ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
מדיניות הקהילה
אורח

מדיניות ההחזרים על חוויות לאורחים

מדיניות ההחזרים לאורחים בחוויות מכתיבה את המדיניות של Airbnb בנוגע להחזרים לאורחים ולמחויבויות של המארחים הקשורות למדיניות זו. היא חלה בנוסף לתנאים ולהגבלות של Airbnb ולתנאים ולהגבלות הנוספים של Airbnb למארחי חוויות, והיא זמינה לאורחים שמזמינים חוויה דרך פלטפורמת Airbnb ונתקלים בבעיה במהלך הנסיעה.

כל המונחים שמופיעים באותיות רישיות (במקור באנגלית) הם בעלי המשמעות שקיימת בתנאים של Airbnb או בתנאי התשלום, אלא אם כן הוגדר אחרת במסמך זה של מדיניות החזרים לאורחים בחוויות.

עצם השימוש בפלטפורמת Airbnb כמארחי חוויה או כאורחים בחוויה מעיד שקראתם את מדיניות ההחזרים לאורחים בחוויות, הבנתם אותה והסכמתם לפעול על פיה.

בעיות שקשורות לנסיעה המזכות בהחזר כספי במסגרת המדיניות

המצבים הבאים הם "בעיות שקשורות לנסיעה" המזכות בהחזר כספי במסגרת מדיניות ההחזרים לאורחים בחוויות:

  • המארחים לא מספקים את החוויה שהוזמנה או מגיעים באיחור של יותר מ-15 דקות משעת ההתחלה שנקבעה, ובכך גורמים לאורחים לוותר על החוויה.
  • המארחים מבצעים שינויים מהותיים בחוויה לאחר ההזמנה.
  • החוויה כוללת סכנה בטיחותית או בריאותית שסביר להניח שתשפיע לרעה על השתתפות האורחים בחוויה.
  • בחוויות שמתקיימות אונליין, האורחים לא יכולים להשתתף או שהמארחים לא יכולים להוביל את החוויה בגלל קשיים טכניים, כולל בעיות חזותיות או בעיות שמע.

אם Airbnb יקבע שאורחים נתקלו בבעיה הקשורה לנסיעה, Airbnb, על פי שיקול דעתו, ייתן לאורחים החזר כספי עד לסכום התשלום המקסימלי שהאורחים שילמו עבור החוויה בהתאם למדיניות זו. הסכום של כל החזר כספי ישתנה בהתאם לאופי הבעיה שהייתה קשורה לנסיעה.

סטנדרטים מינימליים של איכות, אחריות המארחים ופיצוי לאורחים

כמארחים, באחריותכם להבטיח שהחוויה שאתם מפרסמים בפלטפורמה של Airbnb עומדת בסטנדרטים של פלטפורמת החוויות של Airbnb, ולא מציבה בפני האורחים בעיות שקשורות לנסיעה. לפני החוויה ובמהלכה, המארחים צריכים להיות זמינים, או לדאוג שצד שלישי יהיה זמין, כדי לנסות לפתור בתום לב כל בעיה שמתגלה אצל האורחים.

אם (א)‏ Airbnb יקבע שאורחים נתקלו בבעיה שהתגלתה במהלך נסיעה בהקשר של חוויה שפרסמתם, ‏ואם (ב)‏ Airbnb‏‏ יפצה את האורחים (עד לסכום התשלום המלא), אתם מסכימים לפצות את Airbnb עד לסכום ששולם על ידי Airbnb בתוך 30 יום ממועד הבקשה של Airbnb. אתם מאשרים ל-Airbnb Payments לגבות כל סכום שתהיו חייבים ל-Airbnb על ידי קיזוז הסכום מהתשלום שמגיע לכם, או באופן אחר המותר על פי התנאים בנושא תשלומים.

כמארחים, אתם מבינים שהזכויות של אורחים על פי מדיניות זו של החזרים לאורחים בחוויות יגברו על מדיניות הביטולים של חוויות. אם תרצו לערער על הבעיה שקשורה לנסיעה, תוכלו לפנות אלינו בכתב או בטלפון ולספק לנו את הפרטים (כולל תמונות או הוכחות אחרות) שמפריכים את הטענות הנוגעות לבעיה שהייתה קשורה לנסיעה, בתנאי שנקטתם מאמצים סבירים בתום לב כדי לנסות לפתור עם האורחים את הבעיה שהייתה קשורה לנסיעה, לפני הערעור על טענת הבעיה שהייתה קשורה לנסיעה.

סעיפים כלליים

מדיניות ההחזרים על חוויות לאורחים אינה:

  • מהווה הצעה לביטוח
  • מהווה ביטוח או פוליסה ביטוחית
  • מחליפה את הביטוח שנרכש או יכול להירכש על ידי האורחים

כמו כן, האורחים לא שילמו שום תוספת בהקשר של מדיניות ההחזרים לאורחים בחוויות. ההטבות המוקנות במסגרת מדיניות זו להחזרים לאורחים בחוויות אינן ניתנות להעברה על ידי אורחים.

כל החלטה של Airbnb ביחס למדיניות ההחזרים לאורחים בחוויות תתקבל על פי שיקול הדעת של Airbnb, ותהיה סופית ומחייבת כלפי האורחים והמארחים.

Airbnb שומר לעצמו את הזכות לשנות או לסיים את המדיניות הזו להחזרים לאורחים בחוויות בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. אם Airbnb ישנה את מדיניות ההחזרים לאורחים בחוויות, השינוי יתפרסם בפלטפורמת Airbnb (לרבות במרכז העזרה של Airbnb) או שנשלח לכם הודעה על השינוי. Airbnb ימשיך לטפל בכל התביעות עבור בעיות הקשורות לנסיעה שהוגשו לפני שהשינוי נכנס לתוקף.

האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה