53 שהיות

שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$21 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של ק"מ 1 זה מזה
$31 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$25 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Cherkasy לאזור Черкаси
$28 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Cherkasy ובאזור Keleberda
$87 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של ק"מ 1 זה מזה
$21 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$23 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$17 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של ק"מ 1 זה מזה
$20 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$35 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$26 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$33 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$25 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$24 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$31 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$22 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של 3 ק"מ זה מזה
$29 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של 3 ק"מ זה מזה
$26 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של 3 ק"מ זה מזה
$18 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Cherkasy במרחק של ק"מ 1 זה מזה
$35 ממוצע ללילה