ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
עזרה
מארחים

ביטוח הגנה למארחים

ביטוח הגנה למארחים, במסגרת AirCover למארחים, מספק למארחים כיסוי בסך מיליון דולר במקרים הנדירים שבהם נקבע שאתם אחראים מבחינה משפטית על פציעה של אורחים או על נזק או גניבה של הרכוש שלהם בזמן שהם שוהים בנכס שלכם. כמו כן, אנשים שעוזרים לכם לארח, כמו מארחים-שותפים וצוותי ניקיון, נכללים תחת הביטוח – כך שתוכלו להרגיש בטוחים לארח דרך Airbnb.

יצירת תביעת חבות של AirCover למארחים

אפשר להגיש תביעה אם אורחים נפצעים או אם נגרם נזק לרכוש שלהם.

מעבר לטופס הצטרפות

מה מכוסה

ביטוח הגנה למארחים מכסה אתכם אם נמצאתם אחראיים מבחינה משפטית המקרים הבאים:

  • נזקי גוף של אורחים (או של אחרים)
  • נזק או גניבת רכוש השייך לאורחים (או לאחרים)
  • נזק שנגרם על ידי אורחים (או אנשים אחרים) למרחבים משותפים, כמו לובי בניין ונכסים סמוכים

ביטוח הגנה למארחים אינו מכסה:

  • נזק או פציעה שנגרמו כתוצאה ממשהו שנעשה בכוונה תחילה
  • נזק שנגרם לנכס או לרכוש שלכם על ידי אורחים (שמכוסה על ידי הגנת המארחים מפני נזקים)
  • החרגות אחרות חלות

תהליך התביעה

אם אתם צריכים להגיש תביעה, יש למלא את טופס הצטרפות לביטוח אחריות צד ג' שלנו. המידע יישלח למבטחי צד שלישי מהימנים, שיקצו את התביעה שלכם לנציגים. הם יפצו אתכם בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח.

לא נדרש לבצע הצטרפות

AirCover למארחים וההטבות שלו תמיד כלולים ותמיד בחינם. אם תסכימו לפרסם נכס או להמשיך לפרסם נכס ב-Airbnb, אתם מכוסים אוטומטית בכל פעם שאתם מארחים מקום אירוח שהוזמן ב-Airbnb.

אם ברצונכם לבטל את הסכמתם

יש לשלוח לנו אימייל מכתובת האימייל המשויכת לחשבון המארחים שלכם. חשוב לציין את השם המדויק של הנכס, את שמכם המלא ואת מספר הטלפון המשויך לחשבון המארחים שלכם.

קישור האימייל שלמעלה מיועד רק לביטול הצטרפות.

לידיעתכם, מארחים בבריטניה לא יכולים לבטל את הצטרפותם לביטוח החבות החינמי הזה.

מידע נוסף על ביטוח הגנה למארחים, זמין בסיכום המקיף של התוכנית.

כתב ויתור: ביטוח ההגנה למארחים אינו מכסה מארחים שמציעים שהיות דרך Airbnb Travel, LLC; מארחים של חוויות; או מארחים שמציעים מקומות אירוח ביפן. יש לזכור שכל מגבלות הכיסוי מוצגות בדולר ארה"ב, ושיש עוד תנאים, הגבלות והחרגות. אם אתם מארחים בבריטניה, פוליסת הביטוח להגנת מארחים ממומנת על ידי Zurich Insurance, ומוסדרת ומשווקת ללא עלות נוספת למארחים בבריטניה על ידי Airbnb UK Services Limited – נציג מורשה של Aon UK Limited תחת הפיקוח של הרשות להתנהלות פיננסית. מספר הרישום של Aon ברשות להתנהלות פיננסית בבריטניה (FCA) הוא 310451. ניתן לבדוק זאת במרשם השירותים הפיננסיים על ידי ביקור באתר האינטרנט של הרשות להתנהלות פיננסית בבריטניה (FCA) או באמצעות פנייה טלפונית ל-FCA במספר 6768 111 0800. הגנת המארחים מפני נזקים אינה קשורה לביטוח הגנה למארחים. מוצרי ביטוח המוסדרים על ידי Airbnb UK Services בבריטניה הם מוצרים בפיקוח. FP.AFF.417.‎LC אם אתם מארחים באיחוד האירופי, תוכלו לגשת לפרטים המלאים של סוכנות הביטוח המתווכת כאן.

האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה