126 בתים

שני מקומות אירוח באזור Altona במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$130 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור המבורג-מיטה ובאזור Altona
$146 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור המבורג-מיטה במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$63 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Hamburg-Nord ובאזור המבורג-מיטה
$107 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Stellingen ובאזור המבורג-מיטה
$61 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור המבורג-מיטה במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$140 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור המבורג-מיטה לאזור Altona
$83 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור Hamburg-Nord ובאזור המבורג-מיטה
$79 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Altona במרחק של ק"מ 1 זה מזה
$176 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור המבורג-מיטה במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$103 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Altona לאזור Hamburg-Nord
$119 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור המבורג-מיטה ובאזור Altona
$78 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Altona במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$164 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור המבורג-מיטה לאזור Altona
$62 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור המבורג-מיטה לאזור Altona
$115 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור המבורג-מיטה ובאזור Altona
$136 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור המבורג-מיטה במרחק של 3 ק"מ זה מזה
$29 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור המבורג-מיטה לאזור Altona
$118 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Barmstedt לאזור המבורג
$101 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Barmstedt לאזור המבורג
$105 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור המבורג-מיטה לאזור Altona
$76 ממוצע ללילה
מקום אירוח באזור המבורג-מיטה ובאזור Altona
$121 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Altona במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$134 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Rotherbaum לאזור Altona
$108 ממוצע ללילה