ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.

הגנה וביטוח

 • הדרכה

  קבלת הגנה דרך AirCover למארחים

  AirCover למארחים מעניק הגנה מקיפה למארחים ב-Airbnb.
 • עזרה

  הגנת מארחים מפני נזקים

  הגנת המארחים מפני נזקים, שכלולה במסגרת AirCover למארחים, מעניקה למארחים כיסוי בסך 3 מיליון דולר במקרים הנדירים שבהם אורחים גורמים נזק לנכס א…
 • עזרה

  ביטוח הגנה למארחים

  ביטוח הגנה למארחים הוא מרכיב מרכזי של AirCover למארחים, שמעניק הגנה מקיפה למארחים ב-Airbnb.
 • עזרה

  ביטוח הגנה לחוויות

  ביטוח הגנה לחוויות הוא מרכיב מרכזי של AirCover למארחים, שמעניק הגנה מקיפה למארחים ב-Airbnb.
 • עזרה

  איך המרכז לנושאים כספיים עוזר לכם

  המרכז לנושאים כספיים מאפשר לכם לבקש או לשלוח כסף תמורת דברים שקשורים בנסיעה שלכם ב-Airbnb. אורחים ומארחים יכולים להיעזר ב-Airbnb כדי להגיע ל…
 • עזרה

  פיקדונות

  ייתכן שמארחים או Airbnb ידרשו פיקדונות. הדרישה יכולה להיות מבוססת על התכונות של הנכס ו/או על המועד של ההזמנה.