האחריות למארח של Airbnb

כל מארח וכל נכס מוגנים מפני נזק לרכוש עד לסכום של 1,000,000 דולר ארה"ב – ללא עלות נוספת.
בחינם לכל הזמנה, בכל פעם
בכל פעם שאורח מזמין אצלכם מקום ומתארח, אתם מכוסים אוטומטית על ידי האחריות למארח.
אכפתיות וכיסוי נרחב
תקרת כיסוי של מיליון דולר ארה"ב לנזק לרכוש (במקרה הנדיר שבו עלול להיגרם נזק) - אף אחד אחר בענף הנסיעות לא מציע תנאים כאלה. אנחנו תומכים בקהילה שלנו.

אנחנו דואגים לכם עם אחריות למארח

חשוב לנו ליצור קהילה בטוחה ומהימנה בכל העולם. אנחנו מספקים פלטפורמת תקשורת וכלי אינטרנטי שמאפשר למארחים לבקש מהאורחים תשלום על נזק מצד אחד, ונותן לאורחים הזדמנות לענות לבקשה מצד שני. אם האורח לא יכול או לא רוצה לשלם, האחריות למארח נכנסת לתמונה.
מה מכוסה על ידי האחריות למארח?
 • נזק לרכוש של המארח (לבית, ליחידת דיור, לחדרים, לרכוש)
 • כל נכס שמפורסם ב-Airbnb, בכל מדינה
  כל התשלומים במסגרת האחריות למארח כפופים לתנאים וההגבלות של האחריות למארח.
   במקרה של נזק צריך לצרף לתהליך מסמכים המוכיחים אותו (תמונות, קבלות וכו'). מומלץ לקרוא את התנאים וההגבלות של האחריות למארח. כל התנאים, ההגבלות וההחרגות מפורטים שם.
   מה לא מכוסה על ידי האחריות למארח?
   • תביעות של צד ג' בגין פציעות ונזק לרכוש (מכוסות על ידי ביטוח הגנת המארח)
   • נזק לאזור משותף בבניין שאינו חלק מהנכס עצמו
   • מזומן וניירות ערך
   • נזק שנגרם על ידי חיית מחמד
   • נזק שנגרם מבלאי רגיל
    האחריות למארח מכסה באופן מצומצם יותר, בין השאר, יצירות אמנות, חפצים עתיקים (כולל רהיטים ותכשיטים), שטיחים יקרים, פריטי אספנות ופריטים אחרים.
    צריכים לדווח על נזק לרכוש?
    צרו איתנו קשר כדי לדווח.
    האחריות למארח היא לא פוליסת ביטוח. אם אתם רוצים להגן על עצמכם יותר, מומלץ מאוד לרכוש פוליסת ביטוח שתכסה מקרים שבהם האורחים גורמים נזק לכם או לרכוש והם לא כלולים בתנאי האחריות למארח של Airbnb.
    מוכנים להתחיל לארח?
    מתקדמים לשלב הבא ומתחילים להרוויח כסף מהבית שלכם.
    למידע נוסף
    למידע נוסף על האחריות למארח