AirCover למארחים חדש ומשופר

הגנה מקיפה. תמיד כלול, תמיד בחינם. ‏רק ב-Airbnb.
מאת Airbnb, פורסם בתאריך 11 במאי 2022
4 דקות לקריאה
עודכן ב-21 ביולי 2023

הערת העורכים: מאמר זה פורסם כחלק מהשקת חורף 2022 של Airbnb. ייתכן שהמידע השתנה מאז פרסומו. למידע נוסף על השקת המוצר האחרונה שלנו.

AirCover למארחים מספק הגנה מקיפה בכל פעם שמציעים את הבית ב-Airbnb. כעת הוא כולל יותר הגנות, עם אימות זהות של אורחים, סינון הזמנות, הגנה מפני נזקים בהיקף של 3 מיליון דולר ארה"ב, הגנה על חפצי הערך שלכם והגנה על מכוניות וסירות שחונות בנכס שלכם.

אימות זהות של אורחים

יסודות האמון של הקהילה שלנו מבוססים על הידיעה שזהות המארחים וגם האורחים מאומתת. אנחנו מרחיבים את אימות הזהות לכל האורחים שמבצעים הזמנות ב-35 המדינות והאזורים המובילים ב-Airbnb – שמייצגים 90% מכלל ההזמנות. ונרחיב את אימות הזהות באופן גלובלי בתחילת 2023, וכך נכסה 100% מההזמנות שלנו.

אנחנו נמשיך לבצע בדיקות רקע לכל האורחים בארה"ב לפני השהייה הראשונה שלהם, ונבדוק את כל האורחים שמזמינים מקום כדי לוודא שהם לא נמצאים ברשימות מעקב או ברשימות סנקציות מסוימות.

כחלק מתהליך אימות הזהות המורחב שלנו, ביצענו גם כמה שינויים בדרישות לביצוע הזמנה מיידית. למידע נוסף

למידע נוסף על אימות זהות של אורחים

טכנולוגיית סינון הזמנות

אנחנו משיקים טכנולוגיית סינון הזמנות קניינית, שעוזרת להפחית את הסיכוי למסיבות שעשויות להפריע לסביבה ולנזק לרכוש, בארה"ב ובקנדה. בדקנו את הטכנולוגיה לסינון הזמנות באוסטרליה ומצאנו ששיעור הקיום של מסיבות לא מורשות צנח ב-35% במהלך תקופת הניסיון.

טכנולוגיית הסינון שלנו בוחנת כ-100 גורמים של כל הזמנה וחוסמת הזמנות מסוימות כדי להפחית את הסיכוי למסיבות שעשויות להפריע לסביבה ולנזק לרכוש. אנחנו מתכננים להרחיב את השימוש בטכנולוגיה לכל ההזמנות ברחבי העולם עד תחילת 2023.

למידע נוסף על הטכנולוגיה לסינון הזמנות

הגנה נוספת מפני נזקים

במשך יותר מעשור, Airbnb הציע למארחים הגנה מפני נזקים שאין שנייה לה בענף האירוח. היום אנחנו מוסיפים את ההגנות הבאות ל-AirCover למארחים:

  • הגנה מפני נזקים בסך 3 מיליון דולר ארה"ב: אנחנו משלשים את ההגנה מפני נזקים ממיליון דולר ל-3 מיליון דולר ארה"ב, וכוללים בכיסוי גם את הבית שלכם וגם את התכולה שלו.
  • הגנה על יצירות אומנות וחפצי ערך: אנחנו מספקים הגנה על מגוון רחב יותר של יצירות אומנות, תכשיטים וחפצי אספנות, שיכולים להיות מתוקנים או מוחלפים בשווי מוערך במקרה שייגרם להם נזק.
  • הגנה על רכבים וסירות: אנחנו מספקים הגנה מפני נזקים עבור מכוניות, סירות וכלי שיט אחרים שחונים או מאוחסנים בנכס שלכם.

ההגנות החדשות הן בנוסף למאפיינים שכבר כלולים במסגרת AirCover למארחים:

  • קו ביטחון מסביב לשעון: אם אי פעם תרגישו לא בטוחים, האפליקציה שלנו מספקת גישה לנציגי בטיחות ייעודיים בהקשה אחת, ביום או בלילה.
  • הגנה מפני נזקי חיות מחמד: אנחנו משלמים על נזקים שנגרמו על ידי חיות מחמד.
  • ניקוי יסודי: אנחנו מפצים על שירותי ניקיון נוספים הנדרשים להסרת כתמים וריחות עשן.
  • הגנה מפני אובדן הכנסות: נפצה אתכם עבור אובדן הכנסות במקרה שביטלתם הזמנות Airbnb שאושרו בשל נזק שנגרם על ידי אורחים.
למידע נוסף על הגנת המארחים מפני נזקים

תהליך החזר כספי פשוט יותר

אמרתם לנו שתהליך ההחזר כספי היה מסובך מדי. על סמך המשוב שקיבלנו מכם, הפכנו את תהליך ההחזר הכספי לפשוט יותר.

אם אורחים גורמים נזק לנכס או לחפצים שלכם, תוכלו לבקר במרכז שלנו לנושאים כספיים כדי לשלוח בקשה להחזר כספי בכמה צעדים פשוטים, ואז לעקוב בקלות אחר התהליך – החל מרגע השליחה ועד לקבלת התשלום. הבקשה שלכם תישלח תחילה לאורחים. אם האורחים לא יגיבו או ישלמו תוך 24 שעות, תוכלו לערב את Airbnb.

מארחים מצטיינים (שיש להם נכסים מחוץ למדינת וושינגטון בארה"ב) מקבלים גם ניתוב מועדף והחזרים כספיים מהירים יותר.

ביטוח הגנה למארחים בסך מיליון דולר

ביטוח הגנה למארחים, אשר כלול ב-AirCover למארחים, מגן עליכם במקרים הנדירים שבהם אורחים נפצעים או שרכושם ניזוק או נגנב בזמן שהם שוהים בנכס שלכם. אנשים שעוזרים לכם לארח, כמו מארחים-שותפים וצוותי ניקיון, גם נכללים תחת כיסוי זה.

ביטוח הגנה למארחים מכסה אתכם אם ייקבע שיש לכם חבות משפטית במקרים הבאים:

  • פציעה של אורחים (או של אנשים אחרים)
  • נזק או גניבת רכוש השייך לאורחים (או לאנשים אחרים)
  • נזק למרחבים המשותפים, כמו הלובי של הבניין או נכסים סמוכים, שנגרם על ידי אורחים (או אנשים אחרים)

אם אתם צריכים להגיש תביעה, אפשר פשוט להשתמש בטופס שלנו עבור ביטוח חבות. אנחנו נשלח את המידע שסיפקתם למבטחי צד שלישי המהימנים שלנו, שיעבירו את התביעה שלכם לטיפול של נציג או נציגה. הם יטפלו בתביעה שלכם בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח.

אם אתם מארחים חוויה, אתם מכוסים במסגרת הביטוח שלנו להגנת חוויות.

למידע נוסף על ביטוח הגנה למארחים

ההגנות של AirCover למארחים – הגנת המארחים מפני נזקים, ביטוח ההגנה למארחים וביטוח ההגנה לחוויות לא מכסים מארחים שמציעים מקומות אירוח או חוויות ביפן, שבה חלים הביטוח למארחים ביפן וביטוח ההגנה לחוויות ביפן, או מארחים שמציעים מקומות אירוח דרך Airbnb Travel LLC. על מארחים שמציעים מקומות אירוח או חוויות בסין חלה התוכנית להגנת מארחים בסין. חשוב לזכור שכל תקרות הכיסוי מוצגות בדולר ארה"ב.

ביטוח הגנת המארחים וביטוח ההגנה לחוויות מכוסים על ידי חברות ביטוח מצד שלישי. אם אתם מארחים בבריטניה, פוליסת ביטוח ההגנה למארחים ופוליסת ביטוח ההגנה לחוויות מכוסות על ידי Zurich Insurance Company Ltd. הפוליסות מוסדרות ומסוכמות ללא עלות נוספת למארחים בבריטניה על ידי Airbnb UK Services Limited – נציגה מורשית של Aon UK Limited, שנמצאת תחת הפיקוח של הרשות להתנהלות פיננסית (FCA). מספר הרישום של Aon ברשות להתנהלות פיננסית (FCA) בבריטניה הוא 310451. ניתן לבדוק זאת במאגר השירותים הפיננסיים או בפנייה ל-FCA בטלפון ‎0800 111 6768. פוליסות ביטוח ההגנה למארחים וביטוח ההגנה לחוויות, הכלולות במסגרת AirCover למארחים, נמצאות בפיקוח הרשות להתנהלות פיננסית. שאר המוצרים והשירותים אינם מוצרים בפיקוח שמוסדרים על ידי Airbnb UK Services Limited. FPAFF609LC

הגנת המארחים מפני נזקים אינה ביטוח ואינה קשורה לביטוח הגנת המארחים. לגבי נכסים במדינת וושינגטון, ההתחייבויות החוזיות של Airbnb במסגרת הגנת המארחים מפני נזקים מכוסות תחת פוליסת ביטוח שנרכשה על ידי Airbnb. על מארחים שהעסק שלהם נמצא מחוץ לאוסטרליה או שמתגוררים מחוץ לאוסטרליה, חלים התנאים האלה של הגנת המארחים מפני נזקים. עבור מארחים שמתגוררים באוסטרליה או שהעסק שלהם נמצא באוסטרליה, הגנת המארחים מפני נזקים כפופה לתנאים של הגנת המארחים מפני נזקים עבור משתמשים מאוסטרליה.

ייתכן שהמידע המופיע במאמר זה השתנה מאז פרסומו.

Airbnb
11 במאי 2022
האם המידע במאמר היה מועיל?