דילוג לתוכן
  אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות
  עדכון בנושא מגפת הקורונה
  כדי לעיין באפשרויות הביטול וההחזר הכספי, צריך לבחור הזמנה בדף הנסיעות. מדיניות הביטולים בנסיבות מקלות חלה רק על הזמנות שעומדות בדרישות מסוימות. אנחנו מעדכנים את המדיניות ב-1 וב-15 בכל חודש.
  מידע בסיסי על Airbnb

  מדיניות התוכן של Airbnb

  פרסום תוכן באתר Airbnb נחשב להסכמה לפעול בהתאם למדיניות זו. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר מהאתר תכנים או קטעים מתכנים שמפרים את המדיניות הזאת, את התנאים וההגבלות, את כללי ההתנהגות בקהילה או את המדיניות לכתיבת ביקורות, או להסיר מהאתר תכנים מכל סיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.

  אם נזהה הפרות חוזרות או מקרים של הפרות חמורות בחשבונות מסוימים, ייתכן שנשעה או נשבית לצמיתות את החשבונות הרלוונטיים.

  אפשר לדווח על תוכן ישירות באתר או לפנות אלינו כדי לדווח על תכנים שלדעתכם מפרים את המדיניות.

  חל איסור לפרסם באתר Airbnb תכנים מהסוגים הבאים:

  • תוכן שמיועד רק למטרות פרסום או תכנים מסחריים אחרים, לרבות סמלי לוגו של חברות, קישורים או שמות של חברות
  • ספאם, תוכן לא רצוי או תוכן שמשותף שוב ושוב באופן שפוגע בחוויית המשתמש
  • תוכן שתומך בפעילות מזיקה או בלתי חוקית או מעודד אותה, או תכנים מיניים, אלימים, גרפיים מאיימים או מטרידים
  • תוכן מפלה (אפשר לעיין במדיניות אי-האפליה כדי לקבל מידע נוסף)
  • ניסיונות להתחזות לאדם אחר או לישות אחרת או לחקות חשבון אחר, כולל ניסיונות להתחזות לנציג Airbnb
  • תוכן לא חוקי או תוכן שמפר את הזכויות של אדם אחר או של ישות אחרת, לרבות זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות
  • תוכן שכולל מידע פרטי או סודי של אדם אחר, לרבות תוכן שמאפשר לזהות מיקום של נכס

  להלן רשימה של הפרות מדיניות ספציפיות לפי סוגי תכנים:

  שמות של נכסים

  • שמות של נכסים שיש בהם מידע לא רלוונטי לסוג הנכס, לסגנון שלו או לחוויה שמקבלים בו
  • שמות של נכסים שיש בהם סמלים או אמוג'י

  דפי נכסים או דפי פרופיל

  • דפים של נכסים ודפי פרופיל שיש בהם מידע שמטרתו להונות את המשתמשים, מידע שקרי, מידע מטעה או מידע שמטרתו להוליך את המשתמשים שולל

  פורום הקהילה

  • תוכן שלא קשור לנושאי הפורום, אין בו שאלה או שאין בו מידע שנכתב בתגובה לשאלה, כחלק מדיון
  • תוכן שמטרתו להטריל או תוכן שמטרתו להציק לחברים מסוימים בקהילה

  ביקורות

  למידע נוסף על המדיניות של Airbnb לכתיבת ביקורות.

  • ביקורות מוטות שאפשר לזהות בהן סימנים לסחיטה או תמריץ, לניגוד עניינים או לתחרות ישירה
  • ביקורות שאין בהן מידע רלוונטי על מארח או אורח, על נכס או על חוויה. במקרים כאלה, הביקורת תוסר. ייתכן שהנציגים שלנו יחליטו להסיר ביקורת גם אם רוב המידע שמפורט בה לא רלוונטי, אבל רק במקרים שבהם המידע הרלוונטי שמפורט באותה ביקורת לא צפוי להשפיע במידה משמעותית על ההחלטה של חברים בקהילה לבצע הזמנה או לא.

  כתובות URL בהתאמה אישית

  האם קיבלתם את העזרה הדרושה?
  לא מצאתם את מה שחיפשתם?
  אם תבחרו תפקיד תוכלו לקבל עזרה אישית יותר.