58 בתים

לחלק את הזמן בין אזור Sukna לאזור Kadamtala
$20 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Dumriguri לאזור Siliguri
$30 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Mahishmari ובאזור Siliguri
$26 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של 4 ק"מ זה מזה
$42 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של 5 ק"מ זה מזה
$48 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של 5 ק"מ זה מזה
$19 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$15 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Kwakhali ובאזור Sukna
$17 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$22 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של ק"מ 1 זה מזה
$26 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$21 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$30 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של 4 ק"מ זה מזה
$34 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Siliguri לאזור Kwakhali
$18 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של 4 ק"מ זה מזה
$24 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Siliguri במרחק של 3 ק"מ זה מזה
$21 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Siliguri לאזור Kwakhali
$21 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Siliguri ובאזור Kwakhali
$19 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Mohanadi Forest ובאזור Siliguri
$15 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Mohanadi Forest ובאזור Mirik
$211 ממוצע ללילה