דילוג לתוכן

Guidebook for Punta Cana

Juan Isidro

Guidebook for Punta Cana

Food Scene
Great restaurant with a big variety in food from sushi to burgers, amazing past dishes and great desserts! A favourite for sure!
33
המלצות של מקומיים
Citrus Restaurant
33
המלצות של מקומיים
Great restaurant with a big variety in food from sushi to burgers, amazing past dishes and great desserts! A favourite for sure!
Great restaurant with a great menu of thai food!
21
המלצות של מקומיים
Balicana Asian Food
21
המלצות של מקומיים
Great restaurant with a great menu of thai food!
Great Italian style pizza among other classic Italian dishes!
9
המלצות של מקומיים
Restaurante Venezia
9
המלצות של מקומיים
Great Italian style pizza among other classic Italian dishes!
Amazing bakery with freshly baked treats everyday!
7
המלצות של מקומיים
Las Leñas Café
7
המלצות של מקומיים
Amazing bakery with freshly baked treats everyday!
Awesome restaurant by the beach!
31
המלצות של מקומיים
Jellyfish Restaurant
31
המלצות של מקומיים
Awesome restaurant by the beach!
Great beach club with an amazing pool, great food and beach access. A favourite for many locals.
KUKUA Restaurant Beach Club
s/n
Great beach club with an amazing pool, great food and beach access. A favourite for many locals.
Sightseeing
Great beach with many typical restaurants that prepare fresh fish, lobsters, shrimps, etc. There is also a great surf camp here!
Playa Macao
Great beach with many typical restaurants that prepare fresh fish, lobsters, shrimps, etc. There is also a great surf camp here!
Beautiful beach with very calm waters!
37
המלצות של מקומיים
Playa Blanca
37
המלצות של מקומיים
Beautiful beach with very calm waters!
A very nice beach where many locals go!
9
המלצות של מקומיים
Playa Bibijagua
9
המלצות של מקומיים
A very nice beach where many locals go!
A small mountain that offers stunning views to the ocean and two lakes!
11
המלצות של מקומיים
Montaña Redonda
11
המלצות של מקומיים
A small mountain that offers stunning views to the ocean and two lakes!
Shopping
Great mall with a variety of restaurants and stores.
43
המלצות של מקומיים
Palma Real Shopping Village
57 Avenida Barceló
43
המלצות של מקומיים
Great mall with a variety of restaurants and stores.
Mall with many restaurants, supermarket and great movie theater.
41
המלצות של מקומיים
Plaza San Juan Shopping Center
41
המלצות של מקומיים
Mall with many restaurants, supermarket and great movie theater.
34
המלצות של מקומיים
BlueMall Puntacana
34
המלצות של מקומיים
Drinks & Nightlife
46
המלצות של מקומיים
Imagine Punta Cana
46
המלצות של מקומיים
90
המלצות של מקומיים
Coco Bongo Punta Cana
90
המלצות של מקומיים