועצה לעדכן אתכם על החלקים העיקריים של התוכנית. נתחיל לקיים פגישות עם החברים והחברות במועצת האירוח המייעצת הראשונה עד לסוף השנה הנוכחית, מכיוון שאנחנו רוצים לשלב את העצות שלהם בעבודה שלנו כבר מההתחלה.

  איך מגישים רעיון? איך אפשר לדעת אם אתם באמת שוקלים אותו?
  ביחד עם מועצת האירוח המייעצת שאנחנו מקימים, ניצור תהליך רשמי להגשת רעיונות של מארחים והם יועלו בפני הנהלת Airbnb בפורומים רשמיים של המועצה המייעצת. נמסור פרטים נוספים כשנציג את החברים והחברות במועצה.

  מהי קרן?
  קרן התמיכה שלנו מוגדרת כקרן עומדת. בעולם הפיננסי זו ישות המשמשת להחזקת כספים – במקרה זה, מניות – שמיועדים למטרות או לתוכניות ספציפיות שנקבעו על ידי ארגון. במקרים רבים הקרנות האלה עובדות בשיתוף עם עמותות או אוניברסיטאות.

  הן מאפשרות תמיכה לאורך זמן באמצעות "קרן כספים" (במקרה זה, יעד של מיליארד דולר) וכאשר ניתן, השקעה של הריבית או הצמיחה של כספי הקרן.

  הנה דוגמה. לאוניברסיטה יש קרן בסך של 100 מיליון דולר, שגדלה ב-5% בשנה מהריבית. כלומר, בכל שנה לאוניברסיטה יש 5 מיליון דולר שאותם היא יכולה להשקיע, למשל, במלגות – מבלי לרוקן את הקרן.

  מהי קרן Airbnb לתמיכה באירוח?
  ההצלחה של Airbnb היא ההצלחה של המארחות והמארחים, והם צריכים להיות שותפים בה. קרן התמיכה באירוח הוקמה על ידי Airbnb, ואנחנו צופים שבשלב הראשוני היא תמומן בעזרת 9.2 מיליון מניות של Airbnb. אם וכאשר היא תגיע לערך של מיליארד דולר, נתחיל להשתמש בסכומים שייוותרו מעבר למיליארד הדולר כדי לממן תוכניות והצעות לתמיכה במארחים ומארחות ב-Airbnb.

  הצורך בגמישות היה אחד הנושאים המרכזיים שעלו במשוב שקיבלנו ממארחים ומארחות בזמן הכנת תוכנית זו. מסיבה זו אנחנו מבקשים מקהילת המארחות והמארחים לשלוח לנו רעיונות חדשים ומשוב לשימוש בקרן התמיכה באירוח. מאותה סיבה, התוכניות שנממן מדי שנה עשויות להשתנות על סמך משוב זה.

  כיצד יחולקו כספי הקרן?
  הקרן הוקמה לתמיכה במארחות ובמארחים, וחלוקת הכספים כל שנה תתבסס על משוב שנקבל מהמארחים וממועצת האירוח המייעצת. ייתכן שנתמקד בקבוצה קטנה של מארחים שזקוקים לתמיכה או שהגיעו לאבן דרך מסוימת, או בכאלו שהשקיעו במוצר חדש שמסייע לכולם.

  אלו הן חלק מההצעות לתוכניות שעלו בסדנאות למארחים:

  • קרנות חירום לאירוח בתקופות משבר
  • השקעה במוצרים חדשים המסייעים למארחות ולמארחים להצליח
  • תשלום שנתי לקבוצה נבחרת של מארחות ומארחים המקדמים את החזון של Airbnb בצורה הטובה ביותר
  • תוכניות מענקים לתמיכה בעלויות הדרכה למארחים ולמשפחותיהם

  התוכנית תהיה גמישה ותתבסס על מידע מקרן הסיוע למארחים מצטיינים לשנת 2020. המארחות והמארחים יוכלו להשפיע על אופן השקעת הכספים בקהילה בכל שנה שבה הכספים יחולקו.

  כבר מההתחלה נבקש את עצתה של מועצת האירוח המייעצת, כך שנדאג להיפגש עם חבריה עד לסוף השנה הנוכחית.

  מי יחליט לְמה הכסף ישמש?
  המטרה שלנו היא ליצור אמצעי תמיכה קבוע ביוזמות אירוח, שיושפע מהרעיונות ומהמשוב שנקבל ממארחות וממארחים. ל-Airbnb תהיה סמכות בלעדית בקבלת ההחלטות לגבי האופן שבו הכספים יושקעו, אבל נעשה זאת על סמך ההצעות והמשוב שנקבל מהחברים והחברות בקהילת האירוח.

  חברי מועצת האירוח המייעצת ייפגשו עם הנהלת Airbnb באופן שוטף כדי לקדם רעיונות – כולל קיום פורומים רשמיים של המועצה, להעלאת רעיונות חדשים מהקהילה עצמה.

  אם החברה קובעת סופית לאן הכסף הולך, האם אופן התרומה באמת נקבע על ידי מארחים?
  התוכנית הזו תצליח רק אם המארחים ירגישו מועצמים ונתמכים על ידה, ולכן אנחנו רואים אותה כחלק משלם גדול יותר. המטרה שלנו היא ליצור סדרת תכניות שיעניקו למארחים קול, תהליך הצעה רשמי וקרן משמעותית לעיצוב ההשקעה שלנו בקהילת המארחים לאורך זמן.

  אמנם ההחלטה של Airbnb תהיה בלעדית בכל ההשקעות, אך ההצעות שאנו מממנים יגיעו מקהילת המארחים שלנו או יעוצבו בהתאם.

  מדוע עליכם להמתין עד שהתרומה תגיע לערך של מיליארד דולר לפני משיכה מהקרן?
  התרומה היא השקעה לטווח ארוך במארחים שלנו, והיא מיועדת להתקיים כל עוד Airbnb קיימת. אנחנו מעוניינים שההצלחה הזו תוכל לתמוך הן במארחים קיימים והן במארחים עתידיים שיצטרפו לקהילת Airbnb.

  ההמתנה להגדלת התרומה לערך ראשוני של מיליארד דולר תעניק לנו הזדמנויות נוספות לשאוב ממנה הצעות חדשות ותוכניות חדשות בעתיד, כדי להבטיח מימון להצעות של מארחים לאורך זמן ממושך.

  נעדכן אתכם בקביעות לגבי ערך הקרן, ולפני שנגיע לסף של מיליארד דולר, נמשיך לאסוף משובים והצעות מהקהילה ולממן אותם כפי שעשינו עד היום.

  מה יקרה אם הסכום בקרן לתמיכה באירוח יפחת ממילארד דולר או לא יגיע לסכום זה?
  אנחנו מקווים שהשווי של הקרן לתמיכה באירוח יגיע למיליארד דולר, וייתכן שעם הזמן נוסיף אליה עוד מניות – עד לסכום כולל של 2% משווי החברה.

  עד אז נמשיך להשקיע ברעיונות ובהצעות של החברים והחברות בקהילת האירוח – בעזרתה של מועצת האירוח המייעצת ובהשפעתה.

  מהם המענקים של Airbnb לקהילה ואיך הם מחולקים?
  לפני שהקרן תגיע למיליארד דולר, בכוונתנו לחלק מדי שנה מענקים בסך של 10 מיליון דולר – במימון ישיר של Airbnb – כדי לתמוך בעמותות או ביוזמות בקהילות המקומיות של המארחות והמארחים. למועצת האירוח המייעצת תהיה אפשרות להשפיע על זהות האנשים שבהם נתמוך, על סמך משוב ממארחות ומארחים.

  איך פיתחתם את היוזמות האלה?
  פיתחנו את היוזמות על סמך משוב נרחב שקיבלנו מהמארחות והמארחים. בשנים 2019 ו-2020 התחלנו לאסוף משובים בסדנאות ובקבוצות מיקוד שקיימנו עם מגוון רחב של מארחות ומארחים. ההיקף המלא יתוכנן בשיתוף עם המארחות ומארחים – וזה תקף לא רק לגבי החזון שלנו, אלא זו גם תוצאה ישירה של הסדנאות שקיימנו איתם בשנה החולפת.

  Airbnb
  30 באוק׳ 2020
  האם המידע במאמר היה מועיל?

  נושאים נוספים