32 שהיות

שני מקומות אירוח באזור Jinja במרחק של פחות מקילומטר אחד זה מזה
$30 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Jinja לאזור Kasowa
$54 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Jinja במרחק של 7 ק"מ זה מזה
$31 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Jinja במרחק של 3 ק"מ זה מזה
$95 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Jinja במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$91 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Jinja במרחק של 3 ק"מ זה מזה
$95 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Jinja במרחק של ק"מ 1 זה מזה
$99 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Jinja במרחק של 3 ק"מ זה מזה
$97 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Jinja במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$97 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Jinja במרחק של 2 ק"מ זה מזה
$91 ממוצע ללילה
שני מקומות אירוח באזור Jinja במרחק של ק"מ 1 זה מזה
$99 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור SWID לאזור Jinja
$16 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור SWID לאזור Jinja
$27 ממוצע ללילה
לחלק את הזמן בין אזור Jinja לאזור Njeru
$21 ממוצע ללילה