דילוג לתוכן
  אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות
  עדכון בנושא מגפת הקורונה
  כדי לעיין באפשרויות הביטול וההחזר הכספי, צריך לבחור הזמנה בדף הנסיעות. מדיניות הביטולים בנסיבות מקלות חלה רק על הזמנות שעומדות בדרישות מסוימות. אנחנו מעדכנים את המדיניות ב-1 וב-15 בכל חודש.
  מידע בסיסי על Airbnb

  מדיניות האי-אפליה של Airbnb: המחויבות שלנו להכללה ולכבוד

  Airbnb הוא ביסודו קהילה פתוחה שמטרתה לקרב בין כל חלקי העולם בכך שהיא מאפשרת לאנשים מכל העולם לחלוק חוויות משמעותיות. הקהילה שלנו כוללת מיליוני אנשים כמעט מכל המדינות בעולם. זוהי קהילה מגוונת להפליא, שמחברת בין אנשים מתרבויות שונות ובעלי נורמות וערכים שונים.

  קהילת Airbnb מחויבת ליצור עולם שבו אנשים מכל רקע ירגישו רצויים ויקבלו יחס מכבד בכל מקום, בכל מרחק שאליו הם יגיעו. מחויבות זו נשענת על שני עקרונות יסוד החלים הן על המארחים והן על האורחים של Airbnb: קבלת האחר וכבוד לזולת. המחויבות המשותפת שלנו לעקרונות אלה מאפשרת לכל אחד מחברי הקהילה להרגיש רצוי בפלטפורמת Airbnb, ולא משנה מיהו, מהיכן הוא מגיע, מהן האמונות הדתיות שלו או את מי הוא אוהב. Airbnb מכיר בכך שסמכויות שיפוט מסוימות מתירות, או דורשות, הבחנות בין אנשים על סמך גורמים כגון לאום, מגדר, מצב משפחתי או נטייה מינית, ואינו מחייב את המארחים להפר חוקים מקומיים או לנקוט פעולות שעלולות להעמיד אותם במצב של חבות משפטית. Airbnb יספק הדרכה נוספת ויבצע התאמות במדיניות האי-אפליה כך שתשקף דרישות והיתרים כאלה בתחומי סמכויות השיפוט שבהן הם קיימים.

  אמנם, איננו מאמינים שחברה מסחרית אחת יכולה לצוות על כולם לחיות בהרמוניה, אולם אנחנו כן מאמינים שקהילת Airbnb יכולה לקדם אמפתיה והבנה בין כל התרבויות. כולנו מחויבים לעשות כל שביכולתנו כדי להרחיק מהפלטפורמה שלנו כל צורה של העדפה, דעה קדומה, אפליה וחוסר סובלנות בלתי חוקיות. אנחנו רוצים לקדם בקהילת Airbnb — מארחים, אורחים ואנשים ששוקלים להשתמש בפלטפורמה שלנו — תרבות שבה עושים הרבה יותר מאשר רק לציית לחוק. למטרה זו, כולנו, עובדי Airbnb, מארחים ואורחים כאחד, מסכימים לקרוא את המדיניות הבאה ולפעול על פיה כדי ליישר קו בין חברי הקהילה שלנו ולממש את המשימה שלנו: להבטיח שכל אחד יוכל להרגיש שייך ורצוי בכל מקום.

  • הכלה – אנחנו מקבלים בברכה אורחים מכל רקע בפתיחות ומציעים להם אירוח אותנטי. הצטרפות ל-Airbnb, כמארח או כאורח, פירושה להפוך לחלק מקהילה שמקבלת כל אדם באשר הוא. בפלטפורמה או בקהילה שלנו, אין מקום להעדפות בלתי הוגנות, לדעות קדומות, לגזענות ולשנאה. המארחים שלנו נדרשים לציית לכל החוקים הרלוונטיים האוסרים על אפליה על רקע גורמים כגון גזע, דת, לאום וגורמים אחרים המפורטים למטה, אולם אנחנו מתחייבים לעשות הרבה יותר מאשר רק לציית לדרישות המינימליות שהחוק קובע.
  • כבוד – אנחנו מכבדים אחד את השני באינטראקציות ובמפגשים שלנו. אנחנו ב-Airbnb מכירים בכך שנורמות התרבות והחוקים המקומיים משתנים ממדינה למדינה ומצפים ומהאורחים ומהמארחים שלנו לציית לחוקים המקומיים ולנהוג זה בזה בכבוד, גם אם השקפות העולם שלכם מנוגדות. חברי Airbnb מביאים לקהילה שלנו מגוון מדהים של חוויות רקע, אמונות ומנהגים. על ידי החיבור בין אנשים בעלי רקעים שונים, Airbnb מטפח יותר הבנה והערכה כלפי המאפיינים המשותפים לכל בני האדם ומחליש דעות קדומות שמקורן בתפיסות מוטעות, במידע מוטעה או באי-הבנה.

  הדרכה ספציפית למארחים בארצות הברית ובאיחוד האירופי

  באופן כללי, אנחנו מתחייבים ללמוד את כל החוקים המקומיים, המדינתיים והפדרליים הרלוונטיים החלים על אירוח ביתי ועל אירוח במקומות ציבוריים. מארחים שיש להם שאלות לגבי חובות הציות שלהם למדיניות אי-אפליה זו של Airbnb צריכים ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Airbnb. בעתיד הקרוב, Airbnb יפרסם הדרכה נוספת בקשר למדיניות האי-אפליה בשביל סמכויות שיפוט מחוץ לארצות הברית. ברוח עקרונות אלה, חברי קהילת המארחים שלנו בארה"ב ובאיחוד האירופי יפעלו לפי הכללים הבאים כשהם ישקלו אם לקבל אורחים פוטנציאליים או יארחו אורחים:

  גזע, צבע עור, מוצא, לאום, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית או מצב משפחתי

  • מארחי Airbnb אינם רשאים
   • לדחות אורח מטעמי גזע, צבע עור, מוצא, לאום, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית או מצב משפחתי.
   • לכפות תנאים או הגבלות שונים לפי גזע, צבע עור, מוצא, לאום, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית או מצב משפחתי.
   • להצהיר הצהרות או לציין מאפיינים שמבטאים העדפה או אי-העדפה בעד או נגד אורחים כלשהם על רקע גזע, צבע עור, מוצא, לאום, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית או מצב משפחתי.

  זהות מגדרית

  Airbnb אינו מקצה זהות מגדרית למשתמשים שלנו. המגדר של כל משתמש נקבע לפי איך שהוא מזדהה ו/או לפי מה שהוא מציין בפרופיל שלו.

  • מארחי Airbnb אינם רשאים
   • לסרב להשכיר נכס לאורח על רקע מגדרי אלא אם המארח חולק מרחב מחיה משותף (לדוגמה, חדר רחצה, מטבח או חללים משותפים) עם האורח.
   • לכפות תנאים או הגבלות שונים כלשהם לפי מגדר, אלא אם המארח חולק מרחבי מחיה עם האורח.
   • להצהיר הצהרות או לציין מאפיינים שמבטאים העדפה או אי-העדפה בעד או נגד אורחים מסוימים על רקע מגדר, אלא אם המארח חולק מרחבי מחיה עם האורח.
  • מארחי Airbnb רשאים
   • להציע את היחידה שלהם לאורחים המשתייכים למגדר של המארח ולא למגדר אחר, אם המארח חולק מרחבי מחיה עם האורח.

  גיל ומצב משפחתי

  • מארחי Airbnb אינם רשאים:
   • לכפות תנאים והגבלות שונים כלשהם או לדחות הזמנה בגלל הגיל או המצב המשפחתי של האורח, כאשר החוק אוסר זאת.
  • מארחי Airbnb רשאים:
   • לספק מידע מדויק עובדתית על מאפייני הנכס (או על היעדר מאפיינים מסוימים) שעלולים להפוך את הנכס ללא בטוח או לא מתאים לאורחים בגילאים מסוימים או עם ילדים או תינוקות.
   • לציין בדף הנכס הגבלות רלוונטיות של הקהילה (לדוגמה, אירוח אזרחים ותיקים) שאוסרות על אירוח אנשים מתחת לגיל מסוים או משפחות עם ילדים או תינוקות.

  מוגבלות

  • מארחי Airbnb אינם רשאים:
   • לדחות אורח על רקע מוגבלות ממשית או מה שנתפס בעיניהם כמוגבלות.
   • לכפות תנאים או הגבלות שונים כלשהם על רקע העובדה שלאורח יש מוגבלות.
   • להעדיף את שיקול דעתם האישי בנוגע להתאמת היחידה לצורכי אורח בעל מוגבלות על פני שיקול דעתו של אורח פוטנציאלי.
   • לשאול על קיומה של מוגבלות אצל האורח או על חומרת המוגבלות, או על האמצעים שבהם הוא משתמש כדי להתמודד עם המוגבלות. עם זאת, אם אורח פוטנציאלי מעלה את הנושא של המוגבלות שלו, המארח רשאי, וצריך, לדון עם האורח הפוטנציאלי בשאלה אם הנכס עונה על הצרכים שלו.
   • לאסור או להגביל את השימוש באמצעי ניידות.
   • לגבות מאורחים בעלי מוגבלות סכום גבוה יותר בדמי השכירות או בתשלומים אחרים, כולל עמלות על חיות מחמד כאשר לאורח יש חיית שירות (כגון בעל חיים המשמש לסיוע או לתמיכה רגשית) בגלל המוגבלות.
   • להצהיר הצהרה או לציין מאפיינים שמבטאים העדפה או אי-העדפה בעד או נגד אורחים מסוימים על רקע העובדה שלאורח יש מוגבלות.
   • לסרב לתקשר עם אורחים דרך אמצעי תקשורת נגישים זמינים, כולל שירותי ממסר (ללקויי שמיעה) ואימייל (ללקויי ראייה המשתמשים בקוראי מסך).
   • לסרב לבוא לקראת האורח במידה סבירה, כולל גמישות כאשר אורחים בעלי מוגבלויות מבקשים שינויים קלים בכללי הבית, כגון הכנסת חיית שירות הנחוצה להם בשל מוגבלותם, או שימוש בשטח חניה פנוי בקרבת היחידה. כאשר אורח מבקש לבוא לקראתו בתחומים כגון אלה, המארח והאורח צריכים לקיים ביניהם דו-שיח ולבחון דרכים שמוסכמות על שני הצדדים כדי להבטיח שהיחידה תענה על צורכי האורח.
  • מארחי Airbnb רשאים:
   • לספק מידע מדויק עובדתית על מאפייני הנגישות של היחידה (או על היעדר מאפיינים כאלה), כדי לאפשר לאורחים בעלי מוגבלויות לשקול בעצמם אם היחידה מתאימה לצרכים האישיים שלהם.

  העדפות אישיות

  • מארחי Airbnb רשאים
   • למעט כפי שצוין למעלה, מארחי Airbnb רשאים לסרב להשכיר את הנכס שלהם על רקע גורמים שאינם אסורים על פי החוק. לדוגמה, למעט כאשר החוק אוסר זאת, מארחי Airbnb רשאים לסרב להשכיר את הנכס שלהם לאורחים שמביאים איתם חיות מחמד, או לאורחים שמעשנים.
   • לדרוש מהאורחים לכבד הגבלות על מאכלים שנאכלים בשטח הנכס (לדוגמה, מארח שמנהל מטבח כשר או צמחוני רשאי לדרוש מהאורחים לכבד את ההגבלות האלה). יש לציין את ההגבלות האלה במפורש בכללי הבית.
   • דבר במדיניות זו אינו מונע ממארח לדחות אורח על רקע מאפיין שאין לו הגנה בחוקים המקומיים של זכויות האזרח או שקשור בקשר הדוק לקבוצה מוגנת. לדוגמה, מארח ב-Airbnb רשאי לדחות אורח שרוצה לעשן ביחידה, או לקבוע הגבלות על מספר האורחים ביחידה.

  כשאורחים מקבלים דחייה. המארחים צריכים לזכור שאף אחד לא אוהב להרגיש דחוי. גם אם למארח יש סיבות חוקיות ולגיטימיות לדחיית אורח פוטנציאלי, והוא מציין אותן בהודעת הדחייה, זה עלול לגרום לאותו חבר בקהילה שלנו להרגיש לא רצוי או מנודה. המארחים צריכים לעשות כל מאמץ לקבל כל אורח, מכל רקע. מארחים שמציגים דפוס של דחיית אורחים מקבוצה מוגנת (גם אם מסיבות לגיטימיות) מחלישים את כוחה של הקהילה שלנו בכך שהם גורמים לאורחים פוטנציאליים להרגיש בלתי רצויים, ו-Airbnb עשוי להשעות מארחים שהציגו דפוס כזה מפלטפורמת Airbnb.

  הדרכה ספציפית למארחים מחוץ לארצות הברית ולאיחוד האירופי

  מחוץ לארצות הברית ולאיחוד האירופי, מדינות או קהילות מסוימות עשויות להתיר או אף לדרוש מהמארחים לעשות הבחנות בין אורחים על בסיס מסוים, כגון מצב משפחתי, לאום, מגדר או נטייה מינית, המנוגדות להשקפתנו בנושא אי-אפליה. במקרים כאלה, איננו דורשים מהמארחים להפר את החוקים המקומיים, או לקבל אורחים שעשויים לחשוף את המארחים לסיכון ממשי ומוכח של מעצר, או נזק פיזי לאנשים או לרכוש שלהם. מארחים שמתגוררים באזורים כאלה צריכים לציין כל הגבלה כזו על היכולת שלהם לארח אורחים מסוימים בנכס שלהם, כדי שאורחים פוטנציאליים יהיו מודעים לנושא ו-Airbnb יוכל לאשר את הנחיצות של פעולה כזו. כשמציינים הגבלות כאלה, אנחנו מצפים מהמארחים להשתמש במונחים ברורים, עובדתיים ולא מעליבים. אין מקום להשמצות והעלבות בפלטפורמה ובקהילה שלנו.

  מה קורה כאשר מארח אינו מציית למדיניות שלנו בתחום זה?

  אם בדף של נכס מסוים מופיעים ביטויים המנוגדים למדיניות האי-אפליה שלנו, המארח יתבקש להסיר את הביטויים הללו ולאשר כי הוא מבין את המדיניות הזו ואת העקרונות העומדים מאחוריה ומתכוון לציית לה. Airbnb עשוי גם, לפי שיקול דעתו, לנקוט צעדים עד וכולל השעיית המארח מפלטפורמת Airbnb.

  אם המארח דוחה אורחים באופן בלתי ראוי על רקע השתייכות לקבוצה מוגנת, או משתמש בביטויים המשקפים כי הוא פועל ממניעים האסורים על פי מדיניות זו, Airbnb ינקוט צעדים לאכיפת מדיניות זו, עד וכולל השעיית המארח מהפלטפורמה.

  ככל שקהילת Airbnb צומחת, אנחנו מחויבים להמשיך תמיד לדאוג שהמדיניות והנהלים של Airbnb יעלו בקנה אחד עם המטרה החשובה שלנו: להבטיח שאורחים ומארחים ירגישו רצויים ויקבלו יחס מכבד בכל האינטראקציות שלהם במסגרת פלטפורמת Airbnb. הציבור, הקהילה שלנו ואנחנו, מצפים להשיג מטרה זו ואף יותר.

  מאמרים קשורים
  האם קיבלתם את העזרה הדרושה?
  לא מצאתם את מה שחיפשתם?
  מציאת תוכן לפי קטגוריות ספציפיות בחלקים אחרים של מרכז העזרה.