אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות

  AirCover למארחים חדש ומשופר

  הגנה מקיפה. תמיד כלול, תמיד בחינם. ‏רק ב-Airbnb.
  מאת Airbnb, פורסם בתאריך 11 במאי 2022
  4 דקות לקריאה
  עודכן ב-21 ביולי 2023

  AirCover למארחים מספק הגנה מקיפה בכל פעם שמציעים את הבית ב-Airbnb. כעת הוא כולל יותר הגנות, עם אימות זהות של אורחים, סינון הזמנות, הגנה מפני נזקים בהיקף של 3 מיליון דולר, הגנה על חפצי הערך שלכם והגנה על מכוניות וסירות שחונות בנכס שלכם.

  אימות זהות של אורחים

  יסודות האמון של הקהילה שלנו מבוססים על הידיעה שזהות המארחים וגם האורחים מאומתת. אנחנו מרחיבים את אימות הזהות לכל האורחים שמבצעים הזמנות ב-35 המדינות והאזורים המובילים ב-Airbnb – שמייצגים 90% מכלל ההזמנות. ונרחיב את אימות הזהות באופן גלובלי בתחילת 2023, וכך נכסה 100% מההזמנות שלנו.

  אנחנו נמשיך לבצע בדיקות רקע לכל האורחים בארה"ב לפני השהייה הראשונה שלהם, ונבדוק את כל האורחים שמזמינים מקום כדי לוודא שהם לא נמצאים ברשימות מעקב או ברשימות סנקציות מסוימות.

  כחלק מתהליך אימות הזהות המורחב שלנו, ביצענו גם כמה שינויים בדרישות לביצוע הזמנה מיידית. למידע נוסף

  למידע נוסף על אימות זהות של אורחים

  טכנולוגיית סינון הזמנות

  אנחנו משיקים טכנולוגיית סינון הזמנות קניינית, שעוזרת להפחית את הסיכוי למסיבות שעשויות להפריע לסביבה ולנזק לרכוש, בארה"ב ובקנדה. בדקנו את הטכנולוגיה לסינון הזמנות באוסטרליה ומצאנו ששיעור הקיום של מסיבות לא מורשות צנח ב-35% במהלך תקופת הניסיון.

  טכנולוגיית הסינון שלנו בוחנת כ-100 גורמים של כל הזמנה וחוסמת הזמנות מסוימות כדי להפחית את הסיכוי למסיבות שעשויות להפריע לסביבה ולנזק לרכוש. אנחנו מתכננים להרחיב את השימוש בטכנולוגיה לכל ההזמנות ברחבי העולם עד תחילת 2023.

  למידע נוסף על הטכנולוגיה לסינון הזמנות

  הגנה נוספת מפני נזקים

  במשך יותר מעשור, Airbnb הציע למארחים הגנה מובילה מפני נזקים בענף האירוח. היום אנחנו מוסיפים את ההגנות הבאות ל-AirCover למארחים:

  • הגנה מפני נזקים בסך 3 מיליון דולר: אנחנו משלשים את ההגנה מפני נזקים ממיליון דולר ל-3 מיליון דולר, ומכסים גם את הבית שלכם וגם את התכולה שלו.
  • הגנה על יצירות אומנות וחפצי ערך: אנחנו מספקים הגנה על מגוון רחב יותר של יצירות אומנות, תכשיטים וחפצי אספנות, שיכולים להיות מתוקנים או מוחלפים בשווי מוערך במקרה שייגרם להם נזק.
  • הגנה על רכבים וסירות: אנחנו מספקים הגנה מפני נזקים עבור מכוניות, סירות וכלי שיט אחרים שחונים או מאוחסנים בנכס שלכם.

  ההגנות החדשות הן בנוסף למאפיינים שכבר כלולים תחת AirCover למארחים:

  • קו ביטחון מסביב לשעון: אם אי פעם תרגישו לא בטוחים, האפליקציה שלנו מספקת גישה לנציגי בטיחות ייעודיים תוך הקשה אחת, ביום או בלילה.
  • הגנה מפני נזקי חיות מחמד: אנחנו משלמים על נזקים שנגרמו על ידי חיות מחמד.
  • החזר כספי עבור ניקיון יסודי: אנחנו נפצה אתכם על עלויות של שירותי ניקיון נוספים שעשויים להידרש לאחר שאורחים עושים צ'ק-אאוט, כמו למשל ניקוי שטיחים מקצועי.
  • הגנה מפני אובדן הכנסות: נפצה אתכם עבור אובדן הכנסות במקרה שביטלתם הזמנות Airbnb שאושרו בשל נזק שנגרם על ידי אורחים.
  למידע נוסף על ביטוח להגנת מארחים מפני נזקים

  תהליך החזר כספי פשוט יותר

  אמרתם לנו שתהליך ההחזר כספי היה מסובך מדי. על סמך המשוב שקיבלנו מכם, הפכנו את תהליך ההחזר הכספי לפשוט יותר.

  אם אורחים גורמים נזק לנכס או לחפצים שלכם, תוכלו לבקר במרכז שלנו לנושאים כספיים כדי לשלוח בקשה להחזר כספי בכמה צעדים פשוטים, ואז לעקוב בקלות אחר התהליך – החל מרגע השליחה ועד לקבלת התשלום. הבקשה שלכם תישלח תחילה לאורחים. אם האורחים לא יגיבו או ישלמו תוך 24 שעות, תוכלו לערב את Airbnb.

  מארחים מצטיינים (שיש להם נכסים מחוץ למדינת וושינגטון בארה"ב) מקבלים גם ניתוב מועדף והחזרים כספיים מהירים יותר.

  ביטוח הגנה למארחים בסך מיליון דולר

  ביטוח הגנה למארחים, אשר כלול ב-AirCover למארחים, מגן עליכם במקרים הנדירים שבהם אורחים נפצעים או שרכושם ניזוק או נגנב בזמן שהם שוהים בנכס שלכם. אנשים שעוזרים לכם לארח, כמו מארחים-שותפים וצוותי ניקיון, גם נכללים תחת כיסוי זה.

  ביטוח הגנה למארחים מכסה אתכם אם ייקבע שיש לכם חבות משפטית במקרים הבאים:

  • פציעה של אורחים (או של אנשים אחרים)
  • נזק או גניבת רכוש השייך לאורחים (או לאנשים אחרים)
  • נזק למרחבים המשותפים, כמו הלובי של הבניין או נכסים סמוכים, שנגרם על ידי אורחים (או אנשים אחרים)

  אם אתם צריכים להגיש תביעה, אפשר פשוט להשתמש בטופס שלנו עבור ביטוח חבות. אנחנו נשלח את המידע שסיפקתם למבטחי צד שלישי המהימנים שלנו, שיעבירו את התביעה שלכם לטיפול של נציג או נציגה. הם יטפלו בתביעה שלכם בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח.

  אם אתם מארחים חוויה, אתם מכוסים במסגרת הביטוח שלנו להגנת חוויות.

  למידע נוסף על ביטוח הגנה למארחים

  השדרוגים ב-AirCover למארחים נוצרו בהשראת המשוב שלכם, ואנחנו מעודדים אתכם להמשיך ולשתף אותנו במחשבות שלכם.

  לקבלת פרטים על השקת חורף 2022 של Airbnb

  ההגנות של Aircoverביטוח להגנת מארחים מפני נזקים, ביטוח הגנה למארחים, וביטוח הגנה לחוויות אינם מכסים מארחים שמציעים שהיות או חוויות ביפן, שם חלים הביטוח למארחים ביפן והביטוח להגנת חוויות ביפן, או מאחרים שמציעים שהיות דרך Airbnb Travel LLC.למארחים שהציעו שהיות או חוויות בסין, תוכנית ההגנה למארחים בסין חלה. חשוב לזכור שכל תקרות הכיסוי מוצגות בדולר ארה"ב.

  ביטוח ההגנה למארחים וביטוח הגנת החוויות מכוסים על ידי מבטחי צד שלישי. אם אתם מארחים שהיות בבריטניה, פוליסות הביטוח להגנת מארחים והביטוח להגנת חוויות מכוסות על ידי Zurich Insurance Company Ltd, ומוסדרות ומסוכמות ללא עלות נוספת למארחים בבריטניה על ידי Airbnb UK Services Limited, נציגה ממונה של Aon UK Limited, שמורשית ומפוקחת על ידי הרשות להתנהלות פיננסית. מספר הרישום של Aon ברשות להתנהלות פיננסית בבריטניה (FCA) הוא 310451. ניתן לבדוק את הפרטים בביקור באתר מאגר השירותים הפיננסיים או בפנייה ל-FCA בטלפון ‎ 0800 111 6768. פוליסות הביטוח להגנת מארחים והביטוח להגנת חוויות, שכלולים במסגרת Aircover למארחים, מוסדרות על ידי הרשות להתנהלות פיננסית. שאר המוצרים והשירותים אינם מוצרים תחת פיקוח שמוסדרים על ידי Airbnb UK Services Limited. FPAFF609LC

  הביטוח להגנת מארחים מפני נזקים אינו ביטוח ואינו קשור לביטוח ההגנה למארחים. עבור נכסים במדינת וושינגטון, ההתחייבויות החוזיות של Airbnb במסגרת הביטוח להגנת מארחים מפני נזקים מכוסות תחת פוליסת ביטוח שנרכשה על ידי Airbnb. הביטוח להגנת מארחים מפני נזקים כפוף לתנאים, להגבלות ולהחרגות.

  ייתכן שהמידע המופיע במאמר זה השתנה מאז פרסומו.

  Airbnb
  11 במאי 2022
  האם המידע במאמר היה מועיל?

  נושאים נוספים