57 בתים

לחלק את הזמן בין אזור Dumriguri לאזור Siliguri
$38 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Siliguri ובאזור Mahishmari
$25 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$48 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Siliguri לאזור Kwakhali
$13 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של 4 ק"מ זה מזה
$17 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$30 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Siliguri לאזור Kwakhali
$25 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$26 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של 4 ק"מ זה מזה
$19 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Mohanadi Forest ובאזור Siliguri
$19 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Dalkajhar Forest ובאזור Sukna
$15 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Kadamtala לאזור Bagdogra
$20 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Pataram ובאזור Bagdogra
$17 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Siliguri לאזור Kadamtala
$19 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של 5 ק"מ זה מזה
$28 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Siliguri לאזור Pataram
$16 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של 3 ק"מ זה מזה
$23 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Siliguri לאזור Kadamtala
$22 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$26 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Dumriguri לאזור Mahishmari
$37 ממוצע ללילה