76 שהיות

מקום אירוח באזור Pinar del Río ובאזור La Bajada
$35 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Pinar del Río ובאזור San Luis
$20 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Pinar del Río במרחק של 5 ק"מ זה מזה
$34 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Pinar del Río במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$23 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Pinar del Río במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$19 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Sandino לאזור CU
$37 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Viñales לאזור La Bajada
$30 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור María la Gorda ובאזור Pinar del Río
$47 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Pinar del Río במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$20 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Pinar del Río ובאזור María la Gorda
$55 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Sandino
$25 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Pinar del Río ובאזור Puerta de Golpe
$53 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Pinar del Río ובאזור San Juan y Martínez
$39 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Pinar del Río ובאזור La Bajada
$16 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Pinar del Río ובאזור La Bajada
$28 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור La Bajada במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$25 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Pinar del Río ובאזור La Bajada
$22 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור La Bajada במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$52 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור La Bajada ובאזור Pinar del Río
$33 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Pinar del Río במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$28 ממוצע ללילה