אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות

  לתאם ציפיות בעזרת מיקום מדויק

  האורחים צריכים להיות מסוגלים למצוא את הנכס שלכם בקלות.
  מאת Airbnb, פורסם בתאריך 8 במרץ 2023
  2 דקות לקריאה
  עודכן ב-8 במרץ 2023

  הוספת מיקום מדויק

  לוודא שאורחים יכולים למצוא בקלות את הנכס

  בחירת מיקום כללי או מיקום ספציפי

  המיקום הכללי (מימין) והמיקום הספציפי (משמאל) מוצגים במפה בתוצאות החיפוש ב-Airbnb.

  הוספת מידע נוסף

  בחינת האפשרויות שלכם

  Airbnb
  8 במרץ 2023
  האם המידע במאמר היה מועיל?

  נושאים נוספים