ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
עזרה
מארחים

איך להוסיף מיסים לדפי נכסים

ל-Airbnb יש כלים שנועדו לעזור לכם להוסיף מיסים לדף הנכס שלכם.

הוספת מיסים לדף הנכס שלכם

אם אתם מארחים וסיפקתם לנו את פרטי הרישום שלכם לצורך גביית מיסי תיירות הרלוונטיים, ייתכן שאתם רשאים לגבות מס ישירות מהאורחים שלכם באמצעות שימוש בכלים המקצועיים למארחים. מאפיין זה מאפשר לכם להגדיר את סוג המס, את אופן הגבייה שלו (כאחוזים מכל הזמנה, כעמלה לאורח, כעמלה ללילה או כעמלה לאורח ללילה) ועבור מה אתם גובים (מחיר ללילה, עמלות וחיובים אחרים).

אם אתם נמצאים באזור או בתחום שיפוט שבהם אנחנו גובים ומשלמים מיסים בשמכם (גבייה אוטומטית או גביית מיסים כברירת מחדל), ייתכן שעדיין יש לכם אפשרות להוסיף מיסים לדף הנכס שלכם. בהתאם לתחום השיפוט, ייתכן שיש לכם אחת משתי אפשרויות:

 1. לבטל את האפשרות לגביית מיסים כברירת מחדל ולהוסיף מיסים משלכם במקום זאת
 2. להוסיף מיסים בנוסף למיסים שאנחנו גובים באופן אוטומטי. לפני שתוסיפו מיסים נוספים, יש לבדוק את סכומי הגבייה של מיסי תיירות כדי שתדעו מה Airbnb גובה בשמכם.

אם תבחרו לבטל את ההסכמה לגביית מיסים כברירת מחדל ולהוסיף מיסים משלכם, אנחנו נגבה את המיסים על התעריף ללילה ועל העמלות, אבל נעביר לכם אותם כדי שאתם תשלמו אותם לרשויות המס. אם תבחרו להוסיף מיסים בנוסף למיסים שאנחנו גובים באופן אוטומטי, נעביר לכם את המיסים הנוספים שלכם כדי שאתם תשלמו אותם לרשויות המס, ואנחנו נשלם את המיסים שאנחנו גובים באופן אוטומטי ישירות לרשויות המס. אם תבחרו לבטל את האפשרות לגביית מיסים כברירת מחדל, הוספת המס תחליף את כל המיסים המוגדרים כברירת מחדל.

לאחר הגדרת המאפיין הזה, גובה המס יחושב לפי הגדרת בסיס המס שלכם. המיסים שאתם גובים מוצגים לאורחים בקטע מס תפוסה בפירוט המחירים שלהם.

על מה אפשר לגבות מס

 • תעריף ללילה (כולל דמי האירוח של Airbnb)
 • עמלות סטנדרטיות: דמי ניהול, עמלת קהילה ותשלום על מצעים
 • דמי ניקיון

על הדברים הבאים לא משלמים מס

 • דמי שירות לאורח של Airbnb
 • פיקדונות

תכונה זו אינה זמינה בתנאים מסוימים, וייתכן שסוג המיסים שתוכלו לגבות באמצעות תכונה זו לא יתאים לצרכים שלכם. למידע נוסף על הסיבות שבגללן אינכם יכולים להוסיף מיסים.

איך להוסיף מיסים לנכסים ספציפיים

יש להפעיל את כלים מקצועיים למארחים כדי לקבל גישה למאפיין הזה.

אם אנחנו עדיין לא גובים ומעבירים מיסים עבור הנכס שלכם

 1. נכנסים אל דף הנכסים שלכם ובוחרים את הנכס שרוצים לערוך
 2. בוחרים ב-מיסים וחוקים מקומיים
 3. לוחצים על הוספת מס
 4. בוחרים את סוג המס מהתפריט הנפתח
 5. יש לבחור את סוג החיוב ולאחר מכן להוסיף את הסכום שייגבה בתיבה מתחת לסכום
 6. יש להוסיף את מספר הזיהוי לעסק לצורכי מס שלכם ואת מספר הרישום לצורכי גביית מס אירוח (לקריאה על פרטים נוספים על מזהי מס בהמשך) אם זה רלוונטי עבור תחום השיפוט של הנכס שלכם
 7. יש לבחור אם באזור שלכם יש אפשרות לקבל פטור על הזמנות לתקופה ארוכה (אם תבחרו ב-כן, תינתן לכם האפשרות להוסיף פרטים נוספים)
 8. מסכימים לתנאים ולוחצים על שמירה

אם אנחנו נגבה ונעביר מיסים עבור הנכס שלכם (מיסים המוגדרים כברירת מחדל)

אם אנחנו כבר גובים מיסים מסוימים עבורכם, יש שתי דרכים להוסיף מיסים לדף הנכס שלכם, בהתאם לתחום השיפוט שבו נמצא הנכס שלכם.

הדרך הראשונה מאפשרת לכם לבחור בין ברירת מחדל בגביית המס, לבין גביית מס בהתאמה אישית. אם תבחרו בגביית מס בהתאמה אישית, אנחנו נגבה רק את המיסים שאתם מוסיפים.

 1. נכנסים אל דף הנכסים ולוחצים על הנכס שאתם רוצים לערוך
 2. בוחרים ב-מיסים וחוקים מקומיים
 3. בוחרים ב-גביית מיסים בהתאמה אישית
 4. לוחצים על הוספת מס
 5. בוחרים את סוג המס מהתפריט הנפתח
 6. יש לבחור את סוג החיוב ולאחר מכן להוסיף את הסכום שייגבה בתיבה מתחת לסכום
 7. יש להוסיף את מספר הזיהוי לעסק לצורכי מסשלכם ואת מספר הרישום לצורכי גביית מס אירוח (למידע נוסף על מזהי מס בהמשך) אם זה רלוונטי עבור תחום השיפוט של הנכס שלכם
 8. יש לבחור אם באזור שלכם יש אפשרות לקבל פטור על הזמנות לתקופה ארוכה (אם תבחרו ב-כן, תינתן לכם האפשרות להוסיף פרטים נוספים)
 9. מסכימים לתנאים ולוחצים על שמירה

אם תסירו מאוחר יותר את כל המיסים בהתאמה אישית, המערכת תחזיר את חשבונכם באופן אוטומטי להגדרות ברירת המחדל לגביית מיסים.

הדרך השנייה שבה תוכלו להוסיף מיסים לנכס היא להוסיף עוד מיסים למיסים שאנחנו כבר גובים. אנחנו נגבה את המיסים האלה בנוסף למיסים שאנחנו כבר גובים אוטומטית בשמכם. אתם יכולים לבדוק את סכומי המיסים ש-Airbnb גובה.

 1. נכנסים אל דף הנכסים שלכם ובוחרים את הנכס שרוצים לערוך
 2. בוחרים ב-מיסים וחוקים מקומיים
 3. לוחצים על הוספת מס
 4. בוחרים את סוג המס מהתפריט הנפתח
 5. יש לבחור את סוג החיוב ולאחר מכן להוסיף את הסכום שייגבה בתיבה מתחת לסכום
 6. יש להוסיף את מספר הזיהוי לעסק לצורכי מס ואת מספר הרישום לצורכי גביית מס אירוח (למידע נוסף על מזהי מס בהמשך) אם זה רלוונטי עבור תחום השיפוט של הנכס שלכם
 7. יש לבחור אם באזור שלכם יש אפשרות לקבל פטור על הזמנות לתקופה ארוכה (אם תבחרו ב-כן, תינתן לכם האפשרות להוסיף פרטים נוספים)
 8. מסכימים לתנאים ולוחצים על שמירה

מספרי זיהוי מס

מספר זיהוי עסקי לצורכי מס

מספר מזהה לצורכי מס של עסק הוא מספר ייחודי הקשור ישירות לעסק עצמו. לדוגמה, בארה"ב מספר זיהוי עסקי לצורכי מס הוא מספר הזיהוי הפדרלי של המעסיק (EIN). בבריטניה, מספר הזיהוי העסקי לצורכי מס הוא מספר הסימוכין הייחודי של משלם המיסים (UTR), ובאסטוניה הוא קוד הרישום שלכם לישויות משפטיות. מספר הזיהוי הזה ישתנה בהתאם למיקום שבו העסק שלכם רשום. מספר הזיהוי הזה עשוי לשמש לזיהוי של העסק למגוון מטרות, לא רק למטרות מס. בדרך כלל, מספר הזיהוי העסקי לצורכי מס מונפק בעת רישום העסק או בעת הרישום ברשויות המס. המספר הזה מופיע במסמכים שקשורים לענייני מס או לעסק שקיבלתם.

שדה זה הוא אופציונלי.

מספר רישום של מס אירוח

תחומי שיפוט רבים בארה"ב מנפיקים מספר רישום לצורך גבייה של מיסי אירוח, שהוא המספר הייחודי שהוקצה לכם בתחום השיפוט המקומי שלכם לצורכי גביית מס. בהתאם לתחום השיפוט, ייתכן שמדובר במספר רישום ספציפי למס אירוח, או במספר רישום של עסק מקומי או מספר חשבון. לדוגמה, בפלורידה, מספר הרישום שלכם לצורכי גביית מס אירוח הוא מספר הרישום למס מכירות של המדינה לצורך גביית מס מכירות, ומספר הרישום למס פיתוח תיירות לצורך גביית מס פיתוח תיירות. בסקרמנטו שבקליפורניה, מספר הרישום שלכם לגביית מס אירוח הוא מספר חשבון הלקוח העסקי שלכם עבור גביית מס חזקת אורח. ביוריקה ספרינגס שבארקנסו, מספר הרישום לגביית מס אירוח הוא מספר היתר מס CAPC שלכם. מספר הרישום שלכם לצורכי גביית מס אירוח ישתנה בהתאם למס הספציפי שאתם גובים, כמו גם בהתאם לתחום השיפוט שבו אתם מארחים.

הרבה אזורי שיפוט מחוץ לארה"ב מציעים גם הם תהליך רישום לגביית מס אירוח/תיירות. לדוגמה, כדי להשכיר מקום לינה בעיר לובליאנה שבסלובניה, יש להירשם לגביית מס תיירות ופיתוח העיר. המספר/המזהה שהוקצה לכם במועד הרישום הוא המספר שצריך להזין כאן.

בסיס חייב במס

לידיעתכם, אפשרות הבחירה בבסיס החייב במס זמינה רק עבור % הזמנה עבור כל סוג של חיוב. כל סוגי החיוב האחרים אינם מאפשרים לכם לבחור בסיס חייב במס.

אם אתם מארחים בנכס שאינו מסוג Luxe, אז פריטי המחיר הבאים זמינים כבסיס חייב במס לכלל מס בהתאמה אישית:

 • מחיר בסיסי
 • דמי ניקיון
 • דמי מצעים
 • דמי שירות נוספים
 • דמי ניהול
 • מס קהילה

ניתן לבחרו במספר בסיסים החייבים במס עבור כלל אחד. עם זאת, המיסים יחושבו רק אם הגדרתם מחיר עבור אותו פריט.

פטורים

ייתכן שהזמנות שעומדות בקריטריונים מסוימים יהיו זכאיות לפטור. הקריטריונים לפטור משתנים בהתאם לתחום השיפוט שבו הנכס נמצא. לדוגמה:

 • תחום שיפוט Y - הזמנה של יותר מ-X לילות אינה חייבת במס (פטור להשכרה לטווח ארוך)
 • תחום שיפוט Z - רק X הלילות הראשונים חייבים במס על בסיס תנאים מסוימים (פטור מותנה)

שדה הפטור להשכרה לטווח ארוך בכללי המס בהתאמה אישית בדרך כלל משמשים לשהיות לטווח ארוך. בדרך כלל משתמשים בשדה הפטור המותנה בכלל המס בהתאמה אישית לשהיות לטווח קצר.

השדות האלה הן אופציונליות. יש לבדוק עם רשות המס המקומית אם יש אפשרות לקבל פטור באזורכם.

כללי מס נוספים/מכסה מקסימלית

בתחומי שיפוט מסוימים, ייתכן שקיים סכום מקסימלי של מס תיירות שניתן לגבות בהזמנה. הכמות המרבית היא בדרך כלל מקסימום ללילה לכל אדם. כלל זה ידוע גם כ"חוק המכסה המקסימלית", או כ"מכסה מקסימלית". לדוגמה:

 • בתחום השיפוט X יש שיעור מס תיירות של 3% על 7 הלילות הראשונים של ההזמנה, וסכום מקסימלי של מיסי תיירות שיכול לחול על הזמנה של 5 אירו לאדם ללילה. אם אורח מבצע הזמנה ל-2 אנשים עבור 3 לילות, חישוב מס התיירות יהיה 3% מהתעריף ללילה ב-7 הלילות הראשונים, ולא יעלה על המכסה המקסימלית של 30 אירו. בדוגמה זו, התנאי לפטור הוא 7.

שדה זה הוא אופציונלי. יש לבדוק עם רשויות המס המקומיות שלכם אם יש סכום מקסימלי של מיסי תיירות שצריך לחול באזורכם.

איך עובדים תשלומי מס

תשלומי מיסים שהוספתם באמצעות המאפיין הזה יחושבו על סמך התשלום שלכם, אבל ישולמו בנפרד. התשלום שלכם כולל את המחיר ללילה, דמי הניקיון ושאר העמלות שנגבות עבור הזמנות חדשות, בניכוי דמי השירות למארח. אתם אחראיים לציין את סכום המס שאתם רוצים לגבות. בנוסף, כמו תמיד, אתם אחראים להגיש ולשלם את המיסים הקשורים להזמנות שקיבלתם ולדווח עליהם לרשויות המס הרלוונטיות. למידע נוסף על דיווח על מס ותשלומים.

איך המיסים משפיעים על המחיר הכולל שלכם

המחיר הכולל שלכם יגדל לאחר הוספת מיסים חדשים. כלומר, אם בעבר כללתם מיסי תפוסה במחיר ללילה שלכם, אתם תצטרכו לשנות את המחיר ללילה אחרי הוספת המיסים החדשים כדי לשמור על המחיר ללילה שלכם זהה.

לדוגמה: שיעור מס התפוסה המקומי שלכם הוא 5%. כדי להרוויח $95 מכל לילה שמזמינים אצלכם, תצטרכו לגבות $100 ללילה. המחיר הזה כולל מס תפוסה של $5. כשאתם מוסיפים את המס החדש בשיעור של 5%, המחיר הכולל (כולל מיסים) יהיה $105. אם תרצו להמשיך לגבות מחיר כולל של $100 (כולל מיסים), אתם תצטרכו להוריד את המחיר ללילה שלכם ל-$95.

מידע שאנחנו משתפים עם רשויות המס הרלוונטיות

ייתכן שרשויות המס הרלוונטיות יקבלו מ-Airbnb נתונים ופרטים נוספים שקשורים לעסקאות ולמיסים. למשל, את שמכם, את כתובת הנכס, את מספר הזיהוי של העסק ואת המספר המזהה שלו לצורכי מס, את דמי האירוח, את דמי השירות, סכומי התשלום ברוטו, סכומי תשלום מס, תאריכי ההזמנה ואת תאריכי העסקאות.

האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה