240 בתים

נסיעה אחת, שתי שהיות

לחלק את הזמן בין שני מקומות ולגלות עוד מאזור Riffa.
לחלק את הזמן בין אזור Hamad Town לאזור A'ali
$108 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Saar לאזור Bu Quwah
$91 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור מנאמה ובאזור Al Maqsha
$20 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור מנאמה לאזור Hoarat A'ali
$82 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור BH לאזור מנאמה
$90 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Bu Quwah לאזור מנאמה
$74 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור מנאמה במרחק של 5 ק"מ זה מזה
$145 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור מנאמה במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$45 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Saar לאזור מנאמה
$93 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור מנאמה במרחק של 3 ק"מ זה מזה
$56 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Al Mahooz לאזור Janabiyah
$103 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור מנאמה ובאזור Maqabah
$79 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Hamad Town לאזור Bu Quwah
$80 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Hamad Town לאזור Saar
$79 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור A'ali לאזור Bu Quwah
$121 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור A'ali ובאזור Saar
$120 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור מנאמה במרחק של ק"מ 1 זה מזה
$30 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור מנאמה ובאזור Hoarat A'ali
$61 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור מנאמה ובאזור Al Maqsha
$35 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Hoarat A'ali ובאזור Al Maqsha
$66 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור BH לאזור Bu Quwah
$111 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור BH לאזור מנאמה
$91 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור מנאמה לאזור Bu Quwah
$72 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור מנאמה במרחק של 4 ק"מ זה מזה
$58 ממוצע ללילה