ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
מדיניות הקהילה

מדיניות התוכן של Airbnb

פרסום התוכן באתר Airbnb הוא בגדר הסכמה לפעול בהתאם למדיניות זו. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר באופן מלא או חלקי כל תוכן המנוגד למדיניות זו, לתנאים ולהגבלות שלנו, לכללי ההתנהגות בקהילה, למדיניות הביקורותשלנו או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

במקרה של הפרות חוזרות ונשנות או חמורות, ייתכן שנשעה או נשבית לתמיד את החשבון הרלוונטי.

ניתן לדווח ישירות על התוכן או ליצור איתנו קשר כדי לדווח על תוכן שנראה שהוא מפר את המדיניות.

סוגי התוכן הבאים אסורים לפרסום ב-Airbnb:

 • תוכן שנוצר אך ורק למטרת פרסום או תוכן מסחרי אחר כולל סמלי לוגו של חברות, קישורים או שמות של חברות
 • ספאם, יצירת קשר לא רצוי או תוכן שנשלח שוב ושוב באופן שמטריד את המשתמשים
 • תוכן שמפרסם או מקדם פעילות בלתי חוקית או מזיקה, או תוכן בעל אופי מיני מפורש, אלים, גרפי, מאיים או מטריד
 • תוכן מפלה (למידע נוסף יש לקרוא את מדיניות האי-אפליה)
 • ניסיונות התחזות לאדם, לחשבון או לישות אחרים, לרבות לנציג של Airbnb
 • תוכן לא חוקי או תוכן שמפר זכויות של ישות אחרת או של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות לפרטיות
 • תוכן שכולל מידע פרטי או סודי של אדם אחר, כולל תוכן שדי בו כדי לזהות מיקום של נכס

למידע נוסף על מדיניות התוכן של Airbnb ומגפת הקורונה.

הפרות מדיניות

לפניכם רשימה של הפרות מדיניות ספציפיות לכל סוג תוכן:

שמות נכסים

 • שמות נכסים שכוללים מידע שאינו רלוונטי לסוג הנכס, לסגנון או לחוויה שלו
 • שמות נכסים שמכילים סמלים או סמלי אמוג'י

דפי נכסים או דפי פרופיל

 • דפי נכסים ודפי פרופיל שיש בהם מידע שהוא בגדר הונאה, שקר, הטעיה או מרמה

פורום הקהילה

 • תוכן שאינו קשור לנושא, שאינו שואל שאלה, או שאינו מציע מידע בתגובה לשאלה כחלק מדיון רחב יותר
 • טרולינג, או הצקה ממוקדת חוזרת ונשנית לחברי וחברות הקהילה

ביקורות

 • ביקורות משוחדות או שיש בהן אינדיקציה לסחיטה/מתן תמריצים, ניגוד עניינים או תחרות ישירה
 • ביקורות שאין בהן מידע רלוונטי על מארח/ת, אורח/ת, נכס או חוויה צפויות להסרה. ייתכן שיוסרו גם ביקורות שרוב המידע בהן לא רלוונטי, אבל רק במקרים שבהם המידע הרלוונטי שמפורט בהן לא צפוי להשפיע במידה משמעותית על ההחלטה של חברים אחרים בקהילה אם לבצע הזמנה.

לרשותכם מידע נוסף על מדיניות הביקורות של Airbnb ועל האופן שבו Airbnb מנהל ערעורים על ביקורות.

כתובות URL בהתאמה אישית

האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה