סעיפי המדיניות הבאים חלים רק על הזמנות באיטליה, או על הזמנות שבוצעו על-ידי אורחים דרום קוריאניים עם מדיניות ביטולים מחמירה.
מדיניות ביטולים
מארחים ב-Airbnb יכולים לבחור מדיניות ביטולים שמתאימה למצב שלהם ובה בעת מגינה על האורחים ועל המארחים מפני ביטולים של נסיעות. כדי לראות איזו מדיניות ביטולים חלה על ההזמנה שלכם, נכנסים לפרטי ההזמנה ולוחצים על מדיניות ביטולים. סעיפי המדיניות הבאים חלים רק על הזמנות באיטליה, או על הזמנות שבוצעו על-ידי אורחים דרום קוריאניים עם מדיניות ביטולים מחמירה. סעיפי מדיניות הביטולים הרלוונטיים לכל הזמנה אחרת מפורטים כאן.
מארחים ב-Airbnb יכולים לבחור מדיניות ביטולים שמתאימה למצב שלהם ובה בעת מגינה על האורחים ועל המארחים מפני ביטולים של נסיעות. כדי לראות איזו מדיניות ביטולים חלה על ההזמנה שלכם, נכנסים לפרטי ההזמנה ולוחצים על מדיניות ביטולים. סעיפי המדיניות הבאים חלים רק על הזמנות באיטליה, או על הזמנות שבוצעו על-ידי אורחים דרום קוריאניים עם מדיניות ביטולים מחמירה. סעיפי מדיניות הביטולים הרלוונטיים לכל הזמנה אחרת מפורטים כאן.
גמישה
אם מבטלים עד 60 יום לפני הנסיעה, מקבלים החזר כספי מלא, כולל כל העמלות. אם מבטלים בתוך 24 שעות ממועד הנסיעה, לא יינתן החזר כספי על הלילה הראשון, למעט העמלות. להצגת תנאים נוספים
ההזמנה אושרה
אם מבטלים בתקופת הזמן הזו, מקבלים החזר כספי מלא, כולל כל העמלות.
1 יום לפני הנסיעה עד השעה 12:00
אם תבטלו בתקופת הזמן הזו, לא תוכלו לקבל החזר כספי על הלילה הראשון. תקבלו החזר כספי על הלילות האחרים, כמו גם על כל העמלות.
במהלך הנסיעה
אם תבטלו במהלך הנסיעה, ייתכן שתהיו זכאים להחזר כספי חלקי.
בחירת מדיניות ביטולים
אם מבטלים עד 24 שעות לפני הנסיעה, מקבלים החזר כספי מלא, כולל כל העמלות.
אם תבטלו עד 12:00 ביום הצ'ק-אין, לא תוכלו לקבל החזר כספי על הלילה הראשון. תקבלו החזר כספי על הלילות האחרים, כמו גם על כל העמלות.
אם תבטלו במהלך הנסיעה, ייתכן שתהיו זכאים להחזר כספי חלקי.
תנאים נוספים
תנאים נוספים
השעה הקובעת היא 12:00

נסיעות מתחילות רשמית בשעה 12:00 לפי השעון המקומי של הנכס בתאריך הצ'ק-אין, ללא קשר לשעת הצ'ק-אין שנקבעה לאורח בפועל. כל תקופות הביטול שלפני הנסיעה מחושבות על סמך השעה הזו – 12:00 לפי השעון המקומי של הנכס שלך. בכל הנוגע לביטולים במהלך הנסיעה, השעה הקובעת לגבי ביטול היא 12:00 לפי השעון מקומי של הנכס. הקנסות על ביטולים שיבוצעו אחרי השעה 12:00 בכל יום שהוא עשויים להיות שונים.

החזר כספי על עמלות

התעריפים ללילה ודמי השירות ניתנים להחזרה בנסיבות מסוימות המפורטות בכל אחד מסוגי המדיניות. דמי ניקיון ודמי השירות של Airbnb לא מוחזרים לאורחים שמבטלים אחרי 12:00 (בשעון המקומי של הנכס) בתאריך הצ'ק-אין שנקבע.

מסים

כל מס שנגבה וקשור לסכומים שהוחזרו לאורח יוחזר על ידי Airbnb. כל מס שצריך להעביר לרשות המסים המתאימה על החלק שאינו הוחזר בהזמנה שבוטלה יועבר.

ביטול הזמנות חופפות

אם אורח מבצע הזמנה חדשה, שבזמן ההזמנה חופפת לחלק כלשהו מהזמנה קיימת שאותו אורח ביצע, הוא לא יוכל לקבל החזר כספי על דמי השירות של Airbnb שייגבו ממנו עבור ההזמנה החדשה הזו.

עד 3 הזמנות שניתן לקבל עליהן החזר כספי מלא

האורחים זכאים לעד 3 ביטולים עם החזר כספי מלא בכל תקופה של 12 חודשים. מעבר לכך לא נחזיר את דמי השירות של Airbnb עבור הזמנות נוספות שיבוטלו במהלך אותה תקופה. גם דמי השירות של האורח לא יוחזרו, אם בזמן ביצוע ההזמנה הסכום של הביטולים שעליהם קיבל האורח החזר כספי מלא וההזמנות שעדיין לא מומשו ושניתן לקבל עליהן החזר כספי מלא גדול או שווה ל-3.

בעיות שקשורות למארח או לנכס

אם לאורח יש בעיה עם המארח או הנכס, עליו לפנות ל-Airbnb בתוך 24 שעות מרגע הצ'ק-אין. אם הבעיה עונה על התנאים של מדיניות ההחזרים לאורחים, ייתכן שהאורח יהיה זכאי להחזר כספי מלא או חלקי.

קשר לכללי מדיניות אחרים

מדיניות הביטולים של מארח כפופה למדיניות ההחזרים לאורחים, למדיניות הנסיבות המקלות או לביטולים שנעשו על ידי Airbnb מכל סיבה אחרת המותרת לפי התנאים וההגבלות. במקרה של סתירה, שלושת האחרונים גוברים על מדיניות הביטולים של המארח.

מתי ביטולים הם רשמיים

ההזמנה מבוטלת רשמית רק כשהאורח מבצע את השלבים המפורטים בדף הביטולים של Airbnb ומקבל אישור על הביטול. דף הביטולים נמצא בקטע נסיעות באתר ובאפליקציה של Airbnb.

היסטוריית ביטולים

כאשר אורחים ישלחו בקשת הזמנה, מארחים יוכלו לראות את מספר ההזמנות שאורחים אלה ביטלו במהלך 12 החודשים האחרונים.

התערבות של Airbnb

בכל מחלוקת בין מארחים לאורחים בנוגע ליישום מדיניות הביטולים, המילה האחרונה היא של Airbnb.