דילוג לתוכן
  אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות
  עדכון בנושא מגפת הקורונה
  אם תוכניות הנסיעה שלכם השתנו עקב מגפת הקורונה, אתם יכולים לשנות או לבטל הזמנות בדף הנסיעות.

  האסטרטגיה של Airbnb בנוגע למס בבריטניה

  מבוא

  Airbnb ("הקבוצה") מציית לחוקים ולנהלים הנוגעים למס בכל הטריטוריות שבהן אנחנו פועלים, כולל בריטניה. ציות מתפרש אצלנו כתשלום של סכום המס הנכון בזמן הנכון תוך חשיפה של כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות לרשויות המס ותביעת החזרי מס ותמריצים, לפי הנוהל, כאשר ניתן.

  Airbnb מחויב לשיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים בסמכויות השיפוט שבהן המארחים והאורחים שלנו שוהים כדי להבטיח גבייה הוגנת של מיסים.

  כמו כן, אנו מנהלים את חובות המס הגלובליות שלנו (לרבות, מס הכנסה תאגידי, מע"מ, GST, מיסי מכירות ושימוש ומיסים אחרים) בהתאם לכללים של סמכויות השיפוט והמדינות שבהן אנו פועלים.

  הגישה לניהול סיכוני מס והסדרים ממשלתיים

  אסטרטגיה זו בנוגע למס בבריטניה אושרה על ידי צוות המס ונמצאת בבעלותו. צוות המס נמצא בפיקוח של מנהלים בכירים, לרבות מנהל המס הגלובלי.

  צוות המנהלים הבכירים, כולל מנהל המס הגלובלי של Airbnb, מוביל את ביסוסה של תרבות חזקה לניהול סיכוני מס ואחראי על ענייני המס של הקבוצה ועל הפיקוח על נושא המס, אשר בתורו נמצא בפיקוח של חבר המנהלים. הניהול של סיכוני מס והסדרים ממשלתיים מבטיחים כי כל ההחלטות המשמעותיות הנוגעות למס כפופות לבדיקה ולהסכמה על ידי צוות בעל הסמכה וניסיון ראויים, מילוי של כל חובות המס ופנייה לייעוץ משפטי בעת הצורך.

  מחויבות לציות

  אנו מצייתים לחוקים ולנהלים בענייני מס בכל הטריטוריות שבהן אנו פועלים.

  המטרה שלנו היא ליצור ערך על בסיס בר-קיימא, על ידי תמיכה בעסקים שלנו בכך שאנו פועלים להבטחת הארגון של הפעילויות המסחריות שלהם, מנצלים את החזרי המס המגיעים להם ומקפידים על הציות לחוקים ולנהלים בענייני מס בכל הטריטוריות שבהן אנו פועלים. באופן זה, אנו מביאים בחשבון את האינטרס של בעלי העניין שלנו ומבטיחים אינטראקציה יעילה עם רשויות המס ושקיפות ביחס לענייני המס שלנו. החובות שלנו לציות לחוקי מס כפופות למסגרת חזקה של בקרת סיכונים המגינה על הקבוצה מפני סיכונים פיננסיים או תפעוליים וסיכוני מוניטין.

  בבריטניה, לדוגמה, יצרנו דף שנקרא 'אירוח אחראי', שבו מארחים יכולים לקבל מידע על חוקים ותקנות מקומיים, לרבות ההשלכות של חוקי המס על ההכנסות שלהם מאירוח.

  הגישה לתכנון מס

  הגישה שלנו לתכנון מס בבריטניה מוכתבת על פי עקרונות המס של Airbnb, שהם:

  • Airbnb מציית לכל החוקים בכל העולם ומשלם את המיסים שבהם אנו מחויבים.
  • Airbnb בודק היטב את ההשפעות של חוקי המס על הפעילויות העסקיות שלו ומנהל את חובות המס כחלק מניהול עסקי תקין.
  • Airbnb אינו נכנס להסדרים פיקטיביים או מטעים כדי להפחית את חבות המס שלנו בבריטניה. ההצהרות והדיווחים שלנו בענייני מס משקפים את פעילות העסק שבוצעה בבריטניה.
  • Airbnb מחויב לוודא שאנו משלמים את סכום המס הנכון בכל מדינה שבה אנו פועלים.

  רמת סיכון המס המקובלת

  בהתחשב בהיקף העסק ובגודל חובות המס שלנו, לא מן הנמנע שמדי פעם יתעוררו סיכונים ביחס לפרשנות של חוקי מס ולאופי הסדרי הציות שלנו. אנו נוקטים צעדים יזומים כדי לזהות, לאמוד, לנהל ולנטר סיכוני מס כדי להבטיח שהם יהיו תמיד תואמים לעקרונות הקבוצה בדבר ניהול סיכונים.

  הקבוצה מתנהלת לפי התפיסה שלסיכוני מס עשויות להיות השלכות פיננסיות ותפעוליות או השלכות על המוניטין. אנו רואים בציות לחוקי מס עיקרון מרכזי בניהול סיכוני מס ומאמצים גישה של סיכון נמוך בנוגע לסיכוני מס.

  הגישה להתנהלות מול רשויות מס

  אנו מתנהלים מול רשויות מס, לרבות HMRC, ביושר, בהגינות, בכבוד ובהוגנות וברוח של ציות מתוך שיתוף פעולה.

  השאיפה שלנו היא לשמור על יחסים מקצועיים ובונים ולשמור על חשיפה שקופה בקשר שלנו עם רשויות מס, מתוך הבנה שפתרון מוקדם של סיכונים מיטיב עם כל הצדדים. אנו מגישים את דוחות המס שלנו בצורה ברורה ככל האפשר ומשתדלים להצביע על בעיות מהותיות מיוזמתנו כדי שרשויות המס יוכלו למקד את המשאבים שלהם ביעילות. מעת לעת, אנו עשויים לפנות לרשויות מס מראש לפני ביצוע עסקאות כדי לוודא יישום נכון של חוקי המס.

  הקבוצה רואה ערך בשמירה על יחסים טובים עם רשויות מס ומחויבת לשקיפות ולשיתוף פעולה עם רשויות מס. הקבוצה פועלת להשגת מטרה זו בדרכים הבאות:

  • הגשה של כל דוחות המס במועד, לרבות מסירת פרטים במידה מספקת כדי לאפשר ל-HMRC ולרשויות מס אחרות לקבל תמונה מדויקת על עסקי החברה המגישה את דוח המס;
  • הקפדה על כך שכל הצהרות המס המוגשות לרשויות מגובות במסמכי הוכחות, לרבות יומני ביקורת נאותים ותהליכי אישור;
  • חישוב מדויק ותשלום של המיסים המתחייבים;
  • הקפדה על הסדרים מבוססים היטב ומדויקים של חשבונאות מס תוך ציות להוראות ה-Senior Accounting Officer (SAO) בבריטניה; וכן
  • הקפדה על כך שצוותי הציות הרלוונטיים המעורבים בתהליכי הפיקוח על ענייני מס יקבלו משאבים נאותים ותמיכה, ועל שימור צוות מרכזי כדי לנהל את הנושאים של ציות לחוקי מס במועד.

  מסמך אסטרטגיה זה מפורסם בהתאם לסעיף 161 ולסעיף 19‎(2)‎ של schedule‎ 19 ‎Finance Act 2016.

  האם קיבלתם את העזרה הדרושה?