ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
עזרה
מנהל נסיעות

מתן הרשאות גישה לעובדים אל מרכז הבקרה של Airbnb for Work

כדי להעניק לעובדים שלכם הרשאת גישה ל-Airbnb for Work, תחילה יש להקצות להם את אחד התפקידים הבאים: נוסעים, אחראיים על נסיעות או מנהלי מערכת.

תפקידים

 • נוסעים: עובדים שהם נוסעים לא יכולים לגשת למרכז הבקרה של Airbnb for Work, אבל הם יכולים להזמין מקומות אירוח עבור נסיעות עסקים ולשלם על כך באמצעות אמצעי תשלום אישי, או לחייב ישירות את החברה במידה והפעלתם את אפשרות החיוב המאוחד. עובדים יכולים גם לשלוח בקשת הזמנה בשם נוסעים אחרים, שאותה הנוסעים יכולים לאשר או לדחות.
 • אחראי נסיעות בחברה: לעובדים האחראיים על נסיעות יש גישה מוגבלת למרכז הבקרה והם יכולים לקבל פרטים רק על ההזמנות שביצעו בעצמם. הם יכולים להזמין שהיות עבור עובדים אחרים שאישרו להם לעשות זאת.
 • מנהלי מערכת: לעובדים שהם מנהלי מערכת יש את הרשאת הגישה הגבוהה ביותר והם יכולים להפיק את המקסימום מלוח הבקרה. מנהלי מערכת יכולים להוריד דוחות על הוצאות, להוסיף אמצעי תשלום, להזמין ולנהל נסיעות עסקים עבור עובדים אחרים ועוד.

מינוי בעלי תפקידים

כדי לעדכן תפקידים של עובדים:

 1. מתחברים לחשבון ב-Airbnb ונכנסים אל מרכז הבקרה של Airbnb for Work
 2. בוחרים באפשרות אנשים בסרגל הניווט
 3. מזינים את שמות העובדים בסרגל החיפוש או מחפשים אותם ברשימת העובדים במרכז הבקרה
 4. לוחצים על שמות העובדים שעבורם רוצים לשנות את התפקיד
 5. מתוך פרטי הפרופיל של העובדים, לוחצים על שינוי תפקיד
 6. בוחרים את התפקיד הרצוי, ולוחצים על עדכון

התפקיד של העובדים יתעדכן באופן מיידי והם יקבלו אימייל עם הודעה על השינוי.

אם הענקתם הרשאת גישה זמנית לנוסעים מחוץ לחברה, כך עורכים את הגישה שלהם.

אישור שינויים בתפקיד

אם עובדים שולחים בקשה לשינוי התפקיד, תוכלו לאשר או לדחות אותה ממרכז הבקרה.

 1. מתחברים לחשבון Airbnb שלכם ונכנסים אל מרכז הבקרה של Airbnb for Work
 2. לוחצים על סמל ההתראות בסרגל הניווט
 3. לוחצים על הכרטיסייה בקשות תפקידים כדי לבדוק את הבקשות בהמתנה
האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה