ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
עזרה
מארחים

הרשמה לאירוח בעיתות משבר דרך Airbnb.org

בין אם אתם כבר מארחים ב-Airbnb או רק עכשיו יוצרים את דף הנכס הראשון שלכם, אתם יכולים להציע שהיות זמניות לשעת חירום בחינם או בהנחה לאנשים בעיתות משבר. התעריף למטרות צדקה לא יכול להיות גבוה יותר מהתעריף הנוכחי שלכם ללילה. כדי להירשם, יש לבקר באתר Airbnb.org וללחוץ או להקיש על 'להתחיל לארח'.

נכסים שנוצרו באופן בלעדי עבור שהיות בחינם או בהנחה בזמני חירום לאורחים ב-Airbnb.org לא יופיעו ב-Airbnb.com עבור נסיעות שאינן קשורות למצבי חירום.

מארחים שמציעים שהיות חירום דרך Airbnb.org עשויים לספק סיוע למשפחה שמתפנה בגלל שריפה, לפליטים שנמלטים מסכנת חיים או לעובדים בצוות סיוע שעוזרים לאוכלוסייה המקומית לאחר סופת הוריקן. אחרי ההרשמה, מארחים גם יקבלו תג תמיכה של Airbnb.org שיופיע בפרופיל שלהם.

בקשות הזמנה

מארחים עשויים לקבל בקשות ישירות מאורחים פוטנציאליים ב-Airbnb.org או משותפים רשמיים של Airbnb.org, שאושרו לבצע הזמנות בשם אורחים שהושפעו ממצב חירום.

Airbnb.org מספקת תמיכה בשלב זה עבור:

  • אנשים שהושפעו מאסון בהיקף גדול
  • פליטים, מבקשי מקלט, בעלי אשרת מהגרים מיוחדת (SIV) או מהגרים חדשים אחרים
  • עובדי סיוע, כחלק ממאמצי תגובה רשמיים לאסון בהיקף גדול

הזכאות נקבעת לעיתים קרובות על ידי שותפים רשמיים המגיבים לאירוע. זכאות האורחים עשוייה להיבדק על ידי Airbnb.org, העמותות השותפות, הארגונים המפנים או ספקי השירות.

ביצוע הזמנות דרך צד שלישי:

במקרים מסוימים, עמותה שותפה של Airbnb.org תבצע את ההזמנה בשם האורחים ותתפקד כגוף מחבר בין האורחים למארחים. העמותה תעביר לאורחים את פרטי ההזמנה, כללי הבית והוראות במידה ויש, ועשויה לסייע להם במהלך השהייה בשירותים נוספים.

תמחור

באפשרותכם להציע את הנכס שלכם בחינם כדי לתמוך באנשים בעיתות משבר, או להציע אותו במחיר נמוך יותר למטרות אלה.

הנה כמה דברים שחשוב לדעת לגבי קביעת התעריף:

  • תעריף למטרות צדקה חייב להיות נמוך מהתעריף הממוצע היומי הנוכחי שלכם. תמחור נמוך ככל האפשר של הנכס שלכם יעזור לנו להשתמש בכספי העמותה כדי לעזור באירוח של כמה שיותר אנשים.
  • אתם עדיין תקבלו את דמי הניקיון. נכסים שמוצעים בחינם פטורים מדמי ניקיון.
  • המיסים הרגילים חלים.
  • Airbnb לא גובה דמי שירות עבור כל השהיות דרך Airbnb.org.
  • התמחור החכם והנחות אחרות לא חלים על שהיות אלו.

הגנה באמצעות AirCover

AirCover למארחים היא תוכנית הגנה מקיפה המספקת הגנה מפני נזקים בהיקף של עד 3 מיליון דולר ארה"ב וביטוח חבות בהיקף של עד מיליון דולר ארה"ב. זה תמיד כלול ותמיד בחינם, בכל פעם שאתם מארחים. ההגנה למארחים מפני נזקים, שהיא חלק מתוכנית AirCover, מספקת למארחים כיסוי בהיקף של 3 מיליון דולר במקרים הנדירים שבהם אורחים גורמים נזק לנכס או לרכוש שלכם במהלך שהייה. ביטוח ההגנה למארחים, גם הוא חלק מתוכנית AirCover, מספק למארחים כיסוי בהיקף של מיליון דולר במקרים הנדירים שבהם אורחים נפצעים או שרכושם ניזוק או נגנב במהלך השהייה שלהם בנכס שלכם.

ניהול לוח השנה שלכם

לוח השנה של דף הנכס משותף עבור שהיות של Airbnb ושהיות של Airbnb.org. המשמעות היא שאם אורחים ב-Airbnb ביצעו הזמנה עבור הנכס, הוא לא יהיה זמין לאורחי Airbnb.org בתאריכים האלה, ולהפך.

אם יצרתם דף נכס חדש דרך Airbnb.org, התאריכים יהיו זמינים רק עבור אורחי Airbnb.org ולא יופיעו בחיפוש של אורחים ב-Airbnb.

ניתן לעיין כאן במידע נוסף על ניהול לוח השנה שלכם.

ניהול ההגדרות שלכם

באפשרותכם לערוך את הגדרות האירוח שלכם ב-Airbnb.org בכל עת. ניתן לעיין כאן במידע נוסף על ניהול ההגדרות שלכם ב-Airbnb.org.

ניכוי מס

בשלב זה, אין ל-Airbnb.org אפשרות לספק קבלות מס על תרומות לצדקה בגין אירוח שהיות בזמני חירום. תקנות המס בכל מדינה הן שונות. כדי להבין לאילו ניכויים אתם עשויים להיות זכאים, יש לבדוק את תקנות המס המקומיות או להשתמש בשירותי ייעוץ מס.

האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה