20 שהיות

נסיעה אחת, שתי שהיות

לחלק את הזמן בין שני מקומות ולגלות עוד מאזור Combs.
שני מקומות אירוח באזור Hazard במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$86 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Viper לאזור Hazard
$58 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Leburn ובאזור Jeremiah
$71 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Hazard במרחק של 4 ק"מ זה מזה
$72 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Hazard במרחק של 4 ק"מ זה מזה
$109 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Letcher County ובאזור Hazard
$87 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Leburn ובאזור Viper
$60 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Jeremiah ובאזור Viper
$39 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Hazard ובאזור Letcher County
$127 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Leburn לאזור Wendover
$164 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Jeremiah לאזור Wendover
$128 ממוצע ללילה