ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
עזרה
אורח

אפשר להשתמש ברשימות משאלות לשמירת נכסים

Keep track of all the wonderful things you discover on Airbnb.

Save to a wishlist

Found a place or experience that you love? Simply click or tap the heart  on any listing you want to keep top of mind.

You can save the listing to an existing wishlist, or create a new wishlist. When you save multiple listings from the same search, they will automatically be added to the same wishlist. You can always tap Change to save a listing to a different wishlist. You can add up to 100 listings per wishlist.

Wishlist entries are saved with the dates you originally searched. You can always update your trip dates in a wishlist as needed.

Collaborate with friends

Get everyone involved in planning a trip excited by inviting them to join your wishlists. Wishlist collaborators who are logged in to Airbnb can add and view notes, vote up or down on listings, change proposed trip dates, and update the guest count. The share button will also show who’s already been added as a collaborator to the list. To add more collaborators, tap the group of user pictures for your current collaborators to share to more people. Note that anyone with a wishlist link can view the wishlist.

To remove a collaborator, click or tap their profile and select Remove. If they have a wishlist link, they’ll still be able to access the wishlist. You can always delete an existing wishlist and create a new one to generate a new wishlist share link.

שיתוף רשימת משאלות שיתופית

שיתוף רשימת משאלות בדפדפן במחשב

 1. לוחצים על פרופיל ואז על רשימות משאלות 
 2. לוחצים על רשימת המשאלות שרוצים לשתף
 3. לוחצים על שיתוף
 4. בוחרים באיזה אופן לשתף את רשימת המשאלות

Share a view-only wishlist link

You can share a view-only version of your wishlist by going to settings and selecting Share as view only. You’ll have options to share your list as a link or through your social media apps.

מחיקת רשימת משאלות

מחיקת רשימת משאלות בדפדפן למחשב

 1. לוחצים על פרופיל ואז על רשימת משאלות
 2. לוחצים על רשימת המשאלות שרוצים למחוק
 3. לוחצים על סמל שלוש הנקודות
 4. לוחצים על מחיקה, מאשרים את הבחירה ולאחר מכן לוחצים שוב על מחיקה


עריכת רשימת משאלות

עריכת רשימת משאלות דרך הדפדפן במחשב

 1. לוחצים על פרופיל ואז על רשימות משאלות 
 2. לוחצים על רשימת המשאלות שרוצים לערוך
 3. לוחצים על סמל שלוש הנקודות
 4. לוחצים על שינוי שם או על מחיקה, או על יציאה אם רשימת המשאלות שייכת למישהו אחר ואתם שותפים לנסיעה
האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה