ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
מדיניות הקהילה

המדיניות בנושא אירועים משבשים משמעותיים

אנחנו מעדכנים את המדיניות הזו. המדיניות החדשה מופיעה בראש הדף הזה ותחול על כל ההזמנות שיבוצעו החל מ-6 ביוני 2024 ואילך, למעט אם Airbnb הודיע אחרת למשתמשים. המדיניות הקיימת מופיעה בתחתית הדף והיא חלה על הזמנות קודמות.

תאריך כניסה לתוקף: 6 ביוני 2024

סקירה כללית

באופן כללי, ביטולים והחזרים כספיים על הזמנות ב-Airbnb מתנהלים לפי מדיניות הביטולים של הנכס. במקרים הנדירים שבהם אירועים בקנה מידה גדול מונעים או אוסרים מבחינה חוקית השלמה של הזמנה, המדיניות בנושא אירועים משבשים משמעותיים ('המדיניות') עשויה לחול. כשמדיניות זו חלה, אורחים יכולים לבטל את ההזמנה שלהם ולקבל החזר כספי, קרדיט לנסיעות ו/או תמורה אחרת, בלי קשר למדיניות הביטולים שצוינה בהזמנה, ומארחים יכולים לבטל הזמנות ללא עמלות או השלכות שליליות אחרות, אם כי לוח השנה של הנכס שלהם ייחסם בתאריכים של ההזמנה שבוטלה.

מדיניות זו חלה הן על הזמנות למקומות אירוח והן על הזמנות לחוויות, ותקפה לגבי הזמנות מתמשכות או הזמנות שמועד הצ'ק-אין שלהן חל בתאריך הכניסה לתוקף של השינויים או אחריו, למעט אם Airbnb הודיע אחרת למשתמשים. המדיניות בנושא אירועים משבשים משמעותיים אינה פוליסת ביטוח.

אילו אירועים מכוסים

האירועים הבאים מכוסים במסגרת המדיניות הזו אם הם משפיעים על מיקום ההזמנה, מתרחשים לאחר ביצוע ההזמנה, ומונעים או אוסרים מבחינה חוקית את ההשלמה של הזמנה עתידית או הזמנה פעילה (שנקראים במסגרת המדיניות הזו 'אירועים'):

מקרי חירום בתחום בריאות הציבור ומגפות שהוכרזו באופן רשמי. אירועים כאלה כוללים מגפות (פנדמיות ואפידמיות) ומקרי חירום בתחום בריאות הציבור שהממשלה הכריזה עליהם רשמית. אירועים כאלה לא כוללים מחלות שהן אנדמיות (כמו שפעת) או שכיחות באזורים מסוימים (כמו מלריה בתאילנד). מגפת הקורונה אינה מכוסה במסגרת המדיניות בנושא אירועים משבשים משמעותיים.

מגבלות נסיעה שהוטלו על ידי רשויות השלטון. אירועים כאלה כוללים הגבלות מחייבות שהוטלו על ידי רשות ממשלתית, כמו צו פינוי. אירועים כאלה לא כוללים אזהרות מסע לא מחייבות והנחיות ממשלתיות דומות.

פעולות צבאיות ופעולות איבה אחרות. אירועים כאלה כוללים פעולות מלחמה, פעולות איבה, פלישות, מלחמות אזרחים, טרור, פיצוצים, הפצצות, מרידות, מהומות והתקוממויות.

הפסקה נרחבת של שירותים חיוניים. אירועים כאלה כוללים הפסקות ממושכות של שירותים חיוניים, כמו חימום, מים וחשמל, שמשפיעים על הרוב המכריע של הבתים במיקום מסוים.

אסונות טבע. אסונות טבע ואירועי מזג אוויר קשים אחרים. מזג אוויר או תנאי טבע שהם שכיחים מספיק כדי להיות צפויים במיקום מסוים – לדוגמה, הוריקנים המתרחשים בעונת ההוריקנים בפלורידה – מכוסים רק כאשר הם גורמים לאירוע נוסף שהמדיניות מכסה המונע השלמה של הזמנה, כגון צו פינוי חובה או הפסקה נרחבת של שירותים חיוניים.

מה קורה אם הזמנה מושפעת מאירוע מכוסה

כאשר מתרחש אירוע בקנה מידה גדול, אנו בוחנים את המצב כדי לקבוע אם המדיניות בנושא אירועים משבשים משמעותיים חלה עליו. אם כן, אנחנו מפעילים את המדיניות עבור האזור ופרק הזמן המושפעים, שבהם אנחנו צופים שהאירוע ימנע או יאסור מבחינה חוקית את השלמת ההזמנות. הזמנות מחוץ לאזור ולפרק הזמן שהוגדרו עשויות לא לעמוד בקריטריונים, אבל ייתכן שמארחים עדיין יוכלו לבטל הזמנות אם לא יוכלו לארח, בלי שיהיו לכך השלכות שליליות. אנחנו עוקבים מקרוב אחר המצבים האלה ומתאימים את הכיסוי לפי הצורך כדי לשקף את התנאים המשתנים. אם לדעתכם המדיניות הזו חלה על ההזמנה שלכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו כדי לברר אם היא עומדת בקריטריונים.

מה לא מכוסה

אנחנו מבינים שנסיבות שונות שאינן בשליטתכם עלולות לשבש את התוכניות. בכל מצב שלא צוין למעלה, ההזמנה נותרת כפופה למדיניות הביטולים שהמארחים קבעו עבור הנכס.

דוגמאות לאירועים נפוצים שהמדיניות הזו אינה מכסה כוללות:

  • אירועים שמשפיעים על אורחים או על היכולת שלהם לנסוע, אבל לא על מיקום ההזמנה
  • פציעה או מחלה בלתי צפויות
  • חובות ממשלתיות כמו חובת התייצבות לשירות בחבר מושבעים או הופעה בבית משפט
  • אזהרות מסע לא מחייבות או הנחיות ממשלתיות אחרות שאינן איסור נסיעה
  • ביטול או שינוי מועד של אירוע שעבורו בוצעה ההזמנה
  • שיבושים באמצעי התחבורה לאירוע מכוסה, כמו חדלות פירעון של חברת תעופה, שביתות של חברות תחבורה וסגירת כבישים עקב עבודות תחזוקה

לגבי הזמנות שאינן מכוסות תחת המדיניות הזו, אנחנו ממליצים לאורחים ולמארחים למצוא הסדר שמקובל על שני הצדדים, כגון החזר כספי מלא או חלקי או שינוי של תאריכי ההזמנה. לידיעתכם, כל החזר כספי שאינו לפי מדיניות הביטולים של ההזמנה נתון לשיקול דעתם של המארחים. Airbnb לא לוקח חלק בהחזרים כספיים כאלה ולא ערב לביצועם.

איך המדיניות הזו משפיעה על המארחים

אם הזמנה מכוסה על ידי המדיניות בנושא אירועים משבשים משמעותיים, מארחים יכולים לבטל הזמנות ללא עמלות או השלכות שליליות אחרות. אם מארחים מבטלים הזמנה במסגרת המדיניות הזו, לוח השנה של הנכס ייחסם בתאריכים של ההזמנה שבוטלה. אם הזמנה מבוטלת במסגרת המדיניות הזו, המארחים לא מקבלים תשלום על תאריכי ההזמנה שבוטלו, או אם התשלום כבר בוצע, הסכום שהוחזר ינוכה מהתשלום או מהתשלומים הבאים.

בין אם ההזמנה מכוסה על ידי המדיניות הזו ובין אם לא, מארחים יכולים לבטל הזמנות מסיבות לגיטימיותמסוימות, כמו נזק חמור שנגרם לנכס, ללא עמלות או השלכות שליליות אחרות. מארחים מחויבים לבטל הזמנה אם הנכס אינו ראוי למגורים או אינו תואם למה שהאורחים הזמינו; אם הם לא יעשו זאת, ייתכן שדף הנכס יוסר, הזמנות קיימות יבוטלו ואורחים יקבלו החזר כספי עד שהנכס יהיה ראוי שוב למגורים ותואם לתיאור הנכס. במקרה שהדבר לא נעשה, זו גם תהיה הפרה של כללי היסוד שלנו למארחים, שעלולה להוביל להשלכות שליליות ועד להסרת החשבון.

דברים נוספים שחשוב לדעת

המדיניות הזו אינה מגבילה זכויות שמוקנות לכם על פי התקנות המקומיות, וכל החלטה שתתקבל על ידי Airbnb במסגרת המדיניות הזו לא תשפיע על הזכויות המוקנות בחוק.

מדיניות ביטולים בנסיבות מקלות

תאריך כניסה לתוקף: 20 בינואר 2021

סקירה כללית

מדיניות הביטולים בנסיבות מקלות מסבירה איך אנחנו מטפלים בביטולים כשאירועים בלתי צפויים שאינם בשליטתכם מתרחשים לאחר ביצוע הזמנה, והופכים את השלמת ההזמנה לבלתי מעשית או לבלתי חוקית. מדיניות זו חלה הן על הזמנות של מקומות אירוח והן על הזמנות של חוויות.

כשהמדיניות הזו מאפשרת לבטל, היא זו הקובעת והיא מקבלת קדימות על פני מדיניות הביטולים של ההזמנה. אורחים שנפגעים מאירוע שמכוסה במדיניות זו יכולים לבטל את ההזמנה ולקבל, בהתאם לנסיבות, החזר כספי, קרדיט לנסיעות ו/או תמורה אחרת. מארחים שנפגעים מאירוע שמכוסה במדיניות הזו יכולים לבטל הזמנה ללא השלכות שליליות, אך בהתאם לנסיבות, ייתכן שלוחות השנה שלהם ייחסמו בתאריכים של ההזמנה שבוטלה.

אילו אירועים מכוסים

במדיניות זו, המונח 'אירוע' מתייחס למצבים הבאים שמתרחשים לאחר ביצוע הזמנה, שלא ניתן לצפות אותם מראש בעת ביצוע ההזמנה ושמונעים או אוסרים מבחינה חוקית את השלמת ההזמנה.

שינויים בדרישות הנסיעה הממשלתיות. שינויים שהוטלו באופן בלתי צפוי על ידי רשות ממשלתית בדרישות לקבלת אשרת כניסה או דרכון, שאינם מאפשרים נסיעה אל היעד. אירועים כאלה לא כוללים מקרים שבהם הנוסעים איבדו את מסמכי הנסיעה שלהם או שפג תוקפם, או נסיבות אישיות אחרות הקשורות להרשאה של האורחים לנסוע.

מקרי חירום ומגפות שהוכרזו רשמית. אירועים כאלה כוללים מצבי חירום מקומיים או לאומיים, מגפות ומצבי חירום הקשורים לבריאות הציבור שהממשלה הכריזה עליהם רשמית. אירועים כאלה לא כוללים מחלות שהן אנדמיות או שכיחות באזורים מסוימים, כמו מלריה בתאילנד או קדחת דנגי בהוואי.

מגבלות נסיעה ממשלתיות. אירועים כאלה כוללים מגבלות נסיעה שהטילה סוכנות ממשלתית, שמונעות או אוסרות נסיעה אל היעד שבו נמצא הנכס, שהייה בו או חזרה ממנו. אירועים כאלה לא כוללים אזהרות מסע לא מחייבות והנחיות ממשלתיות דומות.

פעולות צבאיות ופעולות איבה אחרות. פעולות מלחמה, פעולות איבה, פלישות, מלחמת אזרחים, פיגועי טרור, פיצוצים, הפצצות, מרידות, מהומות, התקוממויות, מרי אזרחי ומהומות אזרחיות.

אסונות טבע. אירועים כאלה כוללים אסונות טבע, כוח עליון, הפסקות נרחבות של שירותים חיוניים, התפרצויות הרי געש, צונאמי ואירועי מזג אוויר קשים וחריגים אחרים. אירועים כאלה לא כוללים תנאי מזג אוויר או תנאי טבע שהם שכיחים מספיק כדי להיות צפויים במיקום הרלוונטי – לדוגמה, הוריקנים שמתרחשים בעונת ההוריקנים בפלורידה.

מה לא מכוסה במסגרת המדיניות

כל מה שלא צוין למעלה. המדיניות הזו מאפשרת ביטולים רק בשל האירועים המתוארים למעלה. היא אינה חלה על כל שאר המקרים. הנה כמה דוגמאות למצבים שבהם לא ניתן לבטל הזמנות במסגרת המדיניות הזו: מחלה או פציעה בלתי צפויות; חובות שמטילה הממשלה כגון התייצבות לשירות בחבר מושבעים, הופעות בבית משפט או גיוס לצבא; אזהרות מסע או הנחיות ממשלתיות אחרות (שאינן איסור על נסיעות); ביטול או שינוי מועד של אירוע שעבורו בוצעה ההזמנה; ושיבושים בתחבורה שאינם קשורים לאירוע המכוסה, כגון סגירת כבישים או ביטולים של טיסות, רכבות, אוטובוסים ומעבורות. אם תבטלו הזמנה במקרים כאלה, סכום ההחזר הכספי ייקבע לפי מדיניות הביטולים שחלה על ההזמנה.

הצעדים הבאים

אם נודיע לכם או נפרסם מידע שמאשר שהמדיניות הזו חלה על ההזמנה שלכם, יש לפעול לפי הוראות הביטול שנספק לכם. אחרי שנודיע לכם או נפרסם מידע שמבהיר את האופן שבו המדיניות הזו חלה, אמורה להופיע לכם אפשרות לבטל בהתאם למדיניות זו, על ידי מעבר לדף 'נסיעות' וביטול ההזמנה הרלוונטית. אם לדעתכם מדיניות זו חלה על ההזמנה שלכם, אבל לא הודענו לכם ולא פרסמנו מידע על האירוע, יש ליצור איתנו קשר כדי לבטל את ההזמנה. בכל מקרה, עליכם להיות מוכנים לספק תיעוד שמוכיח כיצד האירוע השפיע עליכם או על ההזמנה שלכם.

אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אלינו.

דברים נוספים שחשוב לדעת

מדיניות זו חלה על כל ההזמנות שמועד הצ'ק-אין שלהן חל בתאריך הכניסה לתוקף של השינויים או אחריו.

האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה