ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
עזרה
מארחים

איך יוצרים תשובות מהירות ושולחים אותן לאורחים?

To save time as a host when replying to common questions or sending common messages, you can create quick reply templates . These templates can be personalized with shortcodes that dynamically fill in guest, reservation, and listing details.

If you host with a team, team members with guest management permissions will share the same set of quick replies to make it easy to share best practices. Any saved messages you previously created will now be accessible in your team’s shared inbox.

If you want to send these templates automatically based on a trigger event like a new reservation, check-in, or checkout, learn more about scheduled messaging.

To create a quick reply

 1. Go to your hosting Inbox
 2. Open the folder menu.
 3. Select Quick Replies.
 4. Click or tap + New Reply.
 5. Enter a name to identify this template (this won’t be shown to guests).
 6. Type your message and insert shortcodes to customize the message.
 7. Select the language that matches the language used to write your message. Setting the language of the template affects how your shortcodes are translated.
 8. Click or tap Save.

Shortcodes

Shortcodes are placeholders that dynamically fill in guest, reservation, and listing details when the message is sent to the guest. NOTE: if you haven’t added the corresponding information to your listing’s details, the shortcode will display as /unavailable/ in the message. The full list:

 • Guest’s first name
 • Guest’s last name
 • Guest’s phone number
 • Check-in date
 • Check-in time
 • Checkout date
 • Checkout time
 • Total trip price
 • Average nightly price
 • Cleaning fee
 • Listing name
 • Listing address
 • Listing city
 • Wi-fi name
 • Wi-fi password
 • Confirmation code
 • Directions
 • Check-in Instructions
 • House Rules
 • House Manual
 • Guidebook
 • Getting around
 • Guest Access
 • Guest Interaction
 • Guest city
 • Guest country
 • Neighborhood
 • Number of guests
 • Number of nights
 • Number of bathrooms
 • Number of bedrooms
 • Number of beds
 • Primary host first name
 • Primary host last name

To edit a quick reply

 1. Go to your hosting Inbox
 2. Open the folder menu
 3. Select Quick replies
 4. Select the message to edit

To use a quick reply

 1. Go to your hosting Inbox
 2. Go to a message thread you have with a guest
 3. Select the quick reply icon next to the message compose box
 4. In the list of quick replies, select Use this reply to insert the contents into the compose box
 5. Make any additional edits and then send the message to the guest

To delete a quick reply

 1. Go to your hosting Inbox
 2. Open the folder menu
 3. Select Quick reply
 4. Select the reply to delete, scroll to the bottom, and select Delete
האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה