ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
הדרכה
מארחי החוויה

הסבר על אירוח משותף

Did you know that you can Host Experiences with others? Here’s where you can find out what Co-Hosts and assistants can do, how they can help make your Experience run a little smoother, and how to set them up for success. Life just got a little easier.

How Co-Hosts help

The good news is if you’re a primary Host, you can add a team—including a Co-Host or assistant—to your Experience page for some extra help. These teammates are often trusted friends, partners, or someone from a professional team who can help you do things like manage your Experience, respond to inquiries, or message booked guests, so you can focus on other things.

Guidelines for hosting with a team on Airbnb Experiences
Find out what a team can do, and what features they can access to help you manage your Experience.

Create and manage your Airbnb Experience team
Learn how to ​​can add a Co-Host or assistant to your team to help you lead guests or manage your Experience.

Becoming a Co-Host

Want to help a fellow Experience Host lead guests or manage their page? Exciting! Your first step is to make sure you meet our quality standards. Once you’re invited to host or manage an Experience, you’ll need to submit ID verification to confirm you’re really you. Then, the primary Host of the team will need to send you an email invitation to join. 

No longer interested in being a Co-Host? You can remove yourself from the Experience page. Just know, you won’t be able to host or manage the Experience anymore, but you’ll still have access to your Airbnb account.

Joining or removing yourself as a Co-Host or assistant for an Airbnb Experience
Learn how to add or remove yourself as a Co-Host on an Airbnb Experience.

Additional documentation needed to Co-Host an Airbnb Experience
Get info on what documents you'll need to provide, depending on the type of Experience you’re helping run.

How the calendar and messaging works for Co-Hosts or assistants on Airbnb Experiences
Find out which permissions a primary Host will grant you as a Co-Host or assistant.

האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה