דילוג לתוכן
  אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות
  עדכון בנושא מגפת הקורונה
  כדי לעיין באפשרויות הביטול וההחזר הכספי, צריך לבחור הזמנה בדף הנסיעות. מדיניות הביטולים בנסיבות מקלות חלה רק על הזמנות שעומדות בדרישות מסוימות. אם תאריך הצ'ק-אין הוא אחרי 15 באוגוסט, יש לחזור לדף הזה ב-15 ביולי 2020 כדי להתעדכן.

  איך מנהלים הגדרות של התראות?

  אפשר להשתמש בהגדרות העדכונים כדי לבחור איך מקבלים עדכונים והודעות מ-Airbnb.

  מהם סוגי העדכונים?

  אלו הם סוגי העדכונים שאפשר לקבל מ-Airbnb:

  • הודעות: התכתבות עם מארחים או אורחים
  • תזכורות והצעות: תזכורות להזמנות, טיפים שימושיים לשיפור הנסיעה והודעות אחרות הקשורות לפעילות ב-Airbnb
  • מבצעים וטיפים: קופונים, מבצעים, סקרים, עדכוני מוצרים והשראות מ-Airbnb ומהשותפים שלנו
  • מדיניות וקהילה: עדכונים בנוגע לחוקים העוסקים בשיתוף הבית ומאמצי קידום בקהילה
  • תמיכה בחשבון: הודעות בנוגע לחשבון, לנסיעות, לעדכונים משפטיים, לאבטחה ופרטיות מידע ולבקשות משירות הלקוחות

  איך אפשר לקבל עדכונים?

  אלו הן הדרכים השונות שבהן אפשר לקבל עדכונים מ-Airbnb:

  • אימייל: הודעה הנשלחת לכתובת האימייל הרשומה בחשבון Airbnb
  • הודעת דחיפה: הודעה הנשלחת למכשיר הנייד או לטאבלט שבו מותקנת אפליקציית Airbnb
  • הודעת טקסט (SMS): הודעה הנשלחת למספר הטלפון הרשום בחשבון Airbnb
  • שיחה: שיחה למספר הטלפון הרשום בחשבון Airbnb

  ניהול העדכונים

  כשנרשמים ל-Airbnb אפשר לבחור אם לקבל הודעות שיווקיות ובנוגע למדיניות. אפשר גם להוסיף מספר טלפון כדי לקבל עדכונים מסוימים באמצעות הודעות טקסט ושיחות.

  רוב העדכונים האחרים נשלחים אוטומטית. כדי לבדוק אילו סוגים של עדכונים אתם מקבלים בחשבון ולשנות אותם, אפשר להיכנס להגדרות העדכונים.

  השבתת העדכונים

  באמצעות הגדרות העדכונים אפשר להשבית את רוב הסוגים של העדכונים הנשלחים. אפשר גם לבצע את הפעולות הבאות כדי להשבית את העדכונים הנשלחים באמצעות הודעות טקסט, הודעות דחיפה ושיחות וחלק מהעדכונים הנשלחים באימייל:

  • הודעות טקסט (SMS): שולחים תשובה עם המילה STOP. כדי להפעיל מחדש את העדכונים הנשלחים בהודעות טקסט, שולחים תשובה עם המילה START.
  • הודעות אימייל: לוחצים על ביטול הרישום בהודעת אימייל בנושא מבצעים, טיפים או מדיניות וקהילה.
  • הודעות דחיפה: משביתים את האפשרות של אפליקציית Airbnb לשלוח הודעות דחיפה באמצעות ההגדרות של המכשיר הנייד או הטאבלט.
  • טלפון: מבקשים ממי שהתקשר בנושא מבצעים, טיפים או מדיניות וקהילה להפסיק להתקשר אליכם.

  כדי שנוכל לפנות אליכם עם מידע חשוב, אי אפשר להשבית את הקבלה של הודעות אימייל בנושא הזמנות, פעילות בחשבון, עדכונים משפטיים, אבטחה ופרטיות מידע ובקשות משירות הלקוחות. במקרים מסוימים, למשל אם לא נצליח לפנות אליכם באימייל, ייתכן שנצטרך לפנות אליכם בטלפון או בדרך אחרת.

  מאמרים קשורים
  האם קיבלתם את העזרה הדרושה?