ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
כללים

מיסים ותשלומים למארחים-שותפים

המידע במאמר הזה מתייחס לתשלומים למארחים-שותפים. למידע נוסף על מיסים ותשלומים בכל הנוגע לתשלומים למארחים.

כמארחים-שותפים שמקבלים תשלומים ב-Airbnb, ייתכן שנצטרך את פרטי משלמי המיסים שלכם כדי לעמוד בחובות הדיווח והתאימות לצורכי מס. אם לא יהיו בידינו פרטי המס שלכם, במקרים מסוימים, ייתכן שנידרש על ידי רשויות המס הממשלתיות לנכות מיסים בשיעורי ברירת מחדל נקובים.

כדי לוודא שהחשבון שלכם עומד בדרישות וכדי למנוע שיבושים בקבלת התשלומים, כדאי להקדיש כמה דקות ולהוסיף את פרטי משלמ/ת המיסים שלכם עוד היום.

מידע נוסף על חובות מס ההכנסה לפי מדינה זמין בקישורים בסעיפים שבהמשך.

הוספת פרטי מס ותשלומים ומעקב אחריהם

כאן אפשר להוסיף פרטי מס ותשלומים ולעקוב אחריהם:

ניכוי מס במקור

אם התבקשתם לשלוח את פרטי משלמי המיסים שלכם וטרם עשיתם זאת, ייתכן שנצטרך לנכות אחוזים מסוימים מהתשלומים למארחים-שותפים שמיועדים אליכם כדי להעביר אותם לרשות המס הרלוונטית. ניכוי מס במקור חל על כל הזמנה.

במקרים מסוימים, ייתכן שניאלץ אף לחסום את העברת התשלומים עד שנקבל את פרטי משלמי המיסים שלכם.

כדאי להוסיף עוד היום את פרטי המס שלכם.

מדינות שבהן חלה חובת ניכוי מס במקור

המדינות הבאות עשויות לחייב את Airbnb על פי חוק לנכות מס במקור מהתשלומים למארחים-השותפים:

איתור פרטי עסקת ניכוי המס במקור

ניתן למצוא את סכום המס שנוכה במרכז הבקרה לרווחים. במקרים הרלוונטיים, הסכום הכולל שנוכה יופיע במסמכי המס שאנחנו מנפיקים, כך שתוכלו להסתמך עליהם בעת ביצוע תיאום מס.

איתור מס שנוכה במקור

כשאתם מעיינים בתשלומים למארחים-שותפים, כל מס שנוכה מופיע בסעיף ניכויים. המס המנוכה במקור מחושב לפי הסכום שקיבלתם כפי שצוין על ידי בעלי הנכס ושיעור המס הרלוונטי. שיעורי המס משתנים לפי רשות המס שאליה אתם משויכים ולפי פרטי משלמי המיסים שסיפקתם.

דוגמה

בדוגמה הזו, המארחים חולקים 30% מהרווחים הפוטנציאליים שלהם מכל הזמנה. למידע נוסף על חישוב סכום הרווחים הפוטנציאליים של המארחים.

תשלומים למארחים-שותפים (המארחים חולקים 30% מכל הזמנה)

רווחים פוטנציאליים של המארחים

100 דולר

התשלום הכולל למארחים-השותפים (100 דולר x‏ 30%‎‏)

30 דולר

ניכויים:

מס הכנסה בארה"ב שנוכה במקור (‎24%)

7.20- דולר

סכום כולל לתשלום

22.80 דולר

הוספת פרטי משלמ/ת מיסים

כדי להוסיף או לשנות את פרטי משלמ/ת המיסים בחשבון, עוברים לחלק מיסים.

אם לאחר שנקבל ונאמת את פרטי משלמ/ת המיסים שלכם נגיע למסקנה שניכוי מס במקור אינו נדרש או ששיעור המס שלכם נמוך יותר, אנחנו נפסיק את ניכוי המס במקור או נפחית את שיעורו מתשלומים עתידיים.

למידע נוסף, מומלץ לעיין בדף העזרה שלנו בנושא מיסים.

האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה