ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
כללים

מסמכי מס מ-Airbnb

Airbnb מנפיק מספר סוגים של מסמכי מס הכנסה/מידע אודות מס בארה"ב מדי שנה. סוג המסמך שייתכן שתקבלו תלוי בתשלום שאתם מקבלים דרך הפלטפורמה שלנו.

הערה: ייתכן שתקבלו יותר מסוג אחד של מסמך, אבל הם ידווחו על תשלומים מסוגים שונים.

סקירה כללית של מסמכי מס

טבלה זו מספקת סיכום קצר של מסמכי המס השונים שמונפקים על ידי Airbnb. למידע נוסף, יש לעיין בסעיפים הרלוונטיים בדף זה.

סוג המסמך

סוג התשלום

סף התשלום

המסמך יהיה זמין עד

1099‎-K

מארחים או מארחים-שותפים ב-Airbnb שהם אזרחי ארה"ב או מוגדרים תושבי ארה"ב לצורכי מס שיש להם עסקאות בגין הזמנות ו/או חוויות.

יותר מ-20,000 דולר ארה"ב ויותר מ-200 עסקאות לשנה הקלנדרית 2023.

עבור השנה הקלנדרית 2024, יש לעיין בסעיף המתייחס לטופס 1099‎-K בדף זה.

31 בינואר לאחר שנת הדיווח הקלנדרית.

1099‎-MISC

מארחים או מארחים-שותפים שהם אזרחי ארה"ב או מוגדרים תושבי ארה"ב לצורכי מס וקיבלו הכנסות אחרות שיש לדווח עליהן, כגון בונוסים, תגמולים, תמריצים, תשלומים עבור מחלוקות שהוסדרו דרך Airbnb ותשלומים שונים אחרים.

מארחים או מארחים-שותפים של Luxury Retreats שמוגדרים כמשלמי מיסים בארה"ב ומקבלים דמי שכירות ותשלומים אחרים.

סכום כולל של 600 דולר ארה"ב או יותר במהלך השנה הקלנדרית.

31 בינואר לאחר שנת הדיווח הקלנדרית.

‎1099-NEC

ספקי שירות של Airbnb, כולל צלמים, מתרגמים וספקי שירות אחרים שהם אזרחי ארה"ב או מוגדרים תושבי ארה"ב לצורכי מס.

סכום כולל של 600 דולר ארה"ב או יותר במהלך השנה הקלנדרית.

31 בינואר לאחר שנת הדיווח הקלנדרית.

טופס ‎1042-S

מארחים שאינם תושבי ארה"ב שסיפקו טופס W-8 וקיבלו תשלומים שמקורם בארה"ב.

דולר ארה"ב אחד או יותר

15 במרץ לאחר שנת הדיווח הקלנדרית.

טופס 1099‎-K

טופס ‎ 1099-K‎מיועד לדיווח על עסקאות תשלום ברוטו שעובדו בשמכם על ידי Airbnb. כארגון המספק הסדר כצד שלישי (TPSO), Airbnb נדרש על ידי רשות המיסים של ארה"ב (IRS) ורשויות המס של המדינה להנפיק טופס ‎ 1099-Kלמארחים שהם אזרחי ארה"ב או מוגדרים תושבי ארה"ב לצורכי מס שעומדים בסף הדיווח של טופס 1099‎-K.

ניתן לעיין במידע נוסף על דיווח מס בארה"ב למארחים ועל דיווח מס בארה"ב למארחים-שותפים. אפשר גם לעיין בשאלות נפוצות בנושא מיסים.

ב-21 בנובמבר 2023 הכריזה רשות המיסים של ארה"ב (IRS) שהשנה הקלנדרית 2023 תיחשב כתקופת מעבר נוספת ביחס לאכיפת סף הדיווח החדש של 600 דולר ארה"ב עבור טופס ‎1099-K, אשר נחקק במסגרת תוכנית ההצלה האמריקאית (American Rescue Plan) לשנת 2021. בהתאם לכך, Airbnb ינפיק טופס ‎1099-K רק עבור מארחים שהרוויחו יותר מ-20,000 דולר ארה"ב עם מעל 200 הזמנות (במצטבר) בשנה הקלנדרית 2023, או אם במדינת מגוריהם יש סף דיווח נמוך יותר. 

כמו כן, רשות המיסים של ארה"ב (IRS) הכריזה על תוכניתה להציג סף של 5,000 דולר ארה"ב עבור שנת 2024.

כאשר Airbnb מנפיק את טופס ‎1099-K

אם אתם עומדים בדרישות דיווח המס בארה"ב לשנת המס, אתם אמורים לקבל את טופס המס בדואר ו/או למצוא אותו בקטע 'מיסים' בחשבון שלכם עד 31 בינואר לאחר השנה הקלנדרית שיש לדווח עליה.

מי זכאים לקבל את טופס ‎1099-K

עבור השנה הקלנדרית 2023, יונפק עבורכם טופס 1099‎-K אם אתם עומדים באחד או יותר מספי הדיווח הפדרליים הבאים של רשות המיסים של ארה"ב (IRS):

 • קיבלתם יותר מ-20,000 דולר ארה"ב ברוטו בתשלומים וגם היו לכם יותר מ-200 עסקאות בשנה הקלנדרית 2023. אם יש לכם כמה חשבונות ב-Airbnb שמשתמשים באותו מספר זיהוי לצורכי מס, יתבצע סיכום של העסקאות האלה כדי לקבוע אם אתם עומדים בספי הדיווח. עם זאת, עדיין יונפק עבורכם טופס ‎1099-K‎‎ עבור כל חשבון בנפרד.
 • מיסים בארה"ב נוכו מהתשלומים שלכם.
 • במדינת/מחוז המגורים שלכם יש סף הגשה נמוך יותר עבור מיסים על הכנסות. רשימת המדינות/המחוזות מופיעה בהמשך.

מדינות/מחוזות עם סף דיווח נמוך יותר

במדינות/מחוזות הבאים יש סף דיווח נפרד נמוך יותר: ארקנסו, מחוז קולומביה, אילינוי, ניו ג'רזי, מרילנד, מסצ'וסטס, מונטנה, ורמונט ווירג'יניה. אם אתם עומדים בסף המדינתי אך לא בסף הפדרלי של רשות המיסים של ארה"ב (IRS), טופס 1099‎-K יוגש רק למדינה שלכם.

הסבר על טופס ‎ 1099-Kשלכם

למארחים (בעלי נכסים)

עסקאות תשלום ברוטו: טופס‎ 1099-K ‎מדווח על עסקאות תשלום ברוטו שעובדו בשמכם דרך הפלטפורמה של Airbnb. הסכומים המדווחים מייצגים סכומי ברוטו של הזמנות (כולל מיסים/עמלות של Airbnb + דמי ניקיון/מיסים שהוריתם לנו לגבות ולשלם לכם + תשלומים למארחים-שותפים, אם רלוונטי) וכן תשלומים שהתקבלו במסגרת הסדרים מאורחים.

הסכומים מדווחים לפני ניכוי העמלות/דמי השירות של Airbnb. הסכומים הכוללים אינם מותאמים לפי שינויים בהזמנות וביטולים שבוצעו אחרי מועד הצ'ק-אין של האורחים. תשלומים שחולקו למארחים-שותפים באמצעות המאפיין 'תשלומים למארחים-שותפים' לא ישפיעו על הסכום עליו יש לדווח לבעלי הנכס לצורכי דיווח פרטי מס; טופס 1099‎-K של המארחים יכלול את סכום ההזמנה ברוטו הכולל.

אנחנו ממליצים לכם להיעזר בייעוץ מס מקצועי כדי להבין כיצד יש לדווח ולמלא את טופס 1099‎-K עבור החזרי המס שלכם וכל הניכויים אשר עשויים להיות זמינים לכם.

דוגמה

 • 100 דולר ללילה ‎x‎ ‏5 לילות

500 דולר

 • דמי ניקיון

90 דולר

 • מיסים מקומיים/עמלות (העברות וכו')

10 דולר

= סה"כ מדווח בטופס 1099‎-K למארחים

600 דולר

 • עמלות Airbnb

18- דולר

 • תשלומים למארחים-שותפים

114.40- דולר

= תשלום נטו למארחים

467.60 דולר

למארחים-שותפים

עסקאות תשלום: טופס‎ 1099-K ‎מיועד לדיווח על עסקאות תשלום שעובדו בשמכם דרך הפלטפורמה של Airbnb. הסכומים המדווחים מייצגים את הסכום שקיבלתם כפי שנקבע על ידי בעלי הנכס.

הסכומים הכוללים אינם מותאמים לפי שינויים בהזמנות וביטולים שבוצעו אחרי מועד הצ'ק-אין של האורחים. אנחנו ממליצים לכם להיעזר בייעוץ מס מקצועי כדי להבין כיצד יש לדווח ולמלא את טופס 1099‎-K עבור החזרי המס שלכם וכל הניכויים שעשויים להיות זמינים לכם.

ניכויי מס הכנסה פדרליים

אם נוכה מס הכנסה פדרלי, הסכום הכולל שנוכה מכם עבור השנה הקלנדרית שיש לדווח עליה ידווח בתיבה 4. אנחנו מנכים מיסי הכנסה פדרליים רק כאשר אנחנו נדרשים לעשות זאת על פי חוק. להלן כמה מהסיבות הנפוצות שבגינן אנחנו מנכים מס הכנסה פדרלי:

 • לא הייתה לנו תעודה מזהה שלכם כמשלמי מיסים בארה"ב בזמן התשלום; או
 • רשות המיסים של ארה"ב (IRS) הורתה לנו באופן מפורש לעשות זאת

למידע נוסף על ניכויי מס בארה"ב.

מספר חשבונות Airbnb עם אותו מספר זיהוי לצורכי מס

אם יש לכם כמה חשבונות Airbnb שמשתמשים באותו מספר זיהוי לצורכי מס, יבוצע סיכום של כל סכומי העסקאות ברוטו והתשלומים שהתקבלו מהזמנות כדי לקבוע אם אתם עומדים בסף הדיווח הפדרלי ו/או המדינתי של רשות המיסים של ארה"ב (IRS).

אם אתם עומדים בדרישות הדיווח לאחר סיכום כל הסכומים בחשבון, יונפק לכם טופס 1099‎-K עבור כל חשבון שיש לכם. לדוגמה, אם יש לכם ארבעה חשבונות, תקבלו ארבעה טופסי 1099‎-K נפרדים.

חשבון Airbnb יחיד שמשויכים אליו כמה משלמי מיסים

אם בחשבון המשתמש/ת שלכם יש כמה מספרי זיהוי של משלמי מיסים פעילים והונפקו כמה טופסי 1099, יהיה עליכם לסכם את כל הסכומים מכל טופסי 1099 ולאחר מכן להתאים אותם אל סך כל הסכומים שמופיעים במרכז בקרת הרווחים.

אם מארחים הגדירו תשלומים למארחים-שותפים, המארחים-השותפים יוסיפו את פרטי משלמי המיסים שלהם ויקבלו טופס 1099 משלהם דרך החשבון שלהם ב-Airbnb.

כיצד למלא טופס 1099‎-K

אפשר להיעזר בסיכום הרווחים ו/או בהיסטוריית העסקאות בחשבון שלכם כדי למלא את טופס 1099‎-K.

סיכום הרווחים

 • רווחים ברוטו: סעיף זה מתאים לתיבה 1a בטופס 1099‎-K. הוא כולל את המחיר ללילה, דמי הניקיון, מיסים שנגבים ומועברים אליכם (pass-through taxes), תשלומים למארחים-שותפים ותשלומים שהתקבלו דרך המרכז לנושאים כספיים, אם רלוונטי
 • דמי השירות של Airbnb: סעיף זה מייצג את הסכום הכולל של העמלות שנוכו מהרווחים ברוטו שלכם
 • עמודת יתרות חוב: עמודה זו מציגה את הקיזוזים בתשלומים שלכם בגין יתרות חוב, במקרה שהיו כאלו

מרכז בקרת הרווחים

 • במרכז בקרת הרווחים > בסעיף 'תשלומים שבוצעו' > הצגת כל התשלומים שבוצעו, בוחרים את פרק הזמן הרלוונטי (לדוגמה: ינואר 2023 עד דצמבר 2023), ואז לוחצים על 'החלה'
 • לאחר מכן בוחרים באפשרות קבלת דוח > יצירת דוח כדי להוריד את קובץ ה-CSV
 • פותחים את קובץ ה-CSV ומסננים את העמודה שנת רווחים לשנת המס הרלוונטית (לדוגמה: 2023)
 • בעמודה סוג, מבטלים את הסימון של Resolution Adjustment ושל תשלום למארחים
 • ההכנסה ברוטו החייבת בדיווח היא סך כל סכומי העמודות סכום ודמי שירות למארחים – ואמורה להיות תואמת לתיבה‎ 1a ‎בטופס ‎1099-K

אם קיימות יתרות חוב כלשהן, אין לכלול אותן שכן טופס 1099‎-K מיועד לדיווח על עסקאות ברוטו לפני יתרות חוב. עמודות אחרות, כולל דמי ניקיון/דמי ניהול/מיסי תיירות, הן פירוט הניכויים, ואם ניתן לדווח עליהן, הן כבר נכללות כחלק מהסכום. מיסי תיירות ש-Airbnb גובה ומעביר לא נכללים בסכום ברוטו.

הערה:

 • אם קיבלתם גם טופס ‎1099-‎MISC, דוח הרווחים השנתי ומרכז בקרת הרווחים יכללו גם את העסקאות האלה.
 • אם בחשבון המשתמש/ת שלכם יש כמה מספרי זיהוי של משלמי מיסים פעילים והונפקו כמה טופסי 1099, יהיה עליכם לסכם את סך כל הסכומים מכל טופסי 1099 ולאחר מכן להתאים אותם כנגד סך כל הסכומים שבמרכז בקרת הרווחים.

  טופס ‎ 1099-MISC

  טופס 1099‎-MISC הוא מסמך מס ש-Airbnb מנפיק למארחים שהם אזרחי ארה"ב/דיירים מארחים או מארחים-שותפים שמוגדרים תושבים לצורכי מס ומקבלים מ-Airbnb הכנסות אחרות שיש לדווח עליהן. באופן כללי, טופס זה מיועד לדיווח על תשלומי קידום מכירות, בונוסים, תגמולים, תמריצים ותשלומים של Airbnb כתוצאה מהחלטות הסדרים הנחשבים לתשלומים שיש לדווח עליהם ואינם נכללים בטופס ‎1099-K ו/או בטופס 1099‎-NEC.

  מארחים או מארחים-שותפים של Luxury Retreats, שהם אזרחי ארה"ב/מוגדרים תושבים לצורכי מס, והרוויחו 600 דולר או יותר בשנה הקלנדרית, יקבלו טופס 1099‎-MISC. הסכומים המדווחים בטופס ‎ 1099-MISCהם סכומי ברוטו (לפני ניכוי העמלה/דמי השירות שלנו).

  הערה: אם סיווג המס שלכם הוא תאגיד C או S (כולל LLC המסווג כתאגיד C או S) כפי שמצוין בטופס W-9 שלכם, ייתכן שאתם פטורים מקבלת מסמך של טופס 1099‎-MISC.

  טופס 1099‎-NEC

  טופס 1099‎-NEC הוא מסמך מס ש-Airbnb מנפיק לספקי שירות שהם אזרחי ארה"ב/מוגדרים תושבי ארה"ב לצורכי מס, כגון צלמים, מתרגמים וקונסיירז'ים, שמקבלים תשלום של 600 דולר או יותר (במצטבר) במהלך השנה הקלנדרית. הסכומים המדווחים בטופס זה הם סכומי ברוטו, לפני ניכוי דמי השירות של Airbnb (היכן שרלוונטי).

  הערה: אם סיווג המס שלכם הוא תאגיד C או S (כולל LLC המסווג כתאגיד C או S) כפי שמצוין בטופס W-9 שלכם, ייתכן שאתם פטורים מקבלת מסמך של טופס 1099‎-NEC.

  אם אתם לא מארחים ב-Airbnb ואתם מספקים שירותים ל-Airbnb אבל עובדים תחת חוזה עם ספק צד שלישי, מסמך המס שלכם יונפק על ידי אותו ספק. סוג המסמך שתקבלו מאותו ספק צד שלישי יהיה תלוי בסיווג המס ובדרישות הדיווח שלו.

  טופס ‎1042-S

  טופס 1042‎-S הוא מסמך מס ש-Airbnb מנפיק למארחים שאינם אזרחי ארה"ב/דיירים מארחים שמוגדרים תושבים לצורכי מס (Airbnb ו-Luxury Retreats) ששלחו טופס W-8 ומקבלים רווחים מ-Airbnb שמקורם בארה"ב. הסכומים המדווחים בטופס ‎ 1042-Sהם סכומי ברוטו (לפני ניכוי העמלה/דמי השירות שלנו).

  איפה ניתן לגשת למסמכי המס שהונפקו לכם

  אם הונפק עבורכם מסמך מס, תוכלו למצוא עותק שלו בחשבון שלכם ב-Airbnb.

  • לוחצים על תמונת הפרופיל שלכם ובוחרים באפשרות חשבון
  • בדף חשבון, בוחרים באפשרות מיסים
  • בכרטיסיית משלמי מיסים, בוחרים בסמל >
  • בכרטיסייה של מסמכי המס תוצג רשימה של מסמכי מס שהונפקו עבורכם (עד 4 שנים אחורה)

  לחלופין, תוכלו למצוא את כל מסמכי המס דרך חשבון המשתמש/ת:

  1. נכנסים אל מרכז בקרת הרווחים
  2. בוחרים באפשרויות פרטי מיסים > מסמכי מס

  הערה: בקטע מסמכי מס תמצאו רשימה של כל מסמכי המס שהונפקו עבורכם במהלך 4 השנים האחרונות. יש לעיין באימייל בנושא "טופסי המס שלכם לשנת 202X מוכנים!" שנשלח על ידי Airbnb, שאמור היה להפנות לטופס 1099, אם אתם מקבלים טופס כזה.

  פתרון בעיות הנוגעות למסמכי מס

  אם אתם נתקלים בקשיים בהתאמת העסקאות למסמכי המס שלכם או אם השם, מספר הזיהוי לצורכי מס או הסכום שמופיעים במסמך המס שלכם שגויים, יש לעיין בהוראות שלנו לשליחת בקשה לתיקון.

  הערה: אנחנו יכולים לספק טופס מתוקן רק לאחר בדיקה מעמיקה של הנושא כדי לאשר את הטעויות הפוטנציאליות.

  האם המאמר הזה עזר?

  מאמרים קשורים

  כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
  התחברות או הרשמה