ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
מונחים משפטיים

פרטיות ב-Airbnb

Privacy Policy

Our Privacy Policy explains what personal information we collect, how we use personal information, how personal information is shared, and privacy rights.

Please review the supplemental privacy policies linked within the privacy policy documents, such as for certain Airbnb services, that may be applicable to you.

Supplemental Privacy Policy Documents

מאמרים קשורים

 • מידע בסיסי על Airbnb

  אימות הזהות שלכם ב-Airbnb

  ב-Airbnb, אמון הוא התשתית של הקהילה שלנו – שבה מיליוני אנשים ברחבי העולם נותנים אמון זה בזה בזמן אירוח או התארחות.
 • מארחים

  יצירת קוד דני ייחודי

  החל מ-31 באוקטובר 2023, רשויות המס הדניות (Skat.dk) יבטלו את האפשרות ליצור קוד ייחודי חדש. לאחר תאריך זה, מארחים לא יוכלו ליצור קוד ייחודי ב…
 • מידע על העדכונים בתנאים שלנו

  יש לעיין במידע זה לגבי עדכונים בתנאים שלנו.
כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה