ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
מדיניות הקהילה

מדיניות אי-אפליה

עדכון אחרון: 25 בינואר 2024

Airbnb הוא ביסודו קהילה פתוחה המיועדת לטפח קרבה בין אנשים מכל העולם דרך קידום חוויות משותפות ומשמעותיות. הקהילה שלנו כוללת מיליוני אנשים כמעט מכל מדינה בעולם. זוהי קהילה מגוונת להפליא, המחברת בין אנשים מתרבויות אחרות, נורמות וערכים שונים.

קהילת Airbnb מחויבת ליצור עולם שבו אנשים מכל הרקעים מרגישים רצויים ומקבלים יחס מכבד בכל מקום, לא משנה כמה הם רחוקים מהבית. מחויבות זו נשענת על שני עקרונות יסוד החלים הן על המארחים והמארחות והן על האורחים והאורחות ב-Airbnb: קבלת האחר וכבוד לזולת. המחויבות המשותפת שלנו לעקרונות אלה מאפשרת לכל חברי וחברות הקהילה להרגיש רצויים בפלטפורמת Airbnb, ולא משנה מי הם, מהיכן הם מגיעים, מהן האמונות הדתיות שלהם או את מי הם אוהבים. Airbnb מכיר בכך שסמכויות שיפוט מסוימות מתירות, או דורשות, הבחנות בין אנשים על סמך גורמים כגון לאום, מגדר, מצב משפחתי או נטייה מינית, ואינו מחייב את המארחים והמארחות להפר חוקים מקומיים או לנקוט פעולות שעלולות להעמיד אותם במצב של חבות משפטית. Airbnb יספק הנחיות נוספת ויבצע התאמות במדיניות האי-אפליה אשר ישקפו את הדרישות והיתרים הנמצאים תחת סמכויות השיפוט בהן הם חלים.

אמנם איננו מאמינים שחברה מסחרית אחת יכולה להכתיב לכולם לחיות בהרמוניה, אך אנחנו כן מאמינים שקהילת Airbnb יכולה לקדם אמפתיה והבנה בין כל התרבויות. כולנו מחויבים לעשות כל שביכולתנו כדי להרחיק מהפלטפורמה שלנו כל צורה של העדפה, דעה קדומה, אפליה וחוסר סובלנות בלתי חוקיים. אנחנו רוצים לקדם בקהילת Airbnb ‒ מארחים ומארחות, אורחים ואורחות ואנשים ששוקלים להשתמש בפלטפורמה שלנו ‒ תרבות שבה עושים הרבה יותר מאשר רק לציית לחוק. למטרה זו, כולנו – עובדי ועובדות Airbnb, מארחים ומארחות ואורחים ואורחות כאחד – מסכימים לקרוא את המדיניות הבאה ולפעול על פיה, כדי ליישר קו בין חברי וחברות הקהילה שלנו ולממש את המשימה שלנו: להבטיח שכולם יוכלו להרגיש שייכים ורצויים בכל מקום.

 • קבלת האחר ‒ אנחנו מקבלים בברכה אנשים מכל רקע בפתיחות ומציעים הכנסת אורחים אותנטית. הצטרפות ל-Airbnb, כמארחים או כאורחים, פירושה להפוך לחלק מקהילה שמקבלת כל אדם באשר הוא. בפלטפורמה או בקהילה שלנו אין מקום להעדפות בלתי הוגנות, לדעות קדומות, לגזענות ולשנאה. המארחות והמארחים שלנו נדרשים לציית לכל החוקים הרלוונטיים האוסרים על אפליה על רקע גזע, דת, לאום ומהטעמים אחרים המפורטים מטה, אך אנחנו מתחייבים לפעול מעל ומעבר לדרישות המינימליות שנקבעו בחוק.
 • כבוד לזולת – אנחנו מכבדים אחד את השני בפעילויות ובמפגשים שלנו. אנחנו ב-Airbnb מכירים בכך שנורמות התרבות והחוקים המקומיים משתנים בין מדינות, ומצפים מהאורחים ומהמארחים שלנו לציית לחוקים המקומיים ולנהוג זה בזה בכבוד, גם אם השקפות העולם שלהם מנוגדות. חברי וחברות Airbnb מביאים לקהילה שלנו מגוון מדהים של חוויות רקע, אמונות ומנהגים. על ידי חיבור בין אנשים בעלי רקע שונה, Airbnb מטפח יותר הבנה והערכה כלפי המאפיינים המשותפים לכל בני האדם, ומחליש דעות קדומות שמקורן בתפיסות מוטעות, במידע מוטעה או בחוסר-הבנה.

הנחיות ספציפיות למארחים בארצות הברית, באיחוד האירופי ובקנדה

ככלל, אנחנו מתחייבים ללמוד ולהכיר את כל החוקים המקומיים, המדינתיים והפדרליים הרלוונטיים החלים על אירוח ביתי ועל אירוח במקומות ציבוריים. סמכויות שיפוט מסוימות עשויות להציב דרישות משפטיות נוספות, המרחיבות או מגבילות את ההגנות על זכויות האזרח של קהילת המשתמשים והמשתמשות. המארחות והמארחים נדרשים לציית לדרישות המשפטיות האלה. מארחות ומארחים שיש להם שאלות לגבי חובות הציות למדיניות אי-אפליה זו של Airbnb, נדרשים ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Airbnb. בעתיד הקרוב, Airbnb יפרסם הנחיה נוספת בקשר למדיניות האי-אפליה עבור סמכויות שיפוט מחוץ לארצות הברית. ברוח עקרונות אלה, חברי קהילת המארחים והמארחות שלנו בארה"ב, באיחוד האירופי ובקנדה יפעלו לפי הכללים הבאים, כאשר הם שוקלים אם לקבל אורחות ואורחים פוטנציאליים או לארח אותם:

גזע, צבע עור, מוצא, לאום, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית או מצב משפחתי

 • מארחים ב-Airbnb אינם רשאים:
  • לדחות הזמנה מטעמי גזע, צבע עור, מוצא, לאום, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית או מצב משפחתי.
  • לכפות תנאים או הגבלות שונים מטעמי גזע, צבע עור, מוצא, לאום, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית או מצב משפחתי.
  • להצהיר הצהרות או לציין מאפיינים בדף הנכס שמבטאים העדפה או אי-העדפה בעד או נגד אורחות ואורחים כלשהם על רקע גזע, צבע עור, מוצא, לאום, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית או מצב משפחתי.

זהות מגדרית

Airbnb אינו מקצה זהות מגדרית למשתמשים ולמשתמשות שלנו. מבחינתנו, המגדר של אנשים יהיה לפי האופן שבו הזדהו ו/או מה שציינו בפרופילים שלהם, ואנחנו מצפים שגם קהילת Airbnb תפעל כך. הנחיה זו כוללת כיבוד כינויי הגוף (הוא/שלו, היא/שלה, הם/שלהם וכו') שכל אחד ואחת מהמשתמשים והמשתמשות בקהילה מזדהים איתם.

 • מארחים ב-Airbnb אינם רשאים:
  • לדחות הזמנה מאורח על בסיס זהות מגדרית, אלא אם המארחים חולקים מרחב מחיה משותף (לדוגמה, חדר רחצה, מטבח או אזורים משותפים) עם האורחים.
  • לכפות תנאים או הגבלות שונים כלשהם על רקע מגדר, אלא אם המארחים חולקים מרחב מחיה משותף עם האורחים.
  • להצהיר הצהרות או לציין מאפיינים בדף הנכס שמבטאים העדפה או אי-העדפה בעד או נגד אורחות ואורחים מסוימים על רקע מגדר, אלא אם המארחים חולקים מרחב מחיה משותף עם האורחים.
 • מארחים ב-Airbnb רשאים:
  • להציע את היחידה שלהם לאורחים המשתייכים למגדר של המארחים ולא למגדר אחר, אם המארחים חולקים מרחב מחיה משותף עם האורחים.

גיל ומצב משפחתי

 • מארחים ב-Airbnb אינם רשאים:
  • לכפות תנאים והגבלות שונים כלשהם או לדחות הזמנה בשל הגיל או המצב המשפחתי של האורחים, כאשר הדבר אסור על פי חוק.
 • מארחים ב-Airbnb רשאים:
  • לספק מידע עובדתי ומדויק על מאפייני הנכס (או על היעדר מאפיינים מסוימים) שעלולים להפוך את הנכס ללא בטוח או לא הולם לאורחים בגילים מסוימים או למשפחות עם ילדים או תינוקות.
  • לציין בדף הנכס הגבלות רלוונטיות של הקהילה (לדוגמה, אירוח אזרחים ותיקים), תקנות או חוקים האוסרים על אירוח אנשים מתחת לגיל מסוים או משפחות עם ילדים או תינוקות.

מוגבלות

 • מארחים ב-Airbnb אינם רשאים:
  • לדחות אורחים על רקע מוגבלות ממשית או מה שנתפס בעיניהם כמוגבלות.
  • לכפות תנאים או הגבלות שונים כלשהם על רקע העובדה שלאורחים יש מוגבלות.
  • להעדיף את שיקול דעתם האישי בנוגע להתאמת היחידה לצרכי האורחים בעלי המוגבלות, על פני שיקול הדעת של אותם אורחים פוטנציאליים.
  • לשאול על קיומה של המוגבלות אצל האורחים או על חומרת המוגבלות, או על האמצעים שבהם הם משתמשים כדי להתמודד עם המוגבלות. עם זאת, אם אורחים פוטנציאליים מעלים את נושא הלקות או הנכות שלהם, המארחים רשאים, ואף צריכים, לדון עם האורחים הפוטנציאליים, אם הנכס עונה על הצרכים שלהם.
  • לאסור או להגביל את השימוש באמצעי ניידות.
  • לגבות מאורחים בעלי מוגבלויות סכום גבוה יותר, כולל עמלות על חיות מחמד כאשר לאורחים יש חיית שירות.
  • להצהיר הצהרה או לציין בדף הנכס מאפיינים שמבטאים העדפה או אי-העדפה בעד או נגד אורחות ואורחים מסוימים על רקע העבודה שהינם מוגבלים.
  • לסרב לתקשר עם אורחות ואורחים דרך אמצעי תקשורת נגישים זמינים, כולל שירותי ממסר (ללקויי שמיעה) דוא"ל (ללקויי ראייה המשתמשים בקוראי מסך).
  • לסרב לספק התאמות סבירות הכוללות גמישות, כאשר אורחים בעלי מוגבלויות מבקשים שינויים קלים בכללי הבית, כגון שימוש בשטח חניה פנוי בקרבת היחידה. כאשר אורחים מבקשים התאמות סבירות כגון אלה, המארחים והאורחים צריכים לקיים ביניהם דו-שיח כדי לבחון דרכים המוסכמות על שני הצדדים, כדי להבטיח שהיחידה תענה על צורכי האורחים.
 • מארחים ב-Airbnb רשאים:
  • לספק מידע עובדתי ומדויק על מאפייני הנגישות של היחידה (או על היעדר מאפיינים כאלה), כדי לאפשר לאורחים בעלי מוגבלויות לשקול בעצמם אם היחידה מתאימה לצרכים האישיים שלהם.

העדפות אישיות

 • מארחים ב-Airbnb רשאים:
  • למעט כפי שצוין למעלה, המארחות והמארחים ב-Airbnb רשאים לדחות הזמנה מטעמים שאינם אסורים על פי החוק. לדוגמה, למעט כאשר החוק אוסר זאת, המארחות והמארחים ב-Airbnb רשאים לדחות הזמנה של אורחות ואורחים שמביאים איתם חיות מחמד, או אם הם מעשנים.
  • לדרוש מהאורחות והאורחים לכבד הגבלות על מזון שנצרך בשטחי הנכס (לדוגמה, מארחים שמנהלים מטבח כשר או צמחוני רשאים לדרוש מהאורחות והאורחים לכבד הגבלות אלה). יש לציין את ההגבלות האלה במפורש בכללי הבית. לדוגמה, מארחים ב-Airbnb רשאיים לדחות אורחים שרוצים לעשן ביחידה, או לקבוע הגבלות על מספר האורחים ביחידה.

כשאורחים מקבלים דחייה. המארחות והמארחים צריכים לזכור שאף אחד לא אוהב לקבל דחייה. גם אם למארחים יש סיבות חוקיות ולגיטימיות לדחיית אורחים פוטנציאליים, והם מציינים אותן בהודעת הדחייה, זה עלול לגרום לחברים בקהילה שלנו להרגיש לא רצויים או מנודים. המארחות והמארחים צריכים לעשות כל מאמץ לקבל כל אורח ואורחת, מכל רקע. מארחות ומארחים שמציגים דפוס חוזר של דחיית אורחים ואורחות מקבוצה מוגנת (גם אם הן או הם מציינים סיבות לגיטימיות), מחלישים את כוחה של הקהילה שלנו, ובכך גורמים לאורחים פוטנציאליים להרגיש בלתי רצויים. Airbnb עשוי להשעות מהפלטפורמה מארחים ומארחות שהציגו דפוס כזה.

הנחיות ייעודיות למארחים בארצות הברית, באיחוד האירופי ובקנדה

מחוץ לארצות הברית ולאיחוד האירופי, מדינות או קהילות מסוימות עשויות להתיר או אף לדרוש מהמארחים לעשות הבחנות בין אורחים על רקע מסוים, כגון מצב משפחתי, לאום, מגדר או נטייה מינית, המנוגדות להשקפתנו בנושא אי-אפליה. במקרים כאלה, איננו דורשים מהמארחות והמארחים להפר את החוקים המקומיים, או לקבל אורחות ואורחים שעלולים לחשוף את המארחות והמארחים לסיכון ממשי ומוכח של מעצר, או לנזק פיזי לאנשים או לרכוש שלהם. מארחות ומארחים שמתגוררים באזורים כאלה צריכים לציין כל הגבלה כזו על היכולת שלהם לארח אורחות ואורחים מסוימים בנכס שלהם, כדי שאורחים פוטנציאליים יהיו מודעים לנושא ו-Airbnb יוכל לאשר את הנחיצות של פעולה כזו. כשמציינים הגבלות כאלה, אנחנו מצפים מהמארחות ומארחים להשתמש במונחים ברורים, עובדתיים ולא מעליבים. להכפשות או לעלבונות אין מקום בפלטפורמה או בקהילה שלנו.

מה קורה במידה ומארחים אינם מצייתים למדיניות שלנו בתחום זה?

אם בדף נכס מסוים מופיעים ביטויים המנוגדים למדיניות האי-אפליה שלנו, המארחים או המארחות יתבקשו להסיר את הביטויים האלו ולאשר כי הם מבינים את המדיניות הזו ואת העקרונות העומדים מאחוריה, וכי בכוונתם לציית לה. Airbnb עשוי גם, לפי שיקול דעתו, לנקוט צעדים עד וכולל השעיית המארחים מפלטפורמת Airbnb.

אם מארחים דוחים אורחות ואורחים באופן בלתי ראוי על רקע השתייכות לקבוצה מוגנת, או משתמשים בביטויים המשקפים כי הם פועלים ממניעים האסורים על פי מדיניות זו, Airbnb ינקוט צעדים לאכיפת מדיניות זו, עד וכולל השעיית המארחים מהפלטפורמה.

ככל שקהילת Airbnb צומחת, אנחנו מחויבים להמשיך לדאוג שהמדיניויות והנהלים של Airbnb יעלו בקנה אחד עם המטרה הכי חשובה שלנו: להבטיח שהאורחים והמארחים ירגישו רצויים, ויקבלו יחס מכבד בכל האינטראקציות שלהם במסגרת פלטפורמת Airbnb. הציבור, הקהילה שלנו ואנחנו, מצפים להשיג מטרה זו ואף יותר.

שיקולים נוספים

מדיניות האי-אפליה חלה על כל חלקי העסק של Airbnb. אנחנו מבינים שיש שיקולים נוספים שצריך לבצע במסגרת הצעות שונות בקהילת Airbnb. כאן כללנו כמה שיקולים שמתייחסים למקרים אלה:

חוויות

החרגת מגדר:

 • מארחי חוויות ב-Airbnb עשויים להציע חוויה למגדר אחד אם יש צורך ליצור מרחב בטוח (כזה שלא יגרום נזק או סכנה וכזה שאינו בלתי חוקי), להגן על המשתתפים ולשמור על פרטיותם ו/או לציית לדרישות משפטיות או תרבותיות.

נגישות/ מוגבלות/ התאמות סבירות:

בשל מגוון רחב של הצעות לחוויות, מארחי חוויות ב-Airbnb עשויים לברר לגבי היכולות של האורחים להשתתף בפעילויות גופניות מסוימות, או לברר לגבי התאמה לצרכים של האורחים, כדי להכין בצורה הטובה ביותר את החוויות שלהם. בנוסף, אנחנו ממליצים למארחי חוויות:

 • לספק מידע עובדתי ומדויק על האופי הפיזי של חוויה כדי לאפשר לאורחים להעריך בעצמם אם החוויה מתאימה לצרכים האישיים שלהם.
 • ליזום שיחה עם אורחים שדיווחו על מוגבלות ו/או שיש להם שאלות בנוגע לנגישות של חוויה, ולשקול בקשות סבירות בנוגע להתאמות.
 • לחפש אפשרויות לספק התאמות סבירות, כאלה שלא ישנו באופן משמעותי את אופי הפעילות.
האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה