אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות

  ביטוח הגנה לחוויות

  ביטוח הגנה לחוויות, חלק מ-AirCover, מספק למארחים כיסוי בסך 1,000,000 דולר במקרים הנדירים שבהם אורחים נפצעים או שרכושם ניזוק או נגנב במהלך חוויה ב-Airbnb. כמו כן, אנשים שעוזרים לכם לארח, כמו מארחים-שותפים, נכללים בתוכנית, כדי שתרגישו בטוחים לארח דרך Airbnb.

  יצירת תביעת חבות של AirCover

  יש להגיש תביעה אם אורחים נפצעים או שרכושם ניזוק או נגנב.

  מעבר לטופס הצטרפות

  מה מכוסה

  ביטוח הגנה לחוויות מכסה אתכם אם תימצאו אחראים מבחינה משפטית ל:

  • נזקי גוף של אורחים (או של אחרים)
  • נזק או גניבת רכוש השייך לאורחים (או לאחרים)

  בנוסף, אתם מכוסים בזמן שאתם מכינים אזור לחוויה או מנקים אותו לאחר מכן, כמו גם כשאתם מארחים חוויה אונליין.

  ביטוח הגנה לחוויות אינו מכסה:

  • נזק או פציעה שנגרמו לאורחים כתוצאה ממשהו שנעשה בכוונה תחילה
  • נזק, אובדן או גניבה לרכוש האישי שלכם
  • חוויות הקשורות לכלי טיס או סוגים מסוימים של פעילויות אקסטרים (כמו קפיצות באנג'י)
  • סיכונים מקוונים כגון השמצה, גניבה של נתונים אלקטרוניים, או הפרה של זכויות קניין רוחני
  • החרגות אחרות חלות

  תהליך התביעה

  אם אתם צריכים להגיש תביעה, יש למלא את טופס הצטרפות לביטוח אחריות צד ג' שלנו. המידע יישלח למבטחי צד שלישי מהימנים, שיקצו את התביעה שלכם לנציגים. הם יפצו אתכם בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח.

  לא נדרש לבצע הצטרפות

  AirCover וההטבות שלו תמיד כלולות ותמיד בחינם. אם תסכימו לארח או להמשיך לארח חוויה, אתם מכוסים אוטומטית בכל פעם שאתם מארחים חוויה ב-Airbnb.

  אם ברצונכם לבטל את הסכמתם

  שלחו לנו אימיילמכתובת האימייל המשויכת לחשבון המארח שלכם. חשוב לציין את השם המדויק של הנכס, את שמכם המלא ואת מספר הטלפון המשויך לחשבון המארח שלכם.

  קישור האימייל שלמעלה מיועד רק לביטול הצטרפות.

  לידיעתכם, מארחים בבריטניה לא יכולים לבטל את הצטרפותם לביטוח החבות החינמי הזה.

  מידע נוסף על ביטוח הגנה לחוויות זמין בסיכום המקיף של התוכנית.

  כתב ויתור: ביטוח הגנה לחוויות אינו מכסה מארחים בסין או ביפן. יש לזכור שכל מגבלות הכיסוי מוצגות בדולרים, ושיש עוד תנאים, הגבלות והחרגות. אם אתם מארחים בבריטניה, פוליסת הביטוח להגנה לחוויות ממומנת על ידי Zurich Insurance, ומוסדרת ומשווקת ללא עלות נוספת למארחים בבריטניה על ידי Airbnb UK Services Limited - נציג מורשה של Aon UK Limited תחת הפיקוח של הרשות להתנהלות פיננסית. מספר הרישום של Aon ב-FCA הוא 310451. ניתן לבדוק זאת באתר האינטרנט של הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) או בטלפון 0800 111 6768. מוצרי ביטוח המוסדרים על ידי שירותי Airbnb UK בבריטניה הם מוצרים בפיקוח. אם אתם מארחים באיחוד האירופי, תוכלו לגשת לפרטים המלאים של מתווך הביטוח כאן.

  הערה: מאמר זה הוא חלק מההגנה דרך AirCover, מדריך בנושא כיסוי נזקים וחבות.

  האם קיבלתם את העזרה הדרושה?

  מאמרים קשורים